ขอรักคืนกลับมา

 เบลล่า ไรวินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอรักคืนกลับมา เบลล่า ไรวินทร์ Bella Raiwin
เนื้อร้อง: เนติ ผ่องพุทธคุณทำนอง: 泉水 (เชวียน สุ่ย)เรียบเรียง: กานต์ ใหญ่สว่างสังกัดค่าย: Music Factor

F#m | E |D | E |
F#m | E |D | E | F#m |

เหมือF#mนชะตาลิขิDและคอยขีดเขียEนให้เราเจอกัF#mแม้F#mเส้นทางยาวไกDจะหนักแค่ไหEน จะไปเพื่อฝัA

จะไกBmลสุดฟ้า ขุนเขEา ทะเล คิดถึAงคนที่ผูกพัDmaj7วอG#dimนสายลม พัดพC#7าให้รักคืนมF#mา..

เหมือF#mนเดินไปกลางป่Dเธอคือหยดน้ำEที่เย็นชื่นใF#mทุกF#mข์ที่มีบรรเทDจะกี่ความเหงEา ก็ พลันจางหาA

คือกาBmรเดินทางด้วยใจEฝ่าฟันทุก ๆ วัAนยังมีจุดหมDmaj7ายยังเดินG#dimก้าวไป เพราะใจC#เธอคือปลายทF#mาง

อยากหยุดวันDเวลาให้ฉันEและเธอไม่ต้อAงเจอการร่ำลF#mอยู่กับฉันDได้ไหม เพราะเธอEนั้นคือของขวัF#mญจากบนฟากฟ้าอ้อนวอนสรวDงสวรรค์ ต้องมีEสักวันอ้อนวอAนยังโชคชะตF#m

ท้องทะเลBm ขอบฟ้ากว้างไกC#mคิดถึงคนไกDล ให้สายลมหนาEวพัดพาความรัC#ก..ให้คืนกลับม(F#m)า..

เหมืF#mอนเพิ่งได้เข้าใDว่าความคิดถึEงมันเป็นยังไF#mแม้F#mเวลาเดินผ่Dาน แต่คำว่ารัEกมันหยุดไม่ไหA

กี่ควาBmมเงียบงันที่ฉันEต้องเจอเมื่อครั้Aงที่เธอจากไปF#mช่างทรG#dimมาน ทุกวันคืC#อการรอคอF#m

* | ** |

D E | A F#m |Bm C#m | D E | C# |

* | ** |คอร์ดเพลง ขอรักคืนกลับมา เบลล่า ไรวินทร์ Bella Raiwin

เนื้อเพลง ขอรักคืนกลับมา เบลล่า ไรวินทร์ Bella Raiwin เหมือนชะตาลิขิต และคอยขีดเขียนให้เราเจอกัน แม้เส้นทางยาวไกล จะหนักแค่ไหน จะไปเพื่อฝัน จะไกลสุดฟ้า ขุนเขา ทะเล คิดถึงคนที่ผูกพัน วอนสายลม พัดพาให้รักคืนมา เหมือนเดินไปกลางป่า เธอคือหยดน้ำที่เย็นชื่นใจ ทุกข์ที่มีบรรเทา จะกี่ความเหงา ก็ พลันจางหาย คือการเดินทางด้วยใจฝ่าฟัน ทุกๆวันยังมีจุดหมาย ยังเดินก้าวไป เพราะใจเธอคือปลายทาง อยากหยุดวันเวลาให้ฉันและเธอ ไม่ต้องเจอการร่ำลา อยู่กับฉันได้ไหม เพราะเธอนั้นคือ ของขวัญจากบนฟากฟ้า อ้อนวอนสรวงสวรรค์ ต้องมีสักวัน อ้อนวอนยังโชคชะตา ท้องทะเล ขอบฟ้ากว้างไกล คิดถึงคนไกล ให้สายลมหนาวพัดพาความรัก ให้คืนกลับมา เหมือนเพิ่งได้เข้าใจ ว่าความคิดถึงมันเป็นยังไง แม้เวลาเดินผ่าน แต่คำว่ารักมันหยุดไม่ไหว กี่ความเงียบงันที่ฉันต้องเจอ เมื่อครั้งที่เธอจากไป ช่างทรมาน ทุกวันคือการรอคอย