ไอ้สัส

 เดช อิสระ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไอ้สัส เดช อิสระ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: JPS Recordsติดต่องานแสดง: 0619824252

F |

A# | F |C | F |
A# | F |Gm C | F |

คิดDmถึงและขวยใFว่ามึงจะเป็Cนยังไงวะไอ้สัFอยู่Dmทางนั้น ระวังFไวรัสโควิGmดมันไม่ใช่หวัดธรรมดC

ลืมDmกูหรือไง ไอ้สัFท่าหม้ายตังติดขัGmด หรือจึงไม่มาหFดูแลตัวเอGmง กินน้ำร้อน น้ำชาC และฟ้าทลายโจF

ไอ้สัGmส ถ้ามึงไม่มา กูจะตามไป ไอ้สัสไอ้สัสมึงทำให้กูเป็นห่วงนักเจอจะจัด มึงต้องCโดน

โควิA#ด อย่าคิดว่าแค่หวัFถ้าเอาไม่อยู่หมัA#ด ต้องไปวัดอีกกี่คFเพราะกูรัA#กและห่วงมึงนะไอ้สัFเพราะวัคซีนมันอืดอาDmด กลัวจะไม่ได้ผFถ้าเสี่ยงมGmา ต้องกักตัว ก็ต้องทAmน..ติดล็อกดาGmวน์ อยู่ลำบากยากจC(มึงอย่าบ่นนะไอ้สัFส/ต้องทนให้มันหาย)

A# | F |Gm C | F |

ไอ้Dmสัส ไซไม่ส่งFข่าวคราวพ่อเฒ่Cา แม่เฒ่า แกเฝ้FารอเขาบอDmกว่าเห็นมึงแถว ๆF ทองหล่อเท่านั้Gmนไม่พอ และยังไม่ใส่Cหน้ากากอย่าลืDmมฉีดเจลล้างมืFอ อย่าไGmปที่คนหมู่มาFยั้งใGmจเอาไว้ไม่เห็นใกล้ตาCย เพราะอยากเลยสักFคน

* | ** |

Dm | F |Gm Am | A# C |

** | ** |

กูกลัGmว คือกลัวซ่อมมึงไม่ได้Cต้องตายนะไอ้สัF

A# | F |C | F |
A# | F |Gm C | F |คอร์ดเพลง ไอ้สัส เดช อิสระ

เนื้อเพลง ไอ้สัส เดช อิสระ คิดถึงและขวยใจ ว่ามึงจะเป็นยังไงวะไอ้สัส อยู่ทางนั้น ระวังไวรัส โควิดมันไม่ใช่หวัดธรรมดา ลืมกูหรือไง ไอ้สัส ท่าหม้ายตังติดขัด หรือจึงไม่มาหา ดูแลตัวเอง กินน้ำร้อน น้ำชา และฟ้าทลายโจร ไอ้สัส ถ้ามึงไม่มา กูจะตามไป ไอ้สัส ไอ้สัสมึงทำให้กูเป็นห่วงนัก เจอจะจัด มึงต้องโดน โควิด อย่าคิดว่าแค่หวัด ถ้าเอาไม่อยู่หมัด ต้องไปวัดอีกกี่คน เพราะกูรักและห่วงมึงนะไอ้สัส เพราะวัคซีนมันอืดอาด กลัวจะไม่ได้ผล ถ้าเสี่ยงมา ต้องกักตัว ก็ต้องทน ติดล็อกดาวน์ อยู่ลำบากยากจน (มึงอย่าบ่นนะไอ้สัส/ต้องทนให้มันหาย) ไอ้สัส ไซไม่ส่งข่าวคราว พ่อเฒ่า แม่เฒ่า แกเฝ้ารอ เขาบอกว่าเห็นมึงแถวๆทองหล่อ เท่านั้นไม่พอ และยังไม่ใส่หน้ากาก อย่าลืมฉีดเจลล้างมือ อย่าไปที่คนหมู่มาก ยั้งใจเอาไว้ ไม่เห็นใกล้ตาย เพราะอยากเลยสักคน กูกลัว คือกลัวซ่อมมึงไม่ได้ ต้องตายนะไอ้สัส


ไอ้สัส เดช อิสระ ฟังพร้อมกัน 9 พ.ค เวลา 11 โมงตรัง