ขึ้นดอย

 คณะสุเทพฯ สตริง คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขึ้นดอย คณะสุเทพฯ
เนื้อร้อง: วิชา เทศดรุณ, นล นาคนาคาทำนอง: วิชา เทศดรุณเรียบเรียง: คณะสุเทพฯโปรดิวเซอร์:

F G# | D# F# | C# E | C |

น้องสาวคนดีF นี่พวกเธอจะไปเที่ยวไหCเดินทางมาแสนไกFถึงเมืองเชียงใหม่แล้วเหนื่อยไหมจ๊C

อยากไปเที่ยวไหFน พี่ชายไปส่งไหมคCอยากดูหนัง เดินห้างไหมลFเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปเอG

เดินเล่นนิมมาFน แล้วค่อยเลยไปเมญ่Cอยากบอกเจ้าขวัญตFา พรอมเมนาด้าก็น่าไCหรือเซลทรัลเฟFส นั่นก็ ไม่ใกล้ ไม่ไกCกาดสวนแก้วนั่นไFง คู่เมืองเชียวใหม่เนิ่นนาC

ไปว่าจะใDmด..เปิ้นกะหนีเมืองใหญ่มDmแล้วคิงจะพDmา..เปิ้นแอ่วห้างหาป้อคิงหยัCของดี ๆF มีปะเลอะ ฮาฮู้ฮื้อฟัEmใค่อยากม่วนกัDmน ถึงเมืองเจียงใหGม่ต้องขึ้นดอC

A# G# |

ทั้งดอยสุเทFดอยแม่กำปอง ดอยผ้าห่มปกFขึ้นไปดูฟ้าดูนGชมอาทิตย์ตกคลอเคลียเมฆCขาวดอยอินทนนFท์ดอยม่อนจอD7ง ดอยหลวงเชียงดาGผิงไฟG#ขับไล่ความหนาAmกางเต๊นท์ ดูดาDmวกันม่วนใจ๋G..

Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |

Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Fmaj7 |G | G |

* | ** |

น้องสาวคนดีF นี่พวกเธอจะมาอีกไหCฝากเธอบอกเพื่อนไปFถ้ามาเชียงใหม่ให้รีบนะจ๊Cเพราะว่าตึกสูFง สร้างกันไม่เคยลดลCมาเถอะนะ อย่าช้าไFเดี๋ยวเมืองเชียงใหม่จะไม่เห็นดอC

F G# | D# F# | C# E | C |คอร์ดเพลง ขึ้นดอย คณะสุเทพฯ

เนื้อเพลง ขึ้นดอย คณะสุเทพฯ น้องสาวคนดี นี่พวกเธอจะไปเที่ยวไหน เดินทางมาแสนไกล ถึงเมืองเชียงใหม่แล้วเหนื่อยไหมจ๊ะ อยากไปเที่ยวไหน พี่ชายไปส่งไหมคะ อยากดูหนัง เดินห้างไหมละ เดี๋ยวพี่จะพาเธอไปเอง เดินเล่นนิมมาน แล้วค่อยเลยไปเมญ่า อยากบอกเจ้าขวัญตา พรอมเมนาด้าก็น่าไป หรือเซลทรัลเฟส นั่นก็ ไม่ใกล้ ไม่ไกล กาดสวนแก้วนั่นไง คู่เมืองเชียวใหม่เนิ่นนาน ไปว่าจะใด เปิ้นกะหนีเมืองใหญ่มา แล้วคิงจะพา เปิ้นแอ่วห้างหาป้อคิงหยัง ของดีๆมีปะเลอะ ฮาฮู้ฮื้อฟัง ใค่อยากม่วนกัน ถึงเมืองเจียงใหม่ต้องขึ้นดอย ทั้งดอยสุเทพ ดอยแม่กำปอง ดอยผ้าห่มปก ขึ้นไปดูฟ้าดูนก ชมอาทิตย์ตกคลอเคลียเมฆขาว ดอยอินทนนท์ ดอยม่อนจอง ดอยหลวงเชียงดาว ผิงไฟขับไล่ความหนาว กางเต๊นท์ ดูดาวกันม่วนใจ๋ น้องสาวคนดี นี่พวกเธอจะมาอีกไหม ฝากเธอบอกเพื่อนไป ถ้ามาเชียงใหม่ให้รีบนะจ๊ะ เพราะว่าตึกสูง สร้างกันไม่เคยลดละ มาเถอะนะ อย่าช้าไป เดี๋ยวเมืองเชียงใหม่จะไม่เห็นดอย