เด็กใต้

 หนวด จีรภัทร หลวงไก่ เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เด็กใต้ หลวงไก่ ,หนวด จีรภัทร ,เอก เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: นที มีแต้มติดต่องานแสดง: 0897997178

Gm | Gm |Cm | Cm |
A# | A# |D | D |

เราGmเด็กใต้ ไม่ค่อยทำพอได้เรCmาบาย ๆ ฟรีสไตล์แบบบ้าน ๆตอนหรA#อยก็หรอย ตอนงานไม่ขี้คร้านหลังยาDว..

เด็กใต้Gmใจเลง ไม่ข่มเหงคนอ่อนแอเล็กน้อCmยอาจยอมแพ้แต่อย่ามาก้าวร้าวถึงตัวA#จะดำ ๆ แต่หัวใจสีขาวเด็กใต้Cmรักใครแล้วรักยาว..Dถือไม้เท้ายอดทอGm

เขFาว่าเราเด็กใต้ ใจร้าย ใจดำGm..เขาว่าFด้นเหมือนหมาล่ำและทำหยิ่งผยอDง..

หรอA#ยอย่างแรง ทองแดGmง แต่แหลงจริงหรอA#ยทั้งชายหญิง ไม่ชิ้Gmงทิ้งเพื่อนพ้องอยู่ไกD#ลรักกันเหมือนพี่น้อFง..รู้D#ว่ามาจากด้ามขวานทอFง..ปกป้องไม่กลัวGmตาย.. D

ท้Gmามาลองรักแล ถ้าแน่ไม่ต้องหลบท้Cmาให้ลองมาคบพิสูจน์ จริงม้ายว่A#าไอ้ไข่นุ้ยอีสาวนุ้ย นั้นหรอยจริงม้Dายว่าเราเป็นโหมเด็กใต้..โคตรเลง

Gm | Gm |Cm | Cm |A# | A# |D | D |
Gm | Gm |Cm | Cm |A# | A# |D | Gm |

* | ** | *** |

Gm | Gm |

เราGmเด็กใต้ ไม่เอิดทำพอได้เรCmาบาย ๆ ฟรีสไตล์แบบบ้าน ๆตอนหรA#อยก็หรอยตอนงานไม่ขี้คร้าน สู้ไม่ถอDย..

หรอยอย่างแรGmง.. เลงอย่างแรCmง..หรอยอย่างแรA#ง.. เลงอย่างแรCmง..เด็กใต้.. หรอยอย่างแรง

Gm | Gm |Gm |คอร์ดเพลง เด็กใต้ หลวงไก่ ,หนวด จีรภัทร ,เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง เด็กใต้ หลวงไก่ ,หนวด จีรภัทร ,เอก เหล็กโคน เราเด็กใต้ ไม่ค่อยทำพอได้ เราบายๆฟรีสไตล์แบบบ้านๆตอนหรอยก็หรอย ตอนงานไม่ขี้คร้านหลังยาว เด็กใต้ใจเลง ไม่ข่มเหงคนอ่อนแอ เล็กน้อยอาจยอมแพ้แต่อย่ามาก้าวร้าว ถึงตัวจะดำๆแต่หัวใจสีขาว เด็กใต้รักใครแล้วรักยาว ถือไม้เท้ายอดทอง เขาว่าเราเด็กใต้ ใจร้าย ใจดำ เขาว่าด้นเหมือนหมาล่ำและทำหยิ่งผยอง หรอยอย่างแรง ทองแดง แต่แหลงจริง หรอยทั้งชายหญิง ไม่ชิ้งทิ้งเพื่อนพ้อง อยู่ไกลรักกันเหมือนพี่น้อง รู้ว่ามาจากด้ามขวานทอง ปกป้องไม่กลัวตาย ท้ามาลองรักแล ถ้าแน่ไม่ต้องหลบ ท้าให้ลองมาคบพิสูจน์ จริงม้าย ว่าไอ้ไข่นุ้ยอีสาวนุ้ย นั้นหรอยจริงม้าย ว่าเราเป็นโหมเด็กใต้ โคตรเลง เราเด็กใต้ ไม่เอิดทำพอได้ เราบายๆฟรีสไตล์แบบบ้านๆตอนหรอยก็หรอย ตอนงานไม่ขี้คร้าน สู้ไม่ถอย หรอยอย่างแรง เลงอย่างแรง หรอยอย่างแรง เลงอย่างแรง เด็กใต้ หรอยอย่างแรง