ข้างเดียว (Kata) (片)

 HENS สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ข้างเดียว HENS
เนื้อร้อง/ทำนอง: HENSเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: HENSสังกัดค่าย: Whattheduckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

ใกล้กันบ้าCm6ง.. ห่างกันบ้าF6ง..แต่ถ้าเราA#maj7ได้เจอกันทุก ๆ วันอย่างคนG7สำคัญได้ก็ดี

เธอเคยพูCm6ด.. ไม่มีใคF6ร..เข้ามาเติมA#maj7ช่องว่าง..ในหัวใจเธอได้สักทีG7

เป็นฉันเองที่คิดD#maj7เริ่มไม่สนิทใจซะงั้D#mเป็นฉันเองที่วุ่Dmนวายใจเมื่อไม่เจอหน้ากัG7เป็นฉันเองที่พร้อD#maj7มให้ความอ่อนแอบังคับฉัDmยอมแพ้ให้ความใกล้ชิดกัG#7 | F9น..

ใกล้แค่ไหA#maj7น.. ก็แค่นั้Gm7น..ไม่มีวัCmนที่เธอจะรู้สึก เหมือนฉัD#mนที่คิดไปไกลเริ่มตอนไหA#maj7น.. จบตอนนั้Gm7น..เกลียดตัวเอCmงที่ใจฉันเริ่มก่อนเป็นของเธFอ..แค่ข้างเดียว โอ้ว

A# | A#maj7 |A#7 | D# D#m |

อาจจะใCm6ช่.. อาจจะไF6ม่..อยากให้ใจA#maj7ของเธอคิดคล้าย ๆ กันยิ่งคิดG7เหมือนกันได้ยิ่งดี

อาจจะโCm6ง่ (I don’t know)อาจจะบ้F6า (I think so)อาจจะดูA#maj7ไม่ดีที่ฉัน เพ้อมันอยู่อย่างนี้G7

* | ** |

เป็นของเธDm7อ..แค่ข้างเดีG7ยวใกล้แค่ไหCm7น ก็คงทำได้แค่มองไม่มีทางFไม่มีวันได้ครอบครอง

** |

A# | A#maj7 |A#7 | D# D#m |คอร์ดเพลง ข้างเดียว HENS

เนื้อเพลง ข้างเดียว HENS ใกล้กันบ้าง ห่างกันบ้าง แต่ถ้าเราได้เจอกันทุกๆวัน อย่างคนสำคัญได้ก็ดี เธอเคยพูด ไม่มีใคร เข้ามาเติมช่องว่าง ในหัวใจเธอได้สักที เป็นฉันเองที่คิดเริ่มไม่สนิทใจซะงั้น เป็นฉันเองที่วุ่นวายใจเมื่อไม่เจอหน้ากัน เป็นฉันเองที่พร้อมให้ความอ่อนแอบังคับฉัน ยอมแพ้ให้ความใกล้ชิดกัน ใกล้แค่ไหน ก็แค่นั้น ไม่มีวันที่เธอจะรู้สึก เหมือนฉันที่คิดไปไกล เริ่มตอนไหน จบตอนนั้น เกลียดตัวเองที่ใจฉันเริ่มก่อน เป็นของเธอ แค่ข้างเดียว โอ้ว อาจจะใช่ อาจจะไม่ อยากให้ใจของเธอคิดคล้ายๆกัน ยิ่งคิดเหมือนกันได้ยิ่งดี อาจจะโง่ (I don’t know) อาจจะบ้า (I think so) อาจจะดูไม่ดีที่ฉัน เพ้อมันอยู่อย่างนี้ เป็นของเธอ แค่ข้างเดียว ใกล้แค่ไหน ก็คงทำได้แค่มอง ไม่มีทางไม่มีวันได้ครอบครอง