จดหมาย 3 ซอง

 คนองนา กาฬสินธุ์ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จดหมาย3ซอง คนองนา กาฬสินธุ์

Cm | D# | A# |
Cm | Fm | A# | Cm |

ในตอนนี้ ส่งจดหมายมาถึงน้องซ้อนสามซอง ให้เปิดอ่านละย่านบ่ฮอดตาหวาน ส่งซองเดียวคงขาดได้จับซองซ้อนเข้าใส่สาม เออ..เอย..

ล่ะยามฝนตกซองมันคงเปียกน้ำ จั่งซ้อนเพื่อสบายใจละน้องอย่างงทรามวัย..อ้ายแฮงตรอง.. แล้ว

ละเห็นสามซอง กะอย่ามัวคันแข่วอ่านทางในใจตั้งต่อละเหตุผลพี่เพียงพอ เนื้อ จ.ม.หนึ่งก้านแต่ซองซ้อน..ใส่ตั้งสาม..เด้อคนงามเอยโอยนอ โอยนอ เอย..นั่นละเด้อ..

Cm | D# | A# |
Cm | Fm | A# | Cm |

จดหมายใครมีสามซอCmส่งน้อD#งมาเป็นประจำ ห้ามงA#เจ้าเก่าคนเดิCmม ส่งมาเป็นเทอม จำไหมอนงFmค์จากชายบ้านติดป่าดA#ง คนจนที่ยังรักนาง

ข้อความมีไม่มากมาCmจากชาD#ยที่ไร้คนมองครวญคราA#จะตอบ ไม่ตอCmบ พี่ไม่บังคับ ตามใจเอวFmบางพี่ดั่งคนหมดหนทาA#ง จึงวอนอ้อนแฟนD#เห็นใจ

Cm | Cm |Cm | Cm |

น้องคงมีเจ้าของไD#ว้เจ้าของไว้ ในหัวใจ๋บ่มีพี่Fmอ่านจดหมายก้านนี้D# คงซังซ้ำ บ่อยากมองละคันบ่ชอบ กะหย่อง ฉีกมันเลย ดังควFmดังควก ฉีกมันเลย ดังควก

ไม่สะดวCmก ไม่บังคับตอบดอกหนA#ไม่สะดวCmก ไม่บังคับตอบดอกหนA#ไม่มีเวลGmา ไม่ตอบ ก็ไม่เป็นไรD#

Cm | Cm |Cm | Cm |

จดหมายคนมีด้อยปCmเอวกลD#มไม่รักพี่จะรักใคA#อุตส่าห์นั่งเขีCmยนด้วยความพากเพียร รักนางล้นFmใจหนึ่งเดือนนั่งเขียนหนึ่งA#ใบฝากใจแนบมาสามD#ซอง

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |

เจ้าบ่มองคงตายแD#น่คงตายแน่ สิโตนแกคันนาถ่วFmหากแม่นวลบ่ง้Cmอ สิตามจ้อฮอดเฮืD#อนกะจังแม้นเว้าสู่เถื่อน หัวอกพัง ดังแก๊Fmดงแก๊ะ หัวอกพัง ดังแก๊ะ

หากดวงแCmด ไม่แคร์ ไม่ตอบจดหมA#ายหากดวงแCmด ไม่แคร์ ไม่ตอบจดหมA#ายไม่รักพี่ชาGmย ให้ส่งคืนมาทั้งสามซอD#

Cm | D# | A# |
Cm | Fm | A# |
Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm |คอร์ดเพลง จดหมายสามซอง คนองนา กาฬสินธุ์

เนื้อเพลง จดหมาย 3 ซอง คนองนา กาฬสินธุ์ ในตอนนี้ ส่งจดหมายมาถึงน้อง ซ้อนสามซอง ให้เปิดอ่าน ละย่านบ่ฮอดตาหวาน ส่งซองเดียวคงขาดได้ จับซองซ้อนเข้าใส่สาม เออ เอย ล่ะยามฝนตก ซองมันคงเปียกน้ำ จั่งซ้อนเพื่อสบายใจ ละน้องอย่างงทรามวัย อ้ายแฮงตรอง แล้ว ละเห็นสามซอง กะอย่ามัวคันแข่ว อ่านทางในใจตั้งต่อ ละเหตุผลพี่เพียงพอ เนื้อ จ ม หนึ่งก้าน แต่ซองซ้อน ใส่ตั้งสาม เด้อคนงามเอย โอยนอ โอยนอ เอย นั่นละเด้อ จดหมายใครมีสามซอง ส่งน้องมาเป็นประจำ ห้ามงง เจ้าเก่าคนเดิม ส่งมาเป็นเทอม จำไหมอนงค์ จากชายบ้านติดป่าดง คนจนที่ยังรักนาง ข้อความมีไม่มากมาย จากชายที่ไร้คนมองครวญคราง จะตอบ ไม่ตอบ พี่ไม่บังคับ ตามใจเอวบาง พี่ดั่งคนหมดหนทาง จึงวอนอ้อนแฟนเห็นใจ น้องคงมีเจ้าของไว้ เจ้าของไว้ ในหัวใจ๋บ่มีพี่ อ่านจดหมายก้านนี้ คงซังซ้ำ บ่อยากมอง ละคันบ่ชอบ กะหย่อง ฉีกมันเลย ดังควก ดังควก ฉีกมันเลย ดังควก ไม่สะดวก ไม่บังคับตอบดอกหนา ไม่สะดวก ไม่บังคับตอบดอกหนา ไม่มีเวลา ไม่ตอบ ก็ไม่เป็นไร จดหมายคนมีด้อยปม เอวกลมไม่รักพี่จะรักใคร อุตส่าห์นั่งเขียน ด้วยความพากเพียร รักนางล้นใจ หนึ่งเดือนนั่งเขียนหนึ่งใบ ฝากใจแนบมาสามซอง เจ้าบ่มองคงตายแน่ คงตายแน่ สิโตนแกคันนาถ่วน หากแม่นวลบ่ง้อ สิตามจ้อฮอดเฮือน กะจังแม้นเว้าสู่เถื่อน หัวอกพัง ดังแก๊ะ ดงแก๊ะ หัวอกพัง ดังแก๊ะ หากดวงแด ไม่แคร์ ไม่ตอบจดหมาย หากดวงแด ไม่แคร์ ไม่ตอบจดหมาย ไม่รักพี่ชาย ให้ส่งคืนมาทั้งสามซอง