เขาซอยเจ้า อ้ายซอยจุ

 แม็ก ภาคภูมิ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาซอยเจ้า อ้ายซอยจุ แม็ก ภาคภูมิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้ำไวน์ ล้อมเดชเรียบเรียง: น้ำไวน์ ล้อมเดช, กรวิชญ์

D | F#m/C# |Bm | A |
G | F#m |Em A | D |

มื้อนี้D..บ้านเฮามีงานF#mใหญ่ได้งินเสีGยง..เครื่องไฟAตั้งแต่เซ้า ๆDละอันแม่นไผGจัดงานอีหยัAผู้ใหญ่บ้F#mานล่ะคือบ่แจ้งบอBmกข่าวเสียงคนโห่Emเอิ้นขวัญ..มาจากทางเฮือAนผู้สาวเฮาตั้วDนิแหม

เลยเปิดเฟซDฯขึ้นมา ว่าสิแชทหผู้F#mสาวอยากถามข่าGว ทางเฮือนเจ้AาเขามีงาDนอีหยังแต่กะบ่ทัGนได้แชทดอกหวAรูปงานวิวาF#mห์กะเต็มอยู่หน้าฟีดBmข่าวคนโพสต์อวยพEmรให้เจ้ากับเขAตกใจจนเข่าอ้าDยทรุด

เลยโทรหาหEmมู่ สูอยู่ไสฮู้จักบ่ว่F#mา กูเสียใจ ผู้สาวกูสิเอาผัวซื้อเหล้ามาแหGน่ กูสิฉลองให้กับผู้งิงหลายใจซั่ว ๆอย่าลืมเนื้องัAวมาซอยนำแหน่..

ในขณะที่เขากำลังซอยGเจ้าอ้ายนั่งเหงากำลังซอยF#mจุแจ่วขม ๆ จั่งแม่นสมกันน้อสูEmกะมีแต่กูAนี่แหละที่บ่สมDเขารินเหล้D7ามาไว ๆ Gแหน่บักคนแพ้มันอยากสิเมF#mฉลองให้กับความฮักเน่า ๆEmให้เจ้ากับเขAาได้เอากันDสา

G | F#m |Em A | D |

G | F#m |Em A | D |

* | ** | ** |

G | F#m |Em A | D |D | D |คอร์ดเพลง เขาซอยเจ้า อ้ายซอยจุ แม็ก ภาคภูมิ

เนื้อเพลง เขาซอยเจ้า อ้ายซอยจุ แม็ก ภาคภูมิ มื้อนี้ บ้านเฮามีงานใหญ่ ได้งินเสียง เครื่องไฟตั้งแต่เซ้าๆละอันแม่นไผจัดงานอีหยัง ผู้ใหญ่บ้านล่ะคือบ่แจ้งบอกข่าว เสียงคนโห่เอิ้นขวัญ มาจากทางเฮือนผู้สาวเฮาตั้วนิแหม เลยเปิดเฟซฯขึ้นมา ว่าสิแชทหผู้สาว อยากถามข่าว ทางเฮือนเจ้าเขามีงานอีหยัง แต่กะบ่ทันได้แชทดอกหวา รูปงานวิวาห์กะเต็มอยู่หน้าฟีดข่าว คนโพสต์อวยพรให้เจ้ากับเขา ตกใจจนเข่าอ้ายทรุด เลยโทรหาหมู่ สูอยู่ไส ฮู้จักบ่ว่า กูเสียใจ ผู้สาวกูสิเอาผัว ซื้อเหล้ามาแหน่ กูสิฉลองให้กับผู้งิงหลายใจซั่วๆอย่าลืมเนื้องัวมาซอยนำแหน่ ในขณะที่เขากำลังซอยเจ้า อ้ายนั่งเหงากำลังซอยจุ แจ่วขมๆจั่งแม่นสมกันน้อสู กะมีแต่กูนี่แหละที่บ่สมเขา รินเหล้ามาไวๆแหน่ บักคนแพ้มันอยากสิเมา ฉลองให้กับความฮักเน่าๆให้เจ้ากับเขาได้เอากันสา