ยินยอม

  อัสนี-วสันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยินยอม อัสนี วสันต์
เนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคทำนอง: กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนาเรียบเรียง: อัสนี โชติกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนาสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | G |G | G |

เกิดมFาก็เป็นคนหนึ่Cเมื่อก่อFนก็เคยเป็นหC A# Cนึ่งซึ่งไม่เคFยสนใจG  ใครอยาGกจะว่าอะไAmไม่Dmรู้ ไม่ดู ไม่แคGร์..

อย่างเธFอก็เป็นคนหนึ่Cซึ่งมีFหัวใจแน่วC A# Cแน่ตั้งแต่เรFาคบกัGน  ก็เปลี่GยนผันแปAmมันคล้าDmยมีความอ่อนแGอในใจC

อ่อนAmแอเพราะรัEmกเธอมากกว่ากว่Amาใครจะเข้าใEmหวาดA#กลัว..สักครั้Dmงที่เธอขัCดใจA#จะมาหนีไปG..

ก็เลFยต้องยอมทุกอย่Cางก็คFงเห็นใจกันบ้C A# Cางก็ไม่อยาFกให้เรGา  ต้องจืGด ต้องจาAmจะพร้อDmมทำตามด้วยควาGมยินยอC

F | C |F | C A# C |
F G | G Am |Dm G | C |

* | ** |

ก็ไม่อยาFกให้เรGา  ต้องจืGด ต้องจาAmจะพร้อDmมทำตามด้วยควาGม..ยินยอม

C | F Fm |Cmaj7 |คอร์ดเพลง ยินยอม อัสนี วสันต์

เนื้อเพลง ยินยอม อัสนี วสันต์ เกิดมาก็เป็นคนหนึ่ง เมื่อก่อนก็เคยเป็นหนึ่ง ซึ่งไม่เคยสนใจ ใครอยากจะว่าอะไร ไม่รู้ ไม่ดู ไม่แคร์ อย่างเธอก็เป็นคนหนึ่ง ซึ่งมีหัวใจแน่วแน่ ตั้งแต่เราคบกัน ก็เปลี่ยนผันแปร มันคล้ายมีความอ่อนแอในใจ อ่อนแอเพราะรักเธอมากกว่า กว่าใครจะเข้าใจ หวาดกลัว สักครั้งที่เธอขัดใจ จะมาหนีไป ก็เลยต้องยอมทุกอย่าง ก็คงเห็นใจกันบ้าง ก็ไม่อยากให้เรา ต้องจืด ต้องจาง จะพร้อมทำตามด้วยความยินยอม ก็ไม่อยากให้เรา ต้องจืด ต้องจาง จะพร้อมทำตามด้วยความ ยินยอม


ยินยอม”เพลงต้นฉบับจาก อัสนี-วสันต์ ที่วง25hoursเลือกมาCoverในโปรเจคต์ “นั่งเล่นเฟสติวัล” ส่วนเหตุผลที่ทางวงเลือกที่จะCoverเพลงนี้ เพราะสมาชิกทุกคนในวงลงความเห็นว่าชอบและเหมาะกับการนำมาCoverมากที่สุด แหลม (นักร้องนำ) กล่าวว่า เพลงนี้มันท้าทายในการร้องมาก เพราะการที่จะทำเพลงของพี่ป้อม ให้ออกมาแตกต่างจากต้นฉบับเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะในPartของดนตรีเวอร์ชั่นเก่าก็ทำได้อย่างลงตัว ซึ่งทางวงได้นำเครี่องดนตรีสไตล์วินเทจมาผสมผสานซาวน์สมัยใหม่ จนออกมาเป็น “ยินยอม”ในแบบของ 25hours