รักเหงาเหงา

 ฝน นภัส สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเหงาเหงา ฝน นภัส จิวะกิดาการ
ทำนอง/เรียบเรียง: พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์เนื้อร้อง: อนันต์ เธียรธรรมจักร์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# | Gm |Fm | D# |
G# | Gm |Fm | A# |

มองG#ไปตรงประตู เหมือนว่าเธGmอยังมองกลับมาเหมือนทุกคFmรา.. ที่เธอได้มาหาD#กันใจG#มันยังไม่ลืม ทุก ๆ คืGmนยังคงแอบฝันว่าสักวัFmน.. จะกลับมาเป็นเหมือนA#เดิม

ฉันG#นั้นเหงา คุยกับควาGmมรู้สึกหนFmาวลึก ๆ .. ด้วยความคิดD#ถึงเธอทุกG# ๆ ครั้ง หัวใจมัGmนก็เพ้อเผFmลอตัวเรียกชื่อเธA#

ได้ยินไหG#ม ว่าใจดวงนี้มันบอกว่ารัก มันบอกว่ารักมันบอกทุกวัGmน มันบอกว่าฉันมีเธอเท่านั้นแค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใFmจ.. ได้ยินไหมเธD#

อยากบอกให้รู้G# ว่าใจดวงนี้มันอยากจะย้ำ มันอยากจะย้ำตรงคำว่ารักGmที่เก็บเอาไว้เพื่อรอเธอนั้น เพื่อเธอเท่านั้น ไม่เคยให้ใคFmมีไว้เพื่อเธA#

G# | Gm |Fm | D# |
G# | Gm |Fm | A# |

* | ** |

อยากบอกให้รู้G# ว่าใจดวงนี้มันอยากจะย้ำ มันอยากจะย้ำตรงคำว่ารักGmที่เก็บเอาไว้เพื่อเธอ.  Fm . แม้จะรู้ว่าเธอไม่มีวันกลับมA#า..

รักG#เหงา ๆ ของคนใGmจช้ำ ๆเธFmอได้ยินบ้างD#ไหม..เธFmอได้ยินฉันG#ไหม.. D#คอร์ดเพลง รักเหงาเหงา ฝน นภัส จิวะกิดาการ

เนื้อเพลง รักเหงาๆ ฝน นภัส จิวะกิดาการ มองไปตรงประตู เหมือนว่าเธอยังมองกลับมา เหมือนทุกครา ที่เธอได้มาหากัน ใจมันยังไม่ลืม ทุกๆคืนยังคงแอบฝัน ว่าสักวัน จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ฉันนั้นเหงา คุยกับความรู้สึก หนาวลึกๆ ด้วยความคิดถึงเธอ ทุกๆครั้ง หัวใจมันก็เพ้อ เผลอตัวเรียกชื่อเธอ ได้ยินไหม ว่าใจดวงนี้ มันบอกว่ารัก มันบอกว่ารัก มันบอกทุกวัน มันบอกว่าฉันมีเธอเท่านั้น แค่เธอเท่านั้นที่ในหัวใจ ได้ยินไหมเธอ อยากบอกให้รู้ ว่าใจดวงนี้ มันอยากจะย้ำ มันอยากจะย้ำ ตรงคำว่ารักที่เก็บเอาไว้ เพื่อรอเธอนั้น เพื่อเธอเท่านั้น ไม่เคยให้ใคร มีไว้เพื่อเธอ อยากบอกให้รู้ ว่าใจดวงนี้ มันอยากจะย้ำ มันอยากจะย้ำ ตรงคำว่ารักที่เก็บเอาไว้ เพื่อเธอ แม้จะรู้ว่าเธอไม่มีวันกลับมา รักเหงาๆของคนใจช้ำๆเธอได้ยินบ้างไหม เธอได้ยินฉันไหม