เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly)

  MILLI   Tilly Birds   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน Tilly Birds Feat. MILLI
เนื้อร้อง: Anuroth Ketlekha (3rd), Chamil Arin, BABEPOOM, MILLIทำนอง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo Tanti), Anuroth Ketlekha (3rd)เรียบเรียง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo Tanti)ดนตรี: สังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

A# | Gm |Dm | Dm |

 A#  หยุดคิดแบบนี้Gm หยุดคิดเลยDm..   รู้สึกดีทั้งที่Dmเป็นแค่เพื่อนกัน A#  หยุดไว้แค่นี้Gm หยุดไว้เลยDm..   ได้โปรดเธออย่าเล่Dmนเกินไปกว่านั้น

เล่นA#ทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวัGmมากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็นเล่Dmนเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉัน เอ๊ะ! ยังไงA#?ที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไGmฉันยังสับสนและสงสัยเป็นDmเพื่อนกัน ต้องเล่นแบบไหน

ได้แต่พยA#ายามจะไม่คิดอะไGmรที่ไม่ควรคิดเวลDmาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใA#จมีแต่คำถามมากมาDmยเกินจะทนไหว บอกฉันCทีจะได้ไหม

ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่A#อย่าเล่นเกินกว่Dmานั้นได้ไหมถ้าฉันเล่Cนเกินเส้นไป เธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันA#สักที.. ว่Dmาที่ฉันยืนเธอยืCนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น..

A# Am | Dm |

เอ่A#อคือตอนนี้ เราเป็นแค่เพื่อนกันแลGmะฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น(อ๋Dmอ ได้เลย) งั้นเธอคือเพื่อนสนิทของฉัน

เพื่A#อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอนเพื่Gmอนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอมเริ่มDmไม่แน่ใจ เอาหน้ามาใกล้ตลอดเวลาฉันDmต้องการใคร ก็เป็นเธอที่มากอด

ใจA#เธอ.. คิดGmเหมือนกันหรือเปล่Dmเจอ..แบบนี้ไป ฉันแอA#บเผลอ..Gmจให้ไป แม้มันDmไม่อาจเป็นจริง

** |

ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้A#สึกเหมือนที่ใจDmฉันรู้สึกแค่เพื่อนเล่Cน ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวจะได้พร้อA#มทำใจ รอใDmห้เธอบอกว่าเป็Cนเพื่อนกันเท่านั้นหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่(F)น..

A# | Gm |Dm | Dm |

* | ** | *** |คอร์ดเพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน TillyBird Feat. MILLI

เนื้อเพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน Tilly Birds Feat. MILLI หยุดคิดแบบนี้ หยุดคิดเลย รู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกัน หยุดไว้แค่นี้ หยุดไว้เลย ได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้น เล่นทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวัน มากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็น เล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญ เธอชอบมาทำให้ฉัน เอ๊ะ! ยังไง? ที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไง ฉันยังสับสนและสงสัย เป็นเพื่อนกัน ต้องเล่นแบบไหน ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิด เวลาที่เราใกล้ชิดมากไป รู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถาม มากมายเกินจะทนไหว บอกฉันทีจะได้ไหม ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน เธอยืนที่เดียวกันไหม หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น เอ่อคือตอนนี้ เราเป็นแค่เพื่อนกัน และฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น (อ๋อ ได้เลย) งั้นเธอคือเพื่อนสนิทของฉัน เพื่อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอน เพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอม เริ่มไม่แน่ใจ เอาหน้ามาใกล้ตลอด เวลาฉันต้องการใคร ก็เป็นเธอที่มากอด ใจเธอ คิดเหมือนกันหรือเปล่า เจอ แบบนี้ไป ฉันแอบเผลอ ใจให้ไป แม้มันไม่อาจเป็นจริง ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึก เหมือนที่ใจฉันรู้สึก แค่เพื่อนเล่น ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว จะได้พร้อมทำใจ รอให้เธอบอก ว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้น หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น