คิดไม่ออก

 Billkin TangBadVoice แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดไม่ออก TangBadVoice X Billkin บิวกิ้น

Fm A# | Gm C |
Fm A# | Gm C |

แต่ฉันคิFmด ฉันคิด ฉันคิA#ดไม่ค่อยGm Cออกยิ่งฉันคิFmด ฉันคิด ฉันคิA#ด ฉันยิ่งGm Cท้อ

แต่ยิ่งฉันคิFmด ฉันยิ่งวน ยิ่งเจอกำแพA#ง ยิ่งวิ่งชนยิ่งฉันมาทำGmตัวเองให้นิ่งฉันยิ่งลCยิ่งคิFmด ยิ่งคิด ยิ่งคิA#ดไม่ค่อยออD#นี่ท่อนใคร นี่ท่อนกู / ขอแร็พหน่อย ๆ )

   ตั้งแบ๊ดว้อFm ฉันรู้ว่าฉันน่ะเห็นA#แก่ตัวทุกที Gm  ฉันรู้ฉันหวงเธอมาCกเกินไปแล้วมันไม่ดี Fm  ตัวฉันกำลังจัดการอA#ารมณ์ที่มี   แต่ว่าเชี่ยนั้Gmนก็หล่อเหลือเกิ๊น   ไม่ได้จะห้Cาม ฉันเลยมาทำดนตรี

 Fm  ฉันรู้พวกเธอมีควาA#มสัมพันธ์ที่ดี Gm  แต่ฉันกังวลตลอCดทุกวินาที Fm  ทนฉันไปหน่อยละกัA#น สัญชาตญานทุกวัน   กังวลGmทั้งวัน   มันทำให้ฉันต้องย้อนCกลับไปเป็นชิมแปนซีเลยจ้า

 Fm  ฉันเป็นบ้า เจ๊งA#จนไม่เป็นท่า   เวลGmาเธอคุยกัน มัน OrganicC เลนส์ 35   ก็เลยทำให้Fmฉันเป็นบ้า ตอนนี้แA#ค่ตาพร่า   เพราะเธGmออะเตะตาเหมือนฟอจูนเนอร์Cกับไฟหน้า

   คือว่Fmาฉันแค่กังวล ไม่อยาA#กฟังคำคม   ถ้าฉัGmนเป็นรถที่วิ่ง ตอนนี้ฉันพังถึCงกันชน   ฉันรู้Fmฉันควรปลง ฉันควรA#ใจเย็นลง   ฉันควรGmจะคิดตรง แต่ว่าตอนนี้Cฉันคิดวน

* | ** |

ตั้งแบ๊ดว้Fmอย ช่วงนี้เศร้าเลยกินน้อA#ตั้งแบ๊ดว้อGmย ช่วงนี้เศร้าเพลงเลยย้อCตั้งแบ๊ดว้Fmอย จากที่เก๋า ๆ มาอ่อนช้A#อยนั่นก็งง นี่ก็งGmง หรือว่านี่ตั้งแซ๊ดว้อC

ฉันขอเวลาไม่นาFmน อีกแปปเดียวจ๊ะจิตดีA#ทำเพลงเป็นการบำบัดGm ถึงฉันจะร้องแบบผิดคีย์Cอยากอยู่กับเธอจริง ๆFm อยากอยู่อย่างน้อยอีกสิบปีA#หัวฉันร้อนแบบไมโครเวGmฟ ติ๊งจบไม่ได้หัวร้อCนแบบอัคคี

ทำจริFmง ไม่โรยหน้าแบบผักชี A#ฉันแค่ต้องตกตะกGmอนอีกแปปนึง แบบบรั่นดีCเวลาผู้ชายมาคุFmยกับเธอ มือถือเธอสั่นทีA#หัวใจฉันมันเต้นแGmรงอยากให้มันหยุด ไปเอาคัทเอาCท์มาสับที

หลับดีFm ดีใจที่ยังได้พัA#เพราะว่าตอนคิดวGmน มันทรมานแบบบาดทะยัCมัน 24 ชั่วโมFmง วุ่นวาย ไม่เว้นวรA#รควุ่นวาย และ วกวGmจะให้ทำไงอาการมันมาCกับความรัก

* | ** |

แต่ฉันคิFmดวนอยู่ เมื่อวานก็คิดA#วนอยู่ฉันเอาไม่ออGmไม่อยากจะบอก ฉันเก็บอาการกระวนกระวายคนเดียวตลอCฉันอยากจะกอด ไม่อยากจะบอก ไม่อยากจะบอก

แต่ฉันคิFmดวนอยู่ พรุ่งนี้ก็คิA#ดวนอยู่ฉันเอาไม่ออGmก ให้ทำยังไงก็ไม่รู้C

* | ** |คอร์ดเพลง คิดไม่ออก TangBadVoice X Billkin บิวกิ้น

เนื้อเพลง คิดไม่ออก TangBadVoice X Billkin บิวกิ้น แต่ฉันคิด ฉันคิด ฉันคิดไม่ค่อยออก ยิ่งฉันคิด ฉันคิด ฉันคิด ฉันยิ่งท้อ แต่ยิ่งฉันคิด ฉันยิ่งวน ยิ่งเจอกำแพง ยิ่งวิ่งชน ยิ่งฉันมาทำตัวเองให้นิ่งฉันยิ่งลน ยิ่งคิด ยิ่งคิด ยิ่งคิดไม่ค่อยออก (นี่ท่อนใคร นี่ท่อนกู/ขอแร็พหน่อยๆ) ตั้งแบ๊ดว้อย ฉันรู้ว่าฉันน่ะเห็นแก่ตัวทุกที ฉันรู้ฉันหวงเธอมากเกินไปแล้วมันไม่ดี ตัวฉันกำลังจัดการอารมณ์ที่มี แต่ว่าเชี่ยนั้นก็หล่อเหลือเกิ๊น ไม่ได้จะห้าม ฉันเลยมาทำดนตรี ฉันรู้พวกเธอมีความสัมพันธ์ที่ดี แต่ฉันกังวลตลอดทุกวินาที ทนฉันไปหน่อยละกัน สัญชาตญานทุกวัน กังวลทั้งวัน มันทำให้ฉันต้องย้อนกลับไปเป็นชิมแปนซีเลยจ้า ฉันเป็นบ้า เจ๊งจนไม่เป็นท่า เวลาเธอคุยกัน มัน Organic เลนส์ 35 ก็เลยทำให้ฉันเป็นบ้า ตอนนี้แค่ตาพร่า เพราะเธออะเตะตาเหมือนฟอจูนเนอร์กับไฟหน้า คือว่าฉันแค่กังวล ไม่อยากฟังคำคม ถ้าฉันเป็นรถที่วิ่ง ตอนนี้ฉันพังถึงกันชน ฉันรู้ฉันควรปลง ฉันควรใจเย็นลง ฉันควรจะคิดตรง แต่ว่าตอนนี้ฉันคิดวน ตั้งแบ๊ดว้อย ช่วงนี้เศร้าเลยกินน้อย ตั้งแบ๊ดว้อย ช่วงนี้เศร้าเพลงเลยย้อย ตั้งแบ๊ดว้อย จากที่เก๋าๆมาอ่อนช้อย นั่นก็งง นี่ก็งง หรือว่านี่ตั้งแซ๊ดว้อย ฉันขอเวลาไม่นาน อีกแปปเดียวจ๊ะจิตดี ทำเพลงเป็นการบำบัด ถึงฉันจะร้องแบบผิดคีย์ อยากอยู่กับเธอจริงๆอยากอยู่อย่างน้อยอีกสิบปี หัวฉันร้อนแบบไมโครเวฟ ติ๊งจบ ไม่ได้หัวร้อนแบบอัคคี ทำจริง ไม่โรยหน้าแบบผักชี ฉันแค่ต้องตกตะกอนอีกแปปนึง แบบบรั่นดี เวลาผู้ชายมาคุยกับเธอ มือถือเธอสั่นที หัวใจฉันมันเต้นแรง อยากให้มันหยุด ไปเอาคัทเอาท์มาสับที หลับดี ดีใจที่ยังได้พัก เพราะว่าตอนคิดวน มันทรมานแบบบาดทะยัก มัน 24 ชั่วโมง วุ่นวาย ไม่เว้นวรรค วุ่นวาย และ วกวน จะให้ทำไงอาการมันมากับความรัก แต่ฉันคิดวนอยู่ เมื่อวานก็คิดวนอยู่ ฉันเอาไม่ออก ไม่อยากจะบอก ฉันเก็บอาการ กระวนกระวายคนเดียวตลอด ฉันอยากจะกอด ไม่อยากจะบอก ไม่อยากจะบอก แต่ฉันคิดวนอยู่ พรุ่งนี้ก็คิดวนอยู่ ฉันเอาไม่ออก ให้ทำยังไงก็ไม่รู้