คิดไม่คิด

  เอิ๊ต ภัทรวี   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดไม่คิด Earth Patravee เอิ๊ต ภัทรวี
เนื้อร้อง: โอ๊บ, เอก, เอิ๊ต, เอิงทำนอง: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)เรียบเรียง/ดนตรี: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Move Recordsติดต่องานแสดง: 0624949583

F#m | B |E | C#7 |
F#m | B |E | C#7 |

 F#m  อย่ามาส่งยิ้มให้กันแบบBนั้น E  อย่าทำเหมือนฉันพิเศษกว่าC#7ใคร F#m  อย่าทำมาถามว่าเหนื่อยไหมBยังไง   หยุดก่อนได้ไหEม.. มันC#7ทำให้ใจสั่น

 F#m  ไม่ต้องคอยถามว่าฉันอยู่Bไหน E  ไม่ต้องเก็บไว้รูปของฉัC#7นที่เธอถ่าย F#m  ไม่ต้องทำคล้ายว่าเธอนั้นมีBใจ   หยุดทีได้ไหEม.. กลัวC#7ทนไม่ไหว

ใจA..มันยิ่งห้าBม เหมือนยิ่งยุคิC#mดจะไม่คิดแต่ก็คิดทุกทียอAม.. ใจฉันคBงจะต้องยอมแล้E

เธอมาทำหัวใจAมันวุ่นวายให้เกิดหวั่นBไหวเธอละลาG#mยความเย็นชาข้างในC#7มาทำให้คน ๆ หนึ่Aง..เปลี่ยนไปรักเธBอ..จนเต็มหัวใE | C#7จ..และฉันก็จะไม่ยอF#mม..ให้ใจของเธBอเปลี่ยนไปรักใค(E)

 F#m  โปรดอย่าทำเสียงอบอุ่นอย่างนั้B E  โปรดอย่ามาพูดว่าคิดถึC#7งตอนไม่เจอ F#m  โปรดอย่ามาพูดทำให้ฉันลBะเมอ   ใจมันจะเพ้Eอ.. เก็บไปC#7คิดถึงเธอ

* | ** |

F#m | G#m |A | Am |
G#m | C#7 |F#m | B |

** |

A | G#m |

และฉันก็จะไม่ยอF#mม..ให้ใจของเธBอเปลี่ยนไAmปรักใคEร..คอร์ดเพลง คิดไม่คิด เอิ๊ต ภัทรวี

เนื้อเพลง คิดไม่คิด เอิ๊ต ภัทรวี Earth Patravee อย่ามาส่งยิ้มให้กันแบบนั้น อย่าทำเหมือนฉันพิเศษกว่าใคร อย่าทำมาถามว่าเหนื่อยไหมยังไง หยุดก่อนได้ไหม มันทำให้ใจสั่น ไม่ต้องคอยถามว่าฉันอยู่ไหน ไม่ต้องเก็บไว้รูปของฉันที่เธอถ่าย ไม่ต้องทำคล้ายว่าเธอนั้นมีใจ หยุดทีได้ไหม กลัวทนไม่ไหว ใจ มันยิ่งห้าม เหมือนยิ่งยุ คิดจะไม่คิดแต่ก็คิดทุกที ยอม ใจฉันคงจะต้องยอมแล้ว เธอมาทำหัวใจมันวุ่นวายให้เกิดหวั่นไหว เธอละลายความเย็นชาข้างใน มาทำให้คนๆหนึ่ง เปลี่ยนไปรักเธอ จนเต็มหัวใจ และฉันก็จะไม่ยอม ให้ใจของเธอเปลี่ยนไปรักใคร โปรดอย่าทำเสียงอบอุ่นอย่างนั้น โปรดอย่ามาพูดว่าคิดถึงตอนไม่เจอ โปรดอย่ามาพูดทำให้ฉันละเมอ ใจมันจะเพ้อ เก็บไปคิดถึงเธอ