อาสาซ่อม อาสาสร้าง

 ปรีชา ปัดภัย ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อาสาซ่อม อาสาสร้าง ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัย

Gm | Gm |A# | A# |
Gm | Gm |A# | A# |
Cm | D# |Gm | Gm |

อยาGmกเป็นฮีโร่ในใจเธอตอนนี้น่ะเหรD#อ พร้อมจะเทคแคร์ทุกอย่Gmางเจ็Gmบที่จบจากเขาทำเอาพังคนอยุ่ข้าง ๆD# พอจะมีหวังบ้างบ่หนGm

จะดูแA#ล ไม่ให้แพ้เขาสักทาCmเชืี่อมต่อความหวัGmงที่ยังค้างหลายข้Gmจะต่อเติD#มเพิ่มแต่สิ่งดีพอพอสิได้บ่F ขออาสาดาGmมใจ

มีหยังพัD#ง อ้ายกะสิพาซ่อFเจอะฮักปลอม Dmๆ กะสิพาเจ้าสร้างF#mใหม่สร้างฮอดบ้าD#น อ้ายเดินเป็นฮอดสายไฟFพาเชื่อมหัวใจFเฮาไว้ด้วยฮักแท้A#

อยู่เทคแคD#ร์ เป็นให้เจ้าทุกอย่Fางมีหยังฮ่าง ๆDm กะบอกเด้อซ่อมGmได้สิพาสร้างฮัD#ก ซ่อมไปฮอดหัวใFเลือกได้ ซ่อมได้D (แค่หัวใจเธอสั่งGmมา)

อยาGmกเป็นฮีโร่ในใจเธอรับข้อเสนD#อ แค่เธอเชื่อใจกัGmGmบเรื่องราวเมื่อวันผันผ่านอาสามาสาD#นความความช้ำด้วยรักแGmท้

จะดูแA#ล ไม่ให้แพ้เขาเลยเธCmไม่ได้พร่ำเพ้Gmอ เตรียมตอบสนองทุกข้Gmจะต่อเติD#มเพิ่มแต่สิ่งดีพอพอสิได้บ่F ขออาสาGmดามใจ

Gm | Gm |A# | A# |
Cm | D# | F |Gm | Gm |

* | ** | * | ** |

สิพาสร้างฮัD#ก ซ่อมไปฮอดหัวใFเลือกได้ ซ่อมได้D.. เพราะหัวใจมันสั่งมา

Gm | A# |Cm | D# |
Gm | A# |Cm | D# F | Gm |คอร์ดเพลง อาสาซ่อม อาสาสร้าง ปรีชา ปัดภัย

เนื้อเพลง อาสาซ่อม อาสาสร้าง ปรีชา ปัดภัย อยากเป็นฮีโร่ในใจเธอ ตอนนี้น่ะเหรอ พร้อมจะเทคแคร์ทุกอย่าง เจ็บที่จบจากเขาทำเอาพัง คนอยุ่ข้างๆพอจะมีหวังบ้างบ่หนอ จะดูแล ไม่ให้แพ้เขาสักทาง เชืี่อมต่อความหวังที่ยังค้างหลายข้อ จะต่อเติมเพิ่มแต่สิ่งดีพอ พอสิได้บ่ ขออาสาดามใจ มีหยังพัง อ้ายกะสิพาซ่อม เจอะฮักปลอมๆกะสิพาเจ้าสร้างใหม่ สร้างฮอดบ้าน อ้ายเดินเป็นฮอดสายไฟ พาเชื่อมหัวใจเฮาไว้ด้วยฮักแท้ อยู่เทคแคร์ เป็นให้เจ้าทุกอย่าง มีหยังฮ่างๆกะบอกเด้อซ่อมได้ สิพาสร้างฮัก ซ่อมไปฮอดหัวใจ เลือกได้ ซ่อมได้ (แค่หัวใจเธอสั่งมา) อยากเป็นฮีโร่ในใจเธอ รับข้อเสนอ แค่เธอเชื่อใจกัน ลบเรื่องราวเมื่อวันผันผ่าน อาสามาสานความความช้ำด้วยรักแท้ จะดูแล ไม่ให้แพ้เขาเลยเธอ ไม่ได้พร่ำเพ้อ เตรียมตอบสนองทุกข้อ จะต่อเติมเพิ่มแต่สิ่งดีพอ พอสิได้บ่ ขออาสาดามใจ สิพาสร้างฮัก ซ่อมไปฮอดหัวใจ เลือกได้ ซ่อมได้ เพราะหัวใจมันสั่งมา