ถามจริง (MIXT1)

  pY-1   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถามจริง pY-1
โปรดิวเซอร์:

Amaj7 | C#m7 |Bm7 | E |
Amaj7 | C#m7 |Bm7 | E |

ถามจริงเธอรักAmaj7เขามากใช่ไหมช่วยตอบได้หรืC#m7อป่าวหรือยังไม่ลืBm7มที่เคยทำไว้กับเขาทักเรื่อEงราวให้เธอช่วยเลืAmaj7อกมาเลยได้ไหมตามใจเธอเลือC#m7กเอาหรือเป็นเพราะฉันBm7นั้นมาทีหลังเธอเลยไม่เลือกEเรา เขาเอาคืนไป

 Amaj7  และฉันก็รู้C#m7ว่าเขานั้นมาก่อน   เพียงเขาพูBm7ดเธอก็ยอมใจอ่อน   เชิญกลับไEป ฉันไม่เป็นไรหรอก

แค่ต้องกลับไปอยู่คนเดีAmaj7ยว มันก็คงไม่ตายแต่ตอนที่อยู่ด้วยกัC#m7นฉันแค่รู้สึกเสียดายหรือว่าเขาดีมาBm7กจนเธอลืมไม่ลง  E  ใจคนทั้งคน

และหากว่าเธF#m7อยังไม่ลืม ใจเธอให้คืน..เขC#m7าไปหมดแล้วมั้งเหมือนกับไฟBm7ที่ไหม้ฟืน ฉันสุดจะกล้ำกลืนเพราEะเธอยังรักมันฉันไม่มีF#m7สืทธิ์เลือกเลย เธอไปง่าย ๆ เลยฉัC#m7นคงได้แค่หวัง Bm7  แต่ว่าฉันยังสงสัE

** |

 Amaj7  ฉันทั้งรัC#m7กและฉันทั้งได้ใจ Bm7  เป็นใครต่อใคEรก็ไม่อยากเสียไป

   ฉันแค่น้อยใAmaj7จทำไมเขาเจอเธอก่อน   เขาคงดีมาC#m7กฉันมันก็แย่ตลอด   ทำเธอเสียใจBm7 ก็ไม่เคยมาปลอบ   ครั้งสุดท้าEยฉันแค่อยากจะกอด

* | ** | ** |

Amaj7 | C#m7 |Bm7 | E |Amaj7 |คอร์ดเพลง ถามจริง pY1

เนื้อเพลง ถามจริง pY-1 ถามจริงเธอรักเขามากใช่ไหม ช่วยตอบได้หรือป่าว หรือยังไม่ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทักเรื่องราว ให้เธอช่วยเลือกมาเลยได้ไหม ตามใจเธอเลือกเอา หรือเป็นเพราะฉันนั้นมาทีหลัง เธอเลยไม่เลือกเรา เขาเอาคืนไป และฉันก็รู้ว่าเขานั้นมาก่อน เพียงเขาพูดเธอก็ยอมใจอ่อน เชิญกลับไป ฉันไม่เป็นไรหรอก แค่ต้องกลับไปอยู่คนเดียว มันก็คงไม่ตาย แต่ตอนที่อยู่ด้วยกันฉันแค่รู้สึกเสียดาย หรือว่าเขาดีมากจนเธอลืมไม่ลง ใจคนทั้งคน และหากว่าเธอยังไม่ลืม ใจเธอให้คืน เขาไปหมดแล้วมั้ง เหมือนกับไฟที่ไหม้ฟืน ฉันสุดจะกล้ำกลืน เพราะเธอยังรักมัน ฉันไม่มีสืทธิ์เลือกเลย เธอไปง่ายๆเลย ฉันคงได้แค่หวัง แต่ว่าฉันยังสงสัย ฉันทั้งรักและฉันทั้งได้ใจ เป็นใครต่อใครก็ไม่อยากเสียไป ฉันแค่น้อยใจทำไมเขาเจอเธอก่อน เขาคงดีมากฉันมันก็แย่ตลอด ทำเธอเสียใจ ก็ไม่เคยมาปลอบ ครั้งสุดท้ายฉันแค่อยากจะกอด