ส่อหล่อ

 อัน ละน้อ T-REX ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ส่อหล่อ วงทีเร็กซ์ (T-Rex) Feat.น้อง อันละน้อ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: จักรี อบมาติดต่องานแสดง: 0631794468

A#m | G# |

สิสาดความฮัF#ก..ที่ตักG#เอาไว้เต็มขัFmสาดเธอA#mทุกเทศกาD#mจนว่าน้อG#งสิฮู้ว่าอ้ายนั่นคิดC#จั่งใด๋สิสาดความฮัF#ก..ใส่คืนG#คือกันน้องย่าFmนแต่อ้ายนั้นบ่A#mใจอย่D#mาส่อหล่อ ทะลึ่งG#คักหลาย หือ..ขั่นใจกะสาดมา

A#m | A#m | A#m |
A#m D#m | A#m |A#m C# D#m Fm |
F# | G# |A#m | A#m |

อย่A#mามาหาเว้าส่อหล่อฮู้โตอยู่บ่A#m ว่าเฮ็ดให้น้องหวั่นไหวอย่D#mามาหาทะลึ่งคักหลายใจน้องสิลั่นลันลาFย..ละเด้ฮู้บ่..

อ้าA#mยบ่ได้มาเว้าอิเล่นมันมีแต่ฮักเน้น ๆA#m ประเด็นเดียวที่อ้ายขอและเฮากะฮู้D#mใจกันมากพอเอิ้นที่รักได้บ่F ในฐานะ ฟอ-แอ-นอ แฟA#m

น้องกะรอF#อยู่พอดีG#เรื่องแบบนี้Fm อย่าเว้า ทั่วทีป ทั่วแดA#mขั่นบ่ฮักอิหลีF# อ้ายบ่เว้าดอกแนวบ่แม่นซั่นกะสาดแม่น ๆG# น้องพร้อมเสมอ..

สาดความฮัF#ก..ใส่หัวG#ใจของเธอสาดไปละเด้Fmอ เต็มขันบักใหA#mญ่สาดความฮัD#mก..คืนกลับไปG#ถืกหม่องใด๋C# ให้ฮู้ว่าฮักเสมF

สาดคำหวาF#นใส่กันสุมื้G#สาดใส่กลาFmงหัวใจของน้อA#mงละเด้อสาดมาย้ำF#ว่าอ้ายบ่ได้แค่เพ้G#อีกแนเด้อ จักขันC#กะได้

สาดมาเลD#mย.. สิสาดใส่น้องหลาย ๆG# ..ขั่นหมดใจอย่ามาส่อหล่C#

ฮักA#mน้องเบิ่ดทั้ง 4 ห้องหัวใจบ่แม่นอ้ายท่าใหญ่ แต่มันบ่กล้าเว้าขั่นD#mบอกฮักละกะบ่คือเก่าอ้ายสิทนความเหงสได้จั่งใด๋อะ

มื้อA#mใด๋บ่ได้เห็นหน้าข้าว น้ำ ชาม ปลา อ้ายกะกินบ่ได้กัดD#mแข่วเว้าย้อนว่าอ้ายฮักหลายสาดความฮักไป น้องฮู้สึกถืกหม่องใด๋แนบ่หนFอ..

A#m D#m | A#m |

ก็คงจะดีA#m ถ้าไม่ใช่การมาส่อหล่อฮู้อยู่แม่นบ่F#..ว่าน้องกะรG#อจนหน้าC#หล่าอย่ามาหลอA#mกให้น้องฮักแล้วป๋าไม่อยากกินน้ำตาD#m ขอร้องG#สิได้บ่C#สิได้บ่G#.. อย่ามาหาส่อหล่อA#mหลาย

A#m | G# |F# | F |
F# | Fm |D#m | G# | G# |

* | ** | * | ** |

สาดมาเลD#mย.. สิสาดใส่น้องหลาย ๆG# ..ขั่นหมดใจอย่ามาส่อหล่A#m

A#m D#m | A#m |
A#m C# D#m Fm |
F# | G# |A#m | A#m | A#m |

อย่ามาหาเว้าเล่นเดะ ส่อหล่อคอร์ดเพลง ส่อหล่อ วงทีเร็กซ์ (TRex) Feat.น้อง อันละน้อ

เนื้อเพลง ส่อหล่อ วงทีเร็กซ์ (T Rex) Feat.น้อง อันละน้อ สิสาดความฮัก ที่ตักเอาไว้เต็มขัน สาดเธอทุกเทศกาล จนว่าน้องสิฮู้ว่าอ้ายนั่นคิดจั่งใด๋ สิสาดความฮัก ใส่คืนคือกัน น้องย่านแต่อ้ายนั้นบ่ใจ อย่าส่อหล่อ ทะลึ่งคักหลาย หือ ขั่นใจกะสาดมา อย่ามาหาเว้าส่อหล่อ ฮู้โตอยู่บ่ ว่าเฮ็ดให้น้องหวั่นไหว อย่ามาหาทะลึ่งคักหลาย ใจน้องสิลั่นลันลาย ละเด้ฮู้บ่ อ้ายบ่ได้มาเว้าอิเล่น มันมีแต่ฮักเน้นๆประเด็นเดียวที่อ้ายขอ และเฮากะฮู้ใจกันมากพอ เอิ้นที่รักได้บ่ ในฐานะ ฟอ-แอ-นอ แฟน น้องกะรออยู่พอดี เรื่องแบบนี้ อย่าเว้า ทั่วทีป ทั่วแดน ขั่นบ่ฮักอิหลี อ้ายบ่เว้าดอกแนวบ่แม่น ซั่นกะสาดแม่นๆน้องพร้อมเสมอ สาดความฮัก ใส่หัวใจของเธอ สาดไปละเด้อ เต็มขันบักใหญ่ สาดความฮัก คืนกลับไป ถืกหม่องใด๋ ให้ฮู้ว่าฮักเสมอ สาดคำหวานใส่กันสุมื้อ สาดใส่กลางหัวใจของน้องละเด้อ สาดมาย้ำว่าอ้ายบ่ได้แค่เพ้อ อีกแนเด้อ จักขันกะได้ สาดมาเลย สิสาดใส่น้องหลายๆ ขั่นหมดใจอย่ามาส่อหล่อ ฮักน้องเบิ่ดทั้ง 4 ห้องหัวใจ บ่แม่นอ้ายท่าใหญ่ แต่มันบ่กล้าเว้า ขั่นบอกฮักละกะบ่คือเก่า อ้ายสิทนความเหงสได้จั่งใด๋อะ มื้อใด๋บ่ได้เห็นหน้า ข้าว น้ำ ชาม ปลา อ้ายกะกินบ่ได้ กัดแข่วเว้าย้อนว่าอ้ายฮักหลาย สาดความฮักไป น้องฮู้สึกถืกหม่องใด๋แนบ่หนอ ก็คงจะดี ถ้าไม่ใช่การมาส่อหล่อ ฮู้อยู่แม่นบ่ ว่าน้องกะรอจนหน้าหล่า อย่ามาหลอกให้น้องฮักแล้วป๋า ไม่อยากกินน้ำตา ขอร้องสิได้บ่ สิได้บ่ อย่ามาหาส่อหล่อหลาย อย่ามาหาเว้าเล่นเดะ ส่อหล่อ