ไม่เอาแล้วชีวิตนี้เพื่อเธอ

 TAXI สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เอาแล้วชีวิตนี้เพื่อเธอ กบ TAXI วงแท็กซี่

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

 Am  เธอต้องการชีFวิต   ก็มCา..เอาไปจากฉัGน เอาไป Am  เธอต้องการหัวFใจ   กี่ครั้Cงก็ได้รับไปจากฉัG

 Am  ทำมาจนนานแFล้ว   เพราะเธCอ..บอกจะให้ฉันGทุกสิ่ง Am  แต่ที่เป็นเรื่อFงจริง   กี่ครั้Cงก็ได้รับมาแค่ลG

และในวันนี้Emรสชาติแห่งเจ็บที่อัดลึกAmในใจมานาน มันสั่ง มันสอFให้คนเคยโง่อย่างฉันGได้คิดเป็น

   ไม่เอาแล้Cวชีวิตนี้เพื่อเธอ   ขอAmชีวิตที่ให้ไป F  เพราะรักให้ตาย ก็คงGได้ตายฟรี   ไม่เอาแล้Cวชีวิตนี้เพื่อเธอ   ท้อAmแล้ว พอกันเสียที F  เวลาที่มีจากนี้G ทำเพื่อชีวิตของตัวเอง

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

 Am  เพียงเธอมีควาFมรัก   ไม่กลัCว ต่อให้ บุกน้ำG ลุยไฟ Am  แต่นี่ไม่มีหัวFใจ   ไม่รัCบไม่รู้อะไรสักนิG

* | ** |

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

** |

C | Am | F | G | ( x2 )คอร์ดเพลง ไม่เอาแล้วชีวิตนี้เพื่อเธอ กบ TAXI วงแท็กซี่

เนื้อเพลง ไม่เอาแล้วชีวิตนี้เพื่อเธอ กบ TAXI วงแท็กซี่ เธอต้องการชีวิต ก็มา เอาไปจากฉัน เอาไป เธอต้องการหัวใจ กี่ครั้งก็ได้รับไปจากฉัน ทำมาจนนานแล้ว เพราะเธอ บอกจะให้ฉันทุกสิ่ง แต่ที่เป็นเรื่องจริง กี่ครั้งก็ได้รับมาแค่ลม และในวันนี้รสชาติแห่งเจ็บ ที่อัดลึกในใจมานาน มันสั่ง มันสอน ให้คนเคยโง่อย่างฉันได้คิดเป็น ไม่เอาแล้วชีวิตนี้เพื่อเธอ ขอชีวิตที่ให้ไป เพราะรักให้ตาย ก็คงได้ตายฟรี ไม่เอาแล้วชีวิตนี้เพื่อเธอ ท้อแล้ว พอกันเสียที เวลาที่มีจากนี้ ทำเพื่อชีวิตของตัวเอง เพียงเธอมีความรัก ไม่กลัว ต่อให้ บุกน้ำ ลุยไฟ แต่นี่ไม่มีหัวใจ ไม่รับไม่รู้อะไรสักนิด