เบื่อ (Bored)

 TaitosmitH เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เบื่อ TaitosmitH ไททศมิตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: TaitosmitH (ไททศมิตร)ติดต่องานแสดง: 0911041614

A#m | A#m |F# G# | A#m |
A#m | A#m |C# | F# | G# |

A#m G# A#m G# | A#m |

มันเบื่อการเมืA#mอง เบื่อเรื่องทุกอย่C#างเบื่อความแตกต่าF#ง แบ่งข้าG#ง แบ่งสีA#mมันเบื่อคำลวA#mง เบื่อคนฮู้ขี่C#สตอเบอF# | G#รี่..         ปลูกแทนยางพารA#m

มันเบื่อจริงจัA#mง เบื่อวันรถติC#เบื่อเศรฐกิF#จ โควิG#ด 19A#mมันเบื่อเหลือเกิA#mน พักหน่อยได้อ๊ะป่าC#เบื่อข่งเบื่อข่F# | G#าว..มันมีแต่ข่าวลุงพA#mล..

เบื่อแต่ต้องทF#น เพราะคนอย่างเรG#า..ทำได้แค่บ่C#น..เบื่อแต่ต้องทำF# เพราะเธอและฉัG#น..ก็แค่คนจC#น..

เบื่อแต่ต้องยอF#ม เพราะยังไม่พร้G#อมเพราะยังไม่กล้C#า ก้มหน้G#/Cาไปก่อA#mบ้านก็ต้องผ่อF#น รถก็ต้องผ่อG#งั้นยอมโดยดีC#..

เมื่อไหร่จะดัA#mงอย่าง Three Man DowC#nอยากมีสาว ๆF# .. มาเกG#าะเวทีA#mเมื่อไหร่จะโดA#mนอย่าง bird tillyC#เมื่อไหร่จะF# | G#มี..ก็แล้วเมื่อไหร่จะรวA#m

ยอมทำเพื่อเธอทุกทาA#mง ยินดีเพื่อเธอทุกทาC#เพื่อเธอจะยอมทุกอย่F#าง โปรดเห็นใจG#ฉันบ้าC#

A#m | C# |F# G# | A#m |
A#m | C# |F# G# | A#m |
A#m | C# |F# G# | A#m |
A#m | C# |F# | A#m G# A#m G# | A#m |

* | ** | * | ** |

บ้านก็ต้องผ่อF#น รถก็ต้องผ่อG#งั้นยอมโดย..ดี..

A#m | ( x4 )คอร์ดเพลง เบื่อ TaitosmitH ไททศมิตร

เนื้อเพลง เบื่อ TaitosmitH ไททศมิตร มันเบื่อการเมือง เบื่อเรื่องทุกอย่าง เบื่อความแตกต่าง แบ่งข้าง แบ่งสี มันเบื่อคำลวง เบื่อคนฮู้ขี่ สตอเบอรี่ ปลูกแทนยางพารา มันเบื่อจริงจัง เบื่อวันรถติด เบื่อเศรฐกิจ โควิด 19 มันเบื่อเหลือเกิน พักหน่อยได้อ๊ะป่าว เบื่อข่งเบื่อข่าว มันมีแต่ข่าวลุงพล เบื่อแต่ต้องทน เพราะคนอย่างเรา ทำได้แค่บ่น เบื่อแต่ต้องทำ เพราะเธอและฉัน ก็แค่คนจน เบื่อแต่ต้องยอม เพราะยังไม่พร้อม เพราะยังไม่กล้า ก้มหน้าไปก่อน บ้านก็ต้องผ่อน รถก็ต้องผ่อน งั้นยอมโดยดี เมื่อไหร่จะดังอย่าง Three Man Down อยากมีสาวๆ มาเกาะเวที เมื่อไหร่จะโดนอย่าง bird tilly เมื่อไหร่จะมี ก็แล้วเมื่อไหร่จะรวย ยอมทำเพื่อเธอทุกทาง ยินดีเพื่อเธอทุกทาง เพื่อเธอจะยอมทุกอย่าง โปรดเห็นใจฉันบ้าง บ้านก็ต้องผ่อน รถก็ต้องผ่อน งั้นยอมโดย ดี