จากคนนี้ที่คิดถึง

 อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากคนนี้ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง
สังกัดค่าย: 65 Media

A |E ||| A | F#m |
Bm | E | A E || |

ฝากAความคิดถึง ฝากEไปกับสายลมเบาD ๆให้ไปบอกEกับคนเหงาในตอนนี้AฝากAความห่วงหา.. นำพาใEห้คนดีในตอนD Eนี้..  จะได้Aไหม  E

ถึงอยู่ไกF#mลใจใกล้กันความคิดถึงนั้C#mนไม่เคยเลือนหายรู้สึกDเหมือนอยู่ใกล้ ๆ ทุก ๆ วัAระยะทาF#mงที่ห่างไกล ความห่วงใยC#mที่ให้กันอยากให้Dเธอนั้นได้รู้E..

ว่ามีคAนเขากำลังคิดถึC#mยังคงนึกถึDงทุกทีที่มีEเธอถึงอยู่ไกAล ใจก็ยังพร่ำC#mเพ้อว่ารักเธDอไม่มีเปลี่ยนไปEเธอได้ยินไหA (E)ม..

A | F#m |D | E |
A | F#m |Bm E | A | E | |

* | ** |

ฝากเอาความรัBmก ฝากให้คนดีEจากคนนี้จะได้ไหม..

A | A |A |คอร์ดเพลง จากคนนี้ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง จากคนนี้ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง ฝากความคิดถึง ฝากไปกับสายลมเบาๆให้ไปบอกกับคนเหงาในตอนนี้ ฝากความห่วงหา นำพาให้คนดี ในตอนนี้ จะได้ไหม ถึงอยู่ไกลใจใกล้กัน ความคิดถึงนั้นไม่เคยเลือนหาย รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆทุกๆวัน ระยะทางที่ห่างไกล ความห่วงใยที่ให้กัน อยากให้เธอนั้นได้รู้ ว่ามีคนเขากำลังคิดถึง ยังคงนึกถึงทุกทีที่มีเธอ ถึงอยู่ไกล ใจก็ยังพร่ำเพ้อ ว่ารักเธอไม่มีเปลี่ยนไป เธอได้ยินไหม ฝากเอาความรัก ฝากให้คนดี จากคนนี้จะได้ไหม