ฉันอ้วน

 TimeTime สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันอ้วน TimeTime
เนื้อร้อง/ทำนอง: Panuwat Saksombatเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Panuwat Saksombat

G | D |Em | D |

หมูGทอดเจียงฮาย ทอดDมันปลากรายตาEmมด้วยเฟรนช์ฟรายส์ เมนูDกลางวันนี้เย็Gนกินอะไร.. นึกD ๆ เอาไว้แต่ตอEmนนี้ยังไง ชาไข่มุกDก่อน

มีพุงGแล้วยังไง เดี๋ยวออกDกำลังกายจะทำEmลายไขมัน.. ให้สDลาย..ชาGบูเป็นไง.. ร้านDอยู่ไม่ไกลเตรียมEmตัวเอาไว้.. เย็นนี้Dเจอกัน

อยากกิCนอะไร ต้องได้กิBmนตามใEmเธอรู้ไหAmม มันคืDอความสุGขฉันนึกเรื่องกิCนทีไร น้ำลายBmต้องไหลEmหักห้ามใจCไม่เคยได้ จัดไปDทุกเมนู..

ที่ฉันอ้Gวน เพราะฉัBmนหยุดกินไม่ไEmด้แววตาDฉันเหลือบไปเห็Cนอะไรต่ออะไBmก็อยากกิAmนไปหมดเลDแต่ฉันอ้วGน แล้วเธBmอจะรักฉันไหEmหมดหัวใจDที่มีมอบให้เธCอตลอดไปBmให้เธอสุขใจAmมีพุงอุ่น ๆD ให้หนุนนอน

G | D |Em | D |

วัน ๆG เอาแต่คิด.. แต่เรื่อDงกินอยากกิEmนมันเข้าไป กินให้พุงDแตก

* | ** |

G Bm | Em D |
C Bm | Am D |

** |

G | D |Em | D |G |คอร์ดเพลง ฉันอ้วน TimeTime

เนื้อเพลง ฉันอ้วน TimeTime หมูทอดเจียงฮาย ทอดมันปลากราย ตามด้วยเฟรนช์ฟรายส์ เมนูกลางวันนี้ เย็นกินอะไร นึกๆเอาไว้ แต่ตอนนี้ยังไง ชาไข่มุกก่อน มีพุงแล้วยังไง เดี๋ยวออกกำลังกาย จะทำลายไขมัน ให้สลาย ชาบูเป็นไง ร้านอยู่ไม่ไกล เตรียมตัวเอาไว้ เย็นนี้เจอกัน อยากกินอะไร ต้องได้กินตามใจ เธอรู้ไหม มันคือความสุขฉัน นึกเรื่องกินทีไร น้ำลายต้องไหล หักห้ามใจไม่เคยได้ จัดไปทุกเมนู ที่ฉันอ้วน เพราะฉันหยุดกินไม่ได้ แววตาฉันเหลือบไปเห็นอะไรต่ออะไร ก็อยากกินไปหมดเลย แต่ฉันอ้วน แล้วเธอจะรักฉันไหม หมดหัวใจที่มีมอบให้เธอตลอดไป ให้เธอสุขใจมีพุงอุ่นๆให้หนุนนอน วันๆเอาแต่คิด แต่เรื่องกิน อยากกินมันเข้าไป กินให้พุงแตก