ยิ้มเข้าไว้

 Clash สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยิ้มเข้าไว้ CLASH แคลช
เนื้อร้อง/ทำนอง: แบงค์ CLASHเรียบเรียง: โอ๊บ, พล, Hackสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

 Em  โอะโอC น้ำมันก็แพงG   ต้องเปลี่ยนเป็นแก๊Dสกันหมดเมือง Em  นักเรียCนตีกันไม่พG   ยังถูกแฟนทิ้Dง ประสาทเสีย Em  เรื่องเงิCน คนรวยยังซวGย ไปจนแม่ค้าDส้มตำ   อะโอะEmโอ ชีวิตCช่างวุ่นวาG Dย..

Em Cอ๊ย..        มันรุมเร้Gา เศร้าใจDจริง ๆEm Cดน..        แฟนทิ้Gง ร้องไห้ฟูมDฟายEm Cงิน..       ไม่พอใช้G หมุนเงินDไม่ทันถ้าคิดEmหนัก ก็เลิกคิCดสิง่ายนิดเดีGยว

ก็เพียงแค่ อ้Gา เอ้ ไม่ต้องไปสนใจเอ้Em โอ้ มัวไปกังวลไม่ช่วDยอะไรอันนั้Cนไม่ดี อันโน้นไม่ดีเอ้า เอ้G อ้า ทั้งตัวและหัวใจเอ้Em โอ้ คนเลวคนดีก็เจDอเรื่องร้ายแรงจะเครียCดทำไม แค่ยิ้มเข้าไว้

 Em  ก็ฟังดี ๆC ถ้าคนเคยหมด   จากที่มีเงินGเป็นกอง   ตอนมีอะไรDที่ผ่อนได้ก็ดาวน์หมด Em  เอาหละ มีสัจธรรCมอยู่ข้อหนึ่ง   ที่พ่อบอGกให้ใช้ชีวิตแบบพอเพีDยง ไม่ใช่คอเอียง Em  วันไหนที่ใคร กระวน กระวาCย กังวลใจ   หากคุณGไม่สบายใจ   ก็แค่ไป DancDe on the floor Em  ตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาความเครียCดไปโยนคลอง   โบกมืGอ Say bye bye bye byDe good bye wooh

 Em  ปั๊บปาด่าดัCบ ปั๊บปาด่าดัG   โอว..จะเครียDดกันไปทำไม Em  ปั๊บปาด่าดัCบ ปั๊บปาด่าดัG   โอเค.D.

* | ** |

G | Em |D | C |

*** |

Em | C | G | D | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ยิ้มเข้าไว้ CLASH แคลช

เนื้อเพลง ยิ้มเข้าไว้ CLASH แคลช โอะโอ น้ำมันก็แพง ต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเมือง นักเรียนตีกันไม่พอ ยังถูกแฟนทิ้ง ประสาทเสีย เรื่องเงิน คนรวยยังซวย ไปจนแม่ค้าส้มตำ อะโอะโอ ชีวิตช่างวุ่นวาย โอ๊ย มันรุมเร้า เศร้าใจจริงๆโดน แฟนทิ้ง ร้องไห้ฟูมฟาย เงิน ไม่พอใช้ หมุนเงินไม่ทัน ถ้าคิดหนัก ก็เลิกคิดสิง่ายนิดเดียว ก็เพียงแค่ อ้า เอ้ ไม่ต้องไปสนใจ เอ้ โอ้ มัวไปกังวลไม่ช่วยอะไร อันนั้นไม่ดี อันโน้นไม่ดี เอ้า เอ้ อ้า ทั้งตัวและหัวใจ เอ้ โอ้ คนเลวคนดีก็เจอเรื่องร้ายแรง จะเครียดทำไม แค่ยิ้มเข้าไว้ ก็ฟังดีๆถ้าคนเคยหมด จากที่มีเงินเป็นกอง ตอนมีอะไรที่ผ่อนได้ก็ดาวน์หมด เอาหละ มีสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่ง ที่พ่อบอกให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ใช่คอเอียง วันไหนที่ใคร กระวน กระวาย กังวลใจ หากคุณไม่สบายใจ ก็แค่ไป Dance on the floor ตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาความเครียดไปโยนคลอง โบกมือ Say bye bye bye bye good bye wooh ปั๊บปาด่าดับ ปั๊บปาด่าดับ โอว จะเครียดกันไปทำไม ปั๊บปาด่าดับ ปั๊บปาด่าดับ โอเค