นางฟ้าคนเดิม

 Clash สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าคนเดิม CLASH แคลช
เนื้อร้อง: แสนคม สมคิดทำนอง: แบงค์ CLASHเรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | C# |D#m | B C# | F# |

ดอกไม้F#.. ถึงมีกลิ่นหอC#มเพียงใดไม่ช้าก็ร่วงโรD#mย.. เหี่ยวเฉาไม่เหลือกลิ่A#mนเอาไว้

ผิดกัBบรักเธC#อ.. ไม่เคยเฉA#mา กลิ่นยังหอมD#mยวลใจสัมผัBสรักเธอ อิ่มเอมC#ใจ

วันนี้F#.. ก็เหมือนวันที่ฉันC#เจอเธอรอยยิ้มเมื่อแรกเจD#mความรักเธอไม่ต่าA#mงจากวันนั้น

เธออยู่Bข้างกาC#ร่วมความเหA#mงา ร่วมสุขทุกD#mคืนวันตัวฉันBโชคดี ได้มีC#เธอ..

ขอบคุณที่รัBกและห่วง ห่วงใยอยู่เสF#มออาจทำให้เธBอเหน็ดเหนื่อยแต่เธอไม่เคBmยจากฉันC#ไป

มีแต่เธอF#นั้น ไม่จากไปD#mไหนถึงฟ้าจะไม่สBดใส เธอนั้C#นก็ยังอยู่อยู่ปลอบใจF#ฉัน ไม่ให้ท้อD#mใจข้ามพ้นเรื่องที่เลวBร้าย นางฟ้าC#คนเดิมของฉัน

F# | C# |D#m | B C# | F# |

อย่างฉัF#น.. ก็เหมือนคนไม่เหลืC#ออะไรไม่พร้อมเท่ากับใคD#mสุดท้ายเธอเลือกอยู่A#mกับฉัน

แต่สิ่BงสำคัญC#.. นั่นคือรักA#m เธอให้ฉันD#mมานานไม่คิBดต้องการสิ่งใดC# ๆ

* | ** |

 B  ไม่มีสิ่งใดสำคัญF#เท่ากับเธอ B  หากปราศจากรักเBm C#ธอ..   จะอยู่อย่างไร

F# | D#m |B | C# |

** |

F# | C# |D#m | B C# | D#m |คอร์ดเพลง นางฟ้าคนเดิม CLASH แคลช

เนื้อเพลง นางฟ้าคนเดิม CLASH แคลช ดอกไม้ ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด ไม่ช้าก็ร่วงโรย เหี่ยวเฉาไม่เหลือกลิ่นเอาไว้ ผิดกับรักเธอ ไม่เคยเฉา กลิ่นยังหอมยวลใจ สัมผัสรักเธอ อิ่มเอมใจ วันนี้ ก็เหมือนวันที่ฉันเจอเธอ รอยยิ้มเมื่อแรกเจอ ความรักเธอไม่ต่างจากวันนั้น เธออยู่ข้างกาย ร่วมความเหงา ร่วมสุขทุกคืนวัน ตัวฉันโชคดี ได้มีเธอ ขอบคุณที่รักและห่วง ห่วงใยอยู่เสมอ อาจทำให้เธอเหน็ดเหนื่อย แต่เธอไม่เคยจากฉันไป มีแต่เธอนั้น ไม่จากไปไหน ถึงฟ้าจะไม่สดใส เธอนั้นก็ยังอยู่ อยู่ปลอบใจฉัน ไม่ให้ท้อใจ ข้ามพ้นเรื่องที่เลวร้าย นางฟ้าคนเดิมของฉัน อย่างฉัน ก็เหมือนคนไม่เหลืออะไร ไม่พร้อมเท่ากับใคร สุดท้ายเธอเลือกอยู่กับฉัน แต่สิ่งสำคัญ นั่นคือรัก เธอให้ฉันมานาน ไม่คิดต้องการสิ่งใดๆ ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่ากับเธอ หากปราศจากรักเธอ จะอยู่อย่างไร