แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด

 วุฒิ ป่าบอน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ อานนท์เรียบเรียง: สุวรรณ์ นาคบุตรสังกัดค่าย: PARAHUT (พาราฮัท)ติดต่องานแสดง: 0884461269

G | G |Am | D |

เอาGใจไม่เก่งใช่ว่าจะรักBmใครไม่เป็นดูเป็นคAmนขี้เล่น กับเธอฉันจริงใจD

นับตั้งแต่เรCาเจอวันนั้นวันที่เรBmาได้รัก..กันEmใหม่ ๆรักAmยังไง ก็ยังรักมากขึ้นทุกวัD

เพราะรัCกจึงหยอกกวนเธอDบ่อยครั้งผิดนัBmดมาสายเป็EmนประจำขอCอย่าเพิ่งน้อยใจDโกรธกัน ดีกัGนได้ไหมไม่เคยมีCดอกไม้ให้วันDสำคัญคำหวาBmนไม่มีเหมือนใคEmรอื่นแต่สัญญาCจะยืนข้างเธDอ จะดีร้าGย ฝ่าฟันไม่ใช่แฟCนที่แสนดีDแต่ฉันให้เธBmอเชื่อใจก็แล้EmวกันขอยืนยันCคำตอบสุดท้ายจากคนนี้D

ถึงเป็นแฟนที่แGย่ แต่ฉันรักD/F#เธอที่สุดEmเลยนอกใจDสักครั้งไม่เคCย.. กลัวว่าเธDอทิ้งฉันไปโปรดจงรู้G..ว่าเธอสำคัญDกับฉันมากแค่ไEmหนไม่ใช่แฟDนที่แสนดีสักเท่าCไหร่..แต่มันหึงAmหวงเธอกว่าใครเขD

ถึงเป็นแฟนที่แGย่แต่จะไม่มีวัD/F#นจะทอดทิ้งไEmสาบาDนให้ฟ้าผ่าCตาย.. ว่าเธอคือAmลมหายใจเป็นส่วนหนึ่Cงที่มีความหมาย หือDอือ..กับชีวิตของฉันเหลือGเกิน..(D)

G D | Em D |C | D |

G D | Em D |C | Am | D |

* | ** | *** |

ว่าเธอคือCลมหายใจเป็นส่วนหนึ่Amงที่มีความหมาย หือDอือ..กับชีวิตของฉัน..เหลือGเกิน..

G D | Em D |C | D |
G D | Em D |C | Am |
G D | Em D |C | D |คอร์ดเพลง แฟนที่แย่ แต่รักที่สุด วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท

เนื้อเพลง แฟนที่แย่แต่รักที่สุด วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท เอาใจไม่เก่งใช่ว่าจะรักใครไม่เป็น ดูเป็นคนขี้เล่น กับเธอฉันจริงใจ นับตั้งแต่เราเจอวันนั้น วันที่เราได้รัก กันใหม่ๆรักยังไง ก็ยังรักมากขึ้นทุกวัน เพราะรักจึงหยอกกวนเธอบ่อยครั้ง ผิดนัดมาสายเป็นประจำ ขออย่าเพิ่งน้อยใจโกรธกัน ดีกันได้ไหม ไม่เคยมีดอกไม้ให้วันสำคัญ คำหวานไม่มีเหมือนใครอื่น แต่สัญญาจะยืนข้างเธอ จะดีร้าย ฝ่าฟัน ไม่ใช่แฟนที่แสนดี แต่ฉันให้เธอเชื่อใจก็แล้วกัน ขอยืนยันคำตอบสุดท้ายจากคนนี้ ถึงเป็นแฟนที่แย่ แต่ฉันรักเธอที่สุดเลย นอกใจสักครั้งไม่เคย กลัวว่าเธอทิ้งฉันไป โปรดจงรู้ ว่าเธอสำคัญกับฉันมากแค่ไหน ไม่ใช่แฟนที่แสนดีสักเท่าไหร่ แต่มันหึงหวงเธอกว่าใครเขา ถึงเป็นแฟนที่แย่ แต่จะไม่มีวันจะทอดทิ้งไป สาบานให้ฟ้าผ่าตาย ว่าเธอคือลมหายใจ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมาย หืออือ กับชีวิตของฉันเหลือเกิน