เจ็บไม่เคยจำ

 กีต้าร์ กัญญาณัฐ สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บไม่เคยจำ กีต้าร์ กัญญาณัฐ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กล้วย แสตมป์

G | Bm |Am | D | D |

เฝ้าถาGมหัวใจตัวเองทุกวัน..ซ้ำBm ๆไม่เจ็บบ้างเหรEmอที่โดนกระทำให้มันต้องปวBmดร้าว

โง่งมงาEmย ควายยังต้องBmยอมรู้ทั้งรู้Emวันนี้เขาไม่Bmรักเราบ้าAmหรือเปล่า เจ็บแล้วทำไมไม่เคยDจำ

หลอกฉัGนซ้ำ ๆ เดิม ๆ ด้วยคำว่ารัBmเกลือกตEmม โง่งม จมปลัก ความรักมันเข้Bmาตา

ความเป็นจริEmงวันนี้แค่คนBmสำรองเขามอEmง..ไม่มีBmราคาโง่Amเกินกว่า..จะเยียวยDารักษาให้หายGดี

หรือชาAmติที่แล้ว ทำเวร ทำกรรมกับเธอBmไว้ชาตินี้Cเลยต้องชดใช้ให้เธอทั้งชีDวิต..

เกลียดหัวใจGตัวเอง ห้ามเท่าไรไม่ฟังเจ็บกี่ครั้Bmงก็ยังรักเธออยู่รู้Emทั้งรู้ว่าเธอBmนั้นหลอก ได้มาAmแค่เพียงเศษใจDเธอเจ้าชู้Gยังไง เธอเป็นคนหลายใจกี่ครั้Bmงต้องนอนร้องไห้ก็ยังEmรัก แทบเป็Bmน แทบตายยอมโง่AmโดนสนตะพาDย.. (เจ็บแล้วไม่เคย(G)จำ)

G | Bm |Em | Bm |
Em Bm | Em Bm |Am D | G |

* | ** | ** |

G | Bm |Em | Am D | G |G |คอร์ดเพลง เจ็บไม่เคยจำ กีต้าร์ กัญญาณัฐ

เนื้อเพลง เจ็บไม่เคยจำ กีต้าร์ กัญญาณัฐ เฝ้าถามหัวใจตัวเองทุกวัน ซ้ำๆไม่เจ็บบ้างเหรอที่โดนกระทำให้มันต้องปวดร้าว โง่งมงาย ควายยังต้องยอม รู้ทั้งรู้วันนี้เขาไม่รักเรา บ้าหรือเปล่า เจ็บแล้วทำไมไม่เคยจำ หลอกฉันซ้ำๆเดิมๆด้วยคำว่ารัก เกลือกตม โง่งม จมปลัก ความรักมันเข้าตา ความเป็นจริงวันนี้แค่คนสำรอง เขามอง ไม่มีราคา โง่เกินกว่า จะเยียวยารักษาให้หายดี หรือชาติที่แล้ว ทำเวร ทำกรรมกับเธอไว้ ชาตินี้เลยต้องชดใช้ให้เธอทั้งชีวิต เกลียดหัวใจตัวเอง ห้ามเท่าไรไม่ฟัง เจ็บกี่ครั้งก็ยังรักเธออยู่ รู้ทั้งรู้ว่าเธอนั้นหลอก ได้มาแค่เพียงเศษใจ เธอเจ้าชู้ยังไง เธอเป็นคนหลายใจ กี่ครั้งต้องนอนร้องไห้ ก็ยังรัก แทบเป็น แทบตาย ยอมโง่โดนสนตะพาย เจ็บแล้วไม่เคยจำ