โรคประจําตัว

 Clash สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โรคประจําตัว CLASH แคลช
เนื้อร้อง: แบงค์ CLASHทำนอง: แบงค์ CLASH, ยักษ์ CLASHเรียบเรียง: อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm A | G |
Bm A | G |

 Bm  โดนเธอเฝ้ามอAงจับตาตลอดGเวลา   ว่าฉันจะทำอะไรเหมือนเป็Bmน..ผู้ชAายเจ้าชู้G.. Bm  ชำเลืองดันเผลอAไปมองผู้หญิงบGางคน   ผู้ชายทุกคนไม่ได้ตั้งใBmจ ก็ใจAมันเผลGอ..

 Bm  พยายามจะคุยAกับเธอ ให้เธอGเข้าใจ   ว่าทำไมผู้ชายชอบดูBm ชอบมAองผู้หญิGง.. Bm  ธรรมดาถ้ามองAไปเจอคนสวยGเหมือนเธอ   ฉันนั้นก็คงไม่อาจห้ามใBmจ แค่เพีAยงอยากรู้G..

รู้Em รักเธอแค่Aไหนแต่ไม่เคยEmไว้ใจฉันเลBmย ไม่เคยยอมรู้Em..สึกอึดอัดAใจ อยากระบาGยให้เธอได้รู้A..

Hey onDe two three ไม่ได้เป็นคนที่เกเรแค่อยากจะบอEmกไม่ได้เจ้าชู้ ถ้าเธอเข้าใจก็OKถ้าไม่เข้าใจGคงเดินเซ พะวงมันงงมันโลเลถ้าโดนเธอตอAก คงเข้าอารมณ์ว่า D A R K

แค่อยากDให้จำที่มองสาว ๆ สวย ๆ ทุกครั้งทุกคราวที่ผมEmทำเป็นเวร เป็นกรรมที่ชายทุกคนนั้นเป็นต้องเผลอGกันถ้าไม่ตะขัดตะขวงในใจก็คงไม่บอAซื่อสัตย์ ไมได้หลอก เพียงแต่ผมไม่เคยจะบอก

Bm | Bm |

 Bm  ทำใจต้องโดAนระแวงอยู่เป็Gนประจำ   ยังไม่ได้ทำอะไรพลาดไปBm ก็โดAนเธอทุกGที.. Bm  บางคืน บางวัAน ไม่เป็นอันทำGอะไร   เฝ้าคอยกังวลเธอไม่ไว้ใBmจ อะไรAไม่รู้G..

* | ** |

Bm A | G |Bm A | G |
Bm A | G |Bm A | G |
Bm A | G |

* | ** | ** |

D | Em | G | A | ( Fade Out )คอร์ดเพลง โรคประจําตัว CLASH แคลช

เนื้อเพลง โรคประจําตัว CLASH แคลช โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา ว่าฉันจะทำอะไรเหมือนเป็น ผู้ชายเจ้าชู้ ชำเลืองดันเผลอไปมองผู้หญิงบางคน ผู้ชายทุกคนไม่ได้ตั้งใจ ก็ใจมันเผลอ พยายามจะคุยกับเธอ ให้เธอเข้าใจ ว่าทำไมผู้ชายชอบดู ชอบมองผู้หญิง ธรรมดาถ้ามองไปเจอคนสวยเหมือนเธอ ฉันนั้นก็คงไม่อาจห้ามใจ แค่เพียงอยากรู้ รู้ รักเธอแค่ไหน แต่ไม่เคยไว้ใจฉันเลย ไม่เคยยอม รู้ สึกอึดอัดใจ อยากระบายให้เธอได้รู้ Hey one two three ไม่ได้เป็นคนที่เกเร แค่อยากจะบอกไม่ได้เจ้าชู้ ถ้าเธอเข้าใจก็OK ถ้าไม่เข้าใจคงเดินเซ พะวงมันงงมันโลเล ถ้าโดนเธอตอก คงเข้าอารมณ์ว่า D A R K แค่อยากให้จำ ที่มองสาวๆสวยๆทุกครั้งทุกคราวที่ผมทำ เป็นเวร เป็นกรรม ที่ชายทุกคนนั้นเป็นต้องเผลอกัน ถ้าไม่ตะขัดตะขวงในใจก็คงไม่บอก ซื่อสัตย์ ไมได้หลอก เพียงแต่ผมไม่เคยจะบอก ทำใจต้องโดนระแวงอยู่เป็นประจำ ยังไม่ได้ทำอะไรพลาดไป ก็โดนเธอทุกที บางคืน บางวัน ไม่เป็นอันทำอะไร เฝ้าคอยกังวลเธอไม่ไว้ใจ อะไรไม่รู้