อย่าเล่นตัว

 Illslick KK สตริง คำเมือง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว illslick อิลสลิก ft. KK

Fadd9 | Em7 |Fadd9 | Em7 |

 Fadd9  อย่าทำเล่นตัวไปหน่อยเลย Em7   ฉันรอเธอมาตั้งนาน Fadd9  กี่ที กี่ที ก็ทำเฉยEm7 ฉันเดินตามเธอทั้งงาน Fadd9  ตอนเดินไปที่ลานจอดรถEm7   เขามองตามเธอทั้งลาน   เธอDm7อย่าทำเล่นตัวไปเลย   เจอEm7กันไม่ได้เอื้อนได้เอ่ย

 Fadd9  เธอทำให้ใจฉันเต้นรัวEm7   ขอเพียงแต่เธออย่าเล่นตัFadd9   ใจเต้นรวGน เฝ้ารอให้เธอนั้นเห็นควร

 Fadd9  Shawty,    Em7    Shawty,     Dm7   Shawty,    Em7    ShawtyAm7

ก็รู้ว่าไม่Fadd9เหมาะสม แต่อยากจะตามเธอไปจีบผมเดินตามเธEm7อกลางสายฝนจนถึง The Mall บางกะปิเพราะหวังว่าเธDm7อยังไม่มีแฟนพยามจะ Think PositiveจะทำอะไรEm7ก็รีบทำ เดี๋ยวใครเขาคว้าAm7เธอไปอีกอยากจะเดินไปส่งเธอให้เธอไปถึงก่อนค่ำมองซ้ายมองขวา I Be Like 1 2 3

 Fadd9  และฉันไม่เคยได้ถาม   ว่าน้องคนงาEm7มตั๋วมีแฟนแล้วกา..     Fadd9   I Would Hold You IEm7n My Arms   ฉันคิดว่าเราเพิ่งเจFadd9อเมื่อวาน   แต่เธอไม่เคยจะตอบ   เจอกันแถEm7วนิมมานฯ เจอกันแทบตลอด   เธอทำฉันทรDm7มานแต่เธอไม่เคยจะบอก   ให้ฉันรอGนาน ๆ แต่เธอไม่เคยจะมอง

** |

 Fadd9  ฉันเห็นแต่ Sexy Eyes,   SeEm7xy Lips ทั้ง Left And Right   ฉันDm7ยืนอยู่ตรงนี้   มันคงจะดีEm7   ถ้ามีAm7แต่ You And I

เธอFadd9กับฉัน Bonnie And Clydeแค่Em7อยากรู้ว่าเธอเป็นใครฉันDm7ไม่ดูเป็นพิษเป็นภัยฉันเพียGงต้องการให้เธอเห็นใจ

* | ** |

Fadd9 | Em7 |Fadd9 | Em7 |คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว illslick อิลสลิก ft. KK

เนื้อเพลง อย่าเล่นตัว illslick อิลสลิก ft. KK อย่าทำเล่นตัวไปหน่อยเลย ฉันรอเธอมาตั้งนาน กี่ที กี่ที ก็ทำเฉย ฉันเดินตามเธอทั้งงาน ตอนเดินไปที่ลานจอดรถ เขามองตามเธอทั้งลาน เธออย่าทำเล่นตัวไปเลย เจอกันไม่ได้เอื้อนได้เอ่ย เธอทำให้ใจฉันเต้นรัว ขอเพียงแต่เธออย่าเล่นตัว ใจเต้นรวน เฝ้ารอให้เธอนั้นเห็นควร Shawty, Shawty, Shawty, Shawty ก็รู้ว่าไม่เหมาะสม แต่อยากจะตามเธอไปจีบ ผมเดินตามเธอกลางสายฝน จนถึง The Mall บางกะปิ เพราะหวังว่าเธอยังไม่มีแฟน พยามจะ Think Positive จะทำอะไรก็รีบทำ เดี๋ยวใครเขาคว้าเธอไปอีก อยากจะเดินไปส่งเธอให้เธอไปถึงก่อนค่ำ มองซ้ายมองขวา I Be Like 1 2 3 และฉันไม่เคยได้ถาม ว่าน้องคนงามตั๋วมีแฟนแล้วกา I Would Hold You In My Arms ฉันคิดว่าเราเพิ่งเจอเมื่อวาน แต่เธอไม่เคยจะตอบ เจอกันแถวนิมมานฯ เจอกันแทบตลอด เธอทำฉันทรมานแต่เธอไม่เคยจะบอก ให้ฉันรอนานๆแต่เธอไม่เคยจะมอง ฉันเห็นแต่ Sexy Eyes, Sexy Lips ทั้ง Left And Right ฉันยืนอยู่ตรงนี้ มันคงจะดี ถ้ามีแต่ You And I เธอกับฉัน Bonnie And Clyde แค่อยากรู้ว่าเธอเป็นใคร ฉันไม่ดูเป็นพิษเป็นภัย ฉันเพียงต้องการให้เธอเห็นใจ