ต้องเจ็บกี่ครั้ง

 Ptrp Studio แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต้องเจ็บกี่ครั้ง Ptrp Studio

C#maj7 C7 | Fm7 G# |
C#maj7 C7 | Fm7 G# |

ต้องเจ็บกี่ครั้งเธอถึงจะพอC#maj7อีก เย้ เยC7ไม่อยากให้รักของเรามัน LonFm7ely..  G#ทุกสิ่งที่ฉันได้ทำให้เธC#maj7อ โอ๊ะโอC7..เธอไม่เคยเห็น เธอไม่เคยเก็บFm7เอาไว้..  G#

ฉัC#maj7นนั้นทรมาน เมื่อเธอนั้นC7ที่ไม่ต้องการผิดกี่ครั้Fm7งฉันยังสับสน สิ่งที่ทำG#นั้นไร้เหตุผลสิ่งที่ฉันC#maj7นั้นทำลงไป อยากให้เธอC7ได้รู้เอาไว้ไม่มีใคFm7รที่รักเธอเท่าไหร่สู้กับฉันG#ไม่คิดจะมีใหม่

ถ้าไม่รัC#maj7ก อย่าทำอย่างนี้พูดตรง ๆC7 นะทำหน่อยสิดูสิ่งทึ่เธFm7อนั้นทำหน่อยดิฉันผิดอะไรG#เธอช่วยบอกที

** |

 C#maj7  เธอไม่รักก็ปล่อยฉันไC7   ไม่ต้องยื้อให้ฝืนหัวใFm7   ฉันนั้นดีไม่เท่าคนเก่G#   เธอเลยมองฉันเป็นแค่เงา

 C#maj7  วันเวลากลับเปลี่ยนไปC7   ใจของเธอ มันเปลี่ยนไFm7   ไม่มีความแม้เยื่อใยG#   ต้องเป็นหมาด้วยซ้ำไป

 C#maj7  อยากให้รู้นะคนดีC7 พี่นั้นรักและภักดีFm7   เธอกลับทำด้วยแบบนี้G#   พี่คงช้ำไปหลายปี

ทุกสิ่งทุกอย่C#maj7างที่กูได้ทำไปดิมึงC7เคยมองเห็นบ้างไหมในความเป็นจริFm7งที่กูนั้นช้ำชอกแต่มึงกลับบอG#กว่าตัวมึงไม่ผิด

มึงจะทำอะไรC#maj7ตัวกูไม่เคยว่าพอทีกูจะด่C7าตัวมึงไม่เคยคิดแต่มันเป็นเพราะกูFm7ที่มันไม่มีสิทธิเจ็บมากี่ครั้G#ง ตัวกูก็คงผิด

อยากให้ความรัC#maj7กของเรามันจบตรงนี้C7ฉันสู้ไม่ไหFm7ว ในเมื่อเธอใจไม่มีG#ก็อยากจะรั้C#maj7ง แต่คงจะเป็นเหมือนเดิC7ไม่อยากจะเสียFm7น้ำตา ที่มีให้เธอG#..

C#maj7 C7 | Fm7 G# |
C#maj7 C7 | Fm7 G# |

** |

C#maj7 C7 | Fm7 G# |คอร์ดเพลง ต้องเจ็บกี่ครั้ง Ptrp Studio

เนื้อเพลง ต้องเจ็บกี่ครั้ง Ptrp Studio ต้องเจ็บกี่ครั้งเธอถึงจะพออีก เย้ เย ไม่อยากให้รักของเรามัน Lonely ทุกสิ่งที่ฉันได้ทำให้เธอ โอ๊ะโอ เธอไม่เคยเห็น เธอไม่เคยเก็บเอาไว้ ฉันนั้นทรมาน เมื่อเธอนั้นที่ไม่ต้องการ ผิดกี่ครั้งฉันยังสับสน สิ่งที่ทำนั้นไร้เหตุผล สิ่งที่ฉันนั้นทำลงไป อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ ไม่มีใครที่รักเธอเท่าไหร่ สู้กับฉันไม่คิดจะมีใหม่ ถ้าไม่รัก อย่าทำอย่างนี้ พูดตรงๆนะทำหน่อยสิ ดูสิ่งทึ่เธอนั้นทำหน่อยดิ ฉันผิดอะไรเธอช่วยบอกที เธอไม่รักก็ปล่อยฉันไป ไม่ต้องยื้อให้ฝืนหัวใจ ฉันนั้นดีไม่เท่าคนเก่า เธอเลยมองฉันเป็นแค่เงา วันเวลากลับเปลี่ยนไป ใจของเธอ มันเปลี่ยนไง ไม่มีความแม้เยื่อใย ต้องเป็นหมาด้วยซ้ำไป อยากให้รู้นะคนดี พี่นั้นรักและภักดี เธอกลับทำด้วยแบบนี้ พี่คงช้ำไปหลายปี ทุกสิ่งทุกอย่างที่กูได้ทำไปดิ มึงเคยมองเห็นบ้างไหม ในความเป็นจริงที่กูนั้นช้ำชอก แต่มึงกลับบอกว่าตัวมึงไม่ผิด มึงจะทำอะไรตัวกูไม่เคยว่า พอทีกูจะด่าตัวมึงไม่เคยคิด แต่มันเป็นเพราะกูที่มันไม่มีสิทธิ เจ็บมากี่ครั้ง ตัวกูก็คงผิด อยากให้ความรักของเรามันจบตรงนี้ ฉันสู้ไม่ไหว ในเมื่อเธอใจไม่มี ก็อยากจะรั้ง แต่คงจะเป็นเหมือนเดิม ไม่อยากจะเสียน้ำตา ที่มีให้เธอ