ฟังเด้อแม่สิว่า

 เมย์ จิราพร รำไพ แสงทอง หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟังเด้อแม่สิว่า รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดดนตรี: ใบกะเพรา, อาร์ม โน๊ตผีบอก, อ้น แคนเขียว, อานนท์ เชื้อบุญมาสังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0887473659, 0909715621, 0837899325

Cm | G# |D# | A# |
Cm | G# |D# | A# |

โตสิไCmห้ สิฟูม สิฟาย เจ็Gmบสิเป็นสิตายจั่งใด๋G#เขากะบ่คืนมาดอD#เบิดเหล้Cmาจักว่าจักลัง ยี่ห้ออีหยัGmงจักว่าจักจอกกินให้ตาG#ย.. เขากะบ่ต่าวคืA#น..

เบิดบืGmน บุญฮักเฮาเบิด เขากะเปิดหCmนีซำนี่Gmล่ะผู้ชายเห็นใหม่มันกะมักหน้Cmเบิ่งแต่พ่อG#มึงแหน่ อยู่กินกับแม่A#มาหลายปีกะยังมีGmคนใหม่ ให้ไทบ้าCmนเขาส่านี่หล่Fmะ คันบ่แม่นคู่A# กะอยู่กันD#บ่ได้    D#7

ฟังเด้อแม่สิว่G#า ให้เซ็ดน้ำตาเจ้าขอA#จื่อใส่สมองเอาไว้Cm..ว่าบ่มีหมาโตใด๋G#สิฮักเฮาตลอดไปA#นอกจากเจ้าขอCmคงบ่ตายดอG#ก แค่ บ่มีไผA#ขั่นสิมีฮักควาย Gmๆ แล้วน้ำตาCmนองก่อนสิฮักไผG#ให้มึงฮักเจ้าขอA#ง.. ก่อนCmเด้อ..

Cm | Gm |G# | A# |

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |
G# A# | Gm Cm |G# Gm | Cm |

* | ** |

ทั้งเบิดที่ให้G#.. คือA#ทั้งใจที่มีCmเขายังว่าบ่ดีG# เจ้าสิให้ข่อA#ยนั่นเฮ็ดจั่งใด๋D#ขอเหล้าซG#ด อดข้าวแลงมื้อA#หนึ่งขั่นเซาคิดถึGmง สิเปลี่ยนเป็นคนCmใหม่แต่มื้อนี่Gmข่อยขอปัวใจA#..ด้วยเหล้Cmาขาว

ข่อยสัญญG#าว่าสิลืมเขA#า.. เด้Cmออิแม่..

Cm | G# | D# | A# | ( x2 ) | Cm |คอร์ดเพลง ฟังเด้อแม่สิว่า รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร

เนื้อเพลง ฟังเด้อแม่สิว่า รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร โตสิไห้ สิฟูม สิฟาย เจ็บสิเป็นสิตาย จั่งใด๋เขากะบ่คืนมาดอก เบิดเหล้าจักว่าจักลัง ยี่ห้ออีหยังจักว่าจักจอก กินให้ตาย เขากะบ่ต่าวคืน เบิดบืน บุญฮักเฮาเบิด เขากะเปิดหนี ซำนี่ล่ะผู้ชายเห็นใหม่มันกะมักหน้า เบิ่งแต่พ่อมึงแหน่ อยู่กินกับแม่มาหลายปี กะยังมีคนใหม่ ให้ไทบ้านเขาส่า นี่หล่ะ คันบ่แม่นคู่ กะอยู่กันบ่ได้ ฟังเด้อแม่สิว่า ให้เซ็ดน้ำตาเจ้าของ จื่อใส่สมองเอาไว้ ว่าบ่มีหมาโตใด๋สิฮักเฮาตลอดไป นอกจากเจ้าของ คงบ่ตายดอก แค่ บ่มีไผ ขั่นสิมีฮักควายๆแล้วน้ำตานอง ก่อนสิฮักไผให้มึงฮักเจ้าของ ก่อนเด้อ ทั้งเบิดที่ให้ คือทั้งใจที่มี เขายังว่าบ่ดี เจ้าสิให้ข่อยนั่นเฮ็ดจั่งใด๋ ขอเหล้าซด อดข้าวแลงมื้อหนึ่ง ขั่นเซาคิดถึง สิเปลี่ยนเป็นคนใหม่ แต่มื้อนี่ข่อยขอปัวใจ ด้วยเหล้าขาว ข่อยสัญญาว่าสิลืมเขา เด้ออิแม่