ถืกใจค่อยไปต่อ

 อ๊อฟ สงกรานต์ ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ อ๊อฟ สงกรานต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กิตติโป้ดเรียบเรียง: ภาคิณ DL Studioโปรดิวเซอร์: อ๊อฟ สงกรานต์

หล่าF#นางเอ้ย.. เจ้านี้แม่นC#แฟนไผเทียวมาส่งBยิ้มหวานให้อ้ายเทียวมาส่งF#สายตาอ้อน

หล่D#mานางเอย.. จังแม่นเป็นตาC#ออนซอนแม่นเจ้าเคBยเป็นของไผ๋มาก่อC#กะบ่มีหม่องติF#..

เข้ามาทัBกมาชนแก้วเบา ๆC#แฟนบ่หวA#mงหรือว่าแฟนบ่มีD#mทั้งเป็นตาฮัG#mก แล้วอ้ายกะโสดพอดีC#เอาจังซี่บ่F#..

บ่ต้อง มายึG#mก มายัก มาเทียวส่งD#mยิ้มให้บ่ต้อง มาลG#mง มาลองใจอ้ายดอกหD#mนออ้ายกะเคยG#mเสียใจ เจ็บย้อนคD#mนบ่ฮู้จักพอขั่นสิฮัBกกะย่านเจ็บแม่นบ่กะบ่ต้องฮักC#กันเลยกะได้

ถ้าหากว่าเป็นBแฟนกันมันยากC#ใจน้องกะบ่ต้องเป็นA#mแฟนกันขั่นยาD#mกใจหลายเบื่อหน้ากะหนีG#m อยาก..! กะไลC#น์คิดฮอดกะไปF#หา

ขั่นบ่อยากฮักBผู้ใด๋อีกแล้วว่าพังC#จนเข็ดคันสั่นกะ.A#m.!กันซือ ๆ กะได้D#mน้องหล่าแล้วน้องสิหลG#mงฮักอ้ายกะบ่ว่C#ขั่นถืกใจค่อยไปF#ต่อ..

เอาบ่C#?

F# | C# |B | F# |
D#m | C# |B C# | F# |

* | ** | *** |

** | *** | *** |

ขั่นG#mมีใจกะทักมC#า.. ถืกใจค่อยไปF#ต่อเอาบ่ เอาบ่คอร์ดเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ อ๊อฟ สงกรานต์

เนื้อเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ อ๊อฟ สงกรานต์ หล่านางเอ้ย เจ้านี้แม่นแฟนไผ เทียวมาส่งยิ้มหวานให้อ้าย เทียวมาส่งสายตาอ้อน หล่านางเอย จังแม่นเป็นตาออนซอน แม่นเจ้าเคยเป็นของไผ๋มาก่อน กะบ่มีหม่องติ เข้ามาทักมาชนแก้วเบาๆแฟนบ่หวงหรือว่าแฟนบ่มี ทั้งเป็นตาฮัก แล้วอ้ายกะโสดพอดี เอาจังซี่บ่ บ่ต้อง มายึก มายัก มาเทียวส่งยิ้มให้ บ่ต้อง มาลง มาลองใจอ้ายดอกหนอ อ้ายกะเคยเสียใจ เจ็บย้อนคนบ่ฮู้จักพอ ขั่นสิฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่ กะบ่ต้องฮักกันเลยกะได้ ถ้าหากว่าเป็นแฟนกันมันยากใจน้อง กะบ่ต้องเป็นแฟนกันขั่นยากใจหลาย เบื่อหน้ากะหนี อยาก ! กะไลน์ คิดฮอดกะไปหา ขั่นบ่อยากฮักผู้ใด๋อีกแล้วว่าพังจนเข็ด คันสั่นกะ !กันซือๆกะได้น้องหล่า แล้วน้องสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ เอาบ่? ขั่นมีใจกะทักมา ถืกใจค่อยไปต่อ เอาบ่ เอาบ่