รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว (Safe Zone)

  Billkin   PP Krit   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว บิวกิ้น Billkin x PP Krit
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ประทีป สิริอิสสระนันท์โปรดิวเซอร์: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: Nadao Music (นาดาวมิวสิค)

Bm | E |C#m | F#7 |
Bm | E |C#m | F#7 |

 Bm  โทษทีช่วงนี้ ไม่ค่อยมีEเวลาให้คำว่าเหงา C#m  คำว่าว่างเปล่า ก็ไม่รู้F#mสะกดยังไง Bm  บังเอิญช่วงนี้ มีบางคEนให้ต้องคิดถึงไง C#m  ก็โปรดเข้าใจ คนมีความรัF#mกก็เป็นอย่างงี้

แค่บ่นคิดถึBmง ก็ต้องมาเลยเหรอแค่ชอบอะไรE ก็หาให้เลยเหรอเกิดมาฉัC#mนก็ยังไม่เคยเจอคนที่รักฉัF#mนได้มากเท่าเธอ

ขอบคุณที่เธBmอจับมือกับฉันทำให้ทุกวันEมันมากกว่าฝันฉันเป็นของเธC#mอ และเธอก็เป็นของฉัF#m

ถ้ารู้อย่างนี้Bm น่าจะรักกันมาตั้งนาEนี่แหละคืออะไรที่ฉัC#mนต้องการ ต้องการได้มีF#7เธอนั้นใกล้ ๆเพิ่งรู้วันนี้Bm วันที่มีเธอในหัวใEการมีใครให้เราได้รัC#mกมันดีเท่าไร..  F#7รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว

Bm | E |C#m | F#7 |

I found a better day wit you.

Bm | E |C#m | F#7 |

คนที่อินด้วยกัBmนทั้งเสียใจและดีใจเธอเปลี่ยนวันธรรมดEาให้เหมือน Valentine'sคือเรื่องเล็ก C#mๆ ที่ไม่เคยธรรมดาคือคนธรรมดF#mาที่ห่วงกันทุกเวลา

Never bBme alone มีเธอคอยเป็Eน Safe Zoneเหนื่อยแค่ไหC#mนก็หายแค่มีคนหนึ่งให้ซบF#7ไหล่เพิ่งจะรู้Bm ดีแค่ไหน ในทุกเช้Eาและตอนฝันร้ายมีสักคนหนึ่C#mงให้ตื่นมาเจF#7

หากโลกนี้Bmเป็นอย่างไร ก็จะทิ้Eงมันเอาไว้แค่ได้เผลC#mอหลับในอ้อมแขนเธF#7

* |

Every tiBmme you kiss me.When you saEy you love me.Only yoC#mu complete me.All I neeF#7d is you baby.

** |

รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว..คอร์ดเพลง รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว บิวกิ้น Billkin x PP Krit

เนื้อเพลง รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว บิวกิ้น Billkin x PP Krit โทษทีช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลาให้คำว่าเหงา คำว่าว่างเปล่า ก็ไม่รู้สะกดยังไง บังเอิญช่วงนี้ มีบางคนให้ต้องคิดถึงไง ก็โปรดเข้าใจ คนมีความรักก็เป็นอย่างงี้ แค่บ่นคิดถึง ก็ต้องมาเลยเหรอ แค่ชอบอะไร ก็หาให้เลยเหรอ เกิดมาฉันก็ยังไม่เคยเจอ คนที่รักฉันได้มากเท่าเธอ ขอบคุณที่เธอจับมือกับฉัน ทำให้ทุกวันมันมากกว่าฝัน ฉันเป็นของเธอ และเธอก็เป็นของฉัน ถ้ารู้อย่างนี้ น่าจะรักกันมาตั้งนาน นี่แหละคืออะไรที่ฉันต้องการ ต้องการ ได้มีเธอนั้นใกล้ๆเพิ่งรู้วันนี้ วันที่มีเธอในหัวใจ การมีใครให้เราได้รักมันดีเท่าไร รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว I found a better day wit you คนที่อินด้วยกันทั้งเสียใจและดีใจ เธอเปลี่ยนวันธรรมดาให้เหมือน Valentine's คือเรื่องเล็กๆที่ไม่เคยธรรมดา คือคนธรรมดาที่ห่วงกันทุกเวลา Never be alone มีเธอคอยเป็น Safe Zone เหนื่อยแค่ไหนก็หายแค่มีคนหนึ่งให้ซบไหล่ เพิ่งจะรู้ ดีแค่ไหน ในทุกเช้าและตอนฝันร้าย มีสักคนหนึ่งให้ตื่นมาเจอ หากโลกนี้เป็นอย่างไร ก็จะทิ้งมันเอาไว้ แค่ได้เผลอหลับในอ้อมแขนเธอ Every time you kiss me When you say you love me Only you complete me All I need is you baby รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว