ตำรับยา

 The Yers สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตำรับยา The Yers เดอะเยอร์ส
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์เรียบเรียง: The Yersสังกัดค่าย: genie records

A# | A# |A# | A# |

C A# | A# |C Dm | Dm |
C A# | A# |C Dm | Dm |

 C  ภาวนาA#ให้ลืมใคร..   คCนที่ทิ้งDmไป.. C  ยิ่งภA#าวนาอ้อนวอนเท่าไร   ยิ่งจำCจนฝังDmใจ..

 C  หยิบเอาเข็มA#ของกาลเวลา..ที่ทิ้งไว้นาC   ผสDmมด้วยตำรับยา แล้วฉีดเข้าหัวใC   ให้สาA#รเคมีละลาย ทะลุร่างกาC   เพื่อลืDmมทุกอย่างไป

แต่มันย้อนCภาพเธอA#ให้คืนมามาตอกย้ำCความจำที่Dmไร้ค่ามันย้อCนภาพเธอA#ให้คืนมายิ่งตอกย้ำCให้เสียน้ำDmตา(และทุกCข์ทรมาน)

 C  เคยบอA#กตัวเองว่าไม่มีวัน..   จะทำCแบบนี้อีDmก.. C  ในทางA#กลับกันก็ไม่มีวัน..   จะลืมCเธอสัDmกที no..

* | ** |

 D#  อีกกี่วันจะลบเลือน ไม่มีทางจะลบFเลือน   ยิ่งฉีดGmไป ยิ่งเลอะเลือน สมองมันยิ่งฟั่นFเฟือน   อีกกี่D#วันจะลบเลือน ไม่มีทางจะลบFเลือน   ยิ่งฉีดGmไป ยิ่งเลอะเลือน สมองมันยิ่งฟั่นFเฟือน   ยิ่งคิD#ด มันยิ่งกลับมา ให้เสียใจตลอFดไป

A# | A# C |A# | A# C |
A# | A# C |Dm | Dm |

** |

และมันย้อนภาพเธD#อให้คืนมามาตอกย้ำFความจำที่Gmไร้ค่าก็ฉัFนยอมตาD#ยเสียดีกว่าดีกว่าทุFกข์ทรมาGmน..    F

D# |คอร์ดเพลง ตำรับยา The Yers เดอะเยอร์ส

เนื้อเพลง ตำรับยา The Yers เดอะเยอร์ส ภาวนาให้ลืมใคร คนที่ทิ้งไป ยิ่งภาวนาอ้อนวอนเท่าไร ยิ่งจำจนฝังใจ หยิบเอาเข็มของกาลเวลา ที่ทิ้งไว้นาน ผสมด้วยตำรับยา แล้วฉีดเข้าหัวใจ ให้สารเคมีละลาย ทะลุร่างกาย เพื่อลืมทุกอย่างไป แต่มันย้อนภาพเธอให้คืนมา มาตอกย้ำความจำที่ไร้ค่า มันย้อนภาพเธอให้คืนมา ยิ่งตอกย้ำให้เสียน้ำตา (และทุกข์ทรมาน) เคยบอกตัวเองว่าไม่มีวัน จะทำแบบนี้อีก ในทางกลับกันก็ไม่มีวัน จะลืมเธอสักที no อีกกี่วันจะลบเลือน ไม่มีทางจะลบเลือน ยิ่งฉีดไป ยิ่งเลอะเลือน สมองมันยิ่งฟั่นเฟือน อีกกี่วันจะลบเลือน ไม่มีทางจะลบเลือน ยิ่งฉีดไป ยิ่งเลอะเลือน สมองมันยิ่งฟั่นเฟือน ยิ่งคิด มันยิ่งกลับมา ให้เสียใจตลอดไป และมันย้อนภาพเธอให้คืนมา มาตอกย้ำความจำที่ไร้ค่า ก็ฉันยอมตายเสียดีกว่า ดีกว่าทุกข์ทรมาน