บ่ตายกะส่ำตาย (COVID-19)

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ตายกะส่ำตาย (COVID 19) เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: อั๋น หมาหลงสังกัดค่าย: นัวร์ มิวสิค

Bm A | G |
Bm A | G |Em A | D |

ลำพัBmง.. ก่อนยังบ่มีโคF#mวิดชีวิBmต.. กะยังสิไปบ่รอF#mรอบหนึ่Gง รอบสอง รอบAสามบ่เหลืF#mอฮอดคนให้กอBmจัEmกสิสู้ให้รอดไปฮอดมื้อAใด๋

เป็นใBmด๋.. ไผขอเวลาอีกไม่F#mนานกับสถBmานการณ์แบบนี้สิสู้แนF#mวใด๋เชื้อGโควิดลงAปอด แต่กะเพF#mาะบ่มีข้าวลงBmใส่มันสิสู้Gให้พ้นแบบใด๋ถามใจเจ้าขอAง.. จนหน่Bmาย..

สิอดตายก่อนติAดโดวิGกะคือชีวิAตของคนว่างงาBmเจ็บปวดเจอสถานการGณ์โควิดรอบสาAม น้ำตาพังDหมุ่นผลตรวจเป็นลAแต่เงินในบัญชีF#mผลออกเป็นศูBmนย์เอาคัก ๆ ให้ชีวิตพังหมุ่Emน สถานการณ์วุ่น ๆA ..มันสิจF#mบลงมื้อBmใด๋

G A | F#m Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |Em | A | A |

** | ** |

G A | Bm | ( x2 )คอร์ดเพลง บ่ตายกะส่ำตาย (COVID 19) เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง บ่ตายกะส่ำตาย (COVID 19) เพชร สหรัตน์ ลำพัง ก่อนยังบ่มีโควิด ชีวิต กะยังสิไปบ่รอด รอบหนึ่ง รอบสอง รอบสาม บ่เหลือฮอดคนให้กอด จักสิสู้ให้รอดไปฮอดมื้อใด๋ เป็นใด๋ ไผขอเวลาอีกไม่นาน กับสถานการณ์แบบนี้สิสู้แนวใด๋ เชื้อโควิดลงปอด แต่กะเพาะบ่มีข้าวลงใส่ มันสิสู้ให้พ้นแบบใด๋ ถามใจเจ้าของ จนหน่าย สิอดตายก่อนติดโดวิด กะคือชีวิตของคนว่างงาน เจ็บปวดเจอสถานการณ์ โควิดรอบสาม น้ำตาพังหมุ่น ผลตรวจเป็นลบ แต่เงินในบัญชีผลออกเป็นศูนย์ เอาคักๆให้ชีวิตพังหมุ่น สถานการณ์วุ่นๆ มันสิจบลงมื้อใด๋