เจ็บส่ำฟ้า

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บส่ำฟ้า กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: ลัสติค อาร์ทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Dm | Am |A# | C |

เห็นFว่าฮักส่ำฟ้า กะสิให้น้องเจ็Amบส่ำฟ้าพุ่นตี้เจ้าจั่งพA#าเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ย้าCนน้องขาดใจ

บ่คิดFว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้จักสิทAmนให้ย่ำยีได้ดนส่ำใด๋พออยากมุดA#ดินแก่น..หนีคนใจร้าย..จั่งซุCมหมู่เจ้า

จักDmแม่นเวรแม่นกรรมอิหยังเทียวหลั่Cงมาถั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซาน้ำA#ตากะไหล เทิงไห้ เทิงเว้าจั่งCแม่นเป็นตาเหลือใจ

ขอให้ซุมหมู่เจ้A#า..อยู่แดงมีฮีCแสดงควาAmมยินดีเป็นเทื่Dmอสุดท้ายแม่นน้องสิเกียA#กขี้ดิน ไห้กลั้นCปานใด๋อ้ายคงบ่กลัFบมาแล้วกะขอให้ซุมหมู่เจ้A#า..ได้เป็นคู่ครอCเป็นกิ่งทอAmงใบหยกคู่แก้DmอาจสิมีA#น้ำตาอีกดนCอยู่แหล่วแนวเจ็Amบส่ำฟ้าDm

แค่Fอ้ายบอกว่าบ่ได้ฮักน้องกะคAmงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อใด๋เปิดA#โตเข้าให้เขาสำบายใจกะส่ำฆ่Cาน้องทั้งเป็น

* | ** |

F | Am |A# | C |

* |

D |

ขอให้ซุมหมู่เจ้Cา..อยู่แดงมีฮีDแสดงควาBmมยินดีเป็นเทื่Emอสุดท้ายแม่นน้องสิเกียCกขี้ดิน ไห้กลั้นDปานใด๋อ้ายคงบ่กลัGบมาแล้วกะขอให้ซุมหมู่เจ้Cา..ได้เป็นคู่ครอDเป็นกิ่งทอBmงใบหยกคู่Emแก้วอาจสิมีCน้ำตาอีกดนDอยู่แหล่วแนวเจ็Bmบส่ำฟ้าEm

ขอให้ซุมหมู่เจ้Cา..อยู่แดงมีฮีDแสดงควาBmมยินดีเป็นเทื่Emอสุดท้ายแม่นน้องสิเกียCกขี้ดิน ไห้กลั้นDปานใด๋อ้ายคงบ่กลัGบมาแล้วกะขอให้ซุมหมู่เจ้Cา..ได้เป็นคู่ครอDเป็นกิ่งทอBmงใบหยกคู่Emแก้วอาจสิมีCน้ำตาอีกดนDอยู่แหล่ว..กะแนวเจ็บส่ำฟ้า..

G | G |G |คอร์ดเพลง เจ็บส่ำฟ้า กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง เจ็บส่ำฟ้า กระต่าย พรรณนิภา เห็นว่าฮักส่ำฟ้า กะสิให้น้องเจ็บส่ำฟ้าพุ่นตี้ เจ้าจั่งพาเขามาบุกรุกพื้นที่ โดยบ่ย้านน้องขาดใจ บ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้ จักสิทนให้ย่ำยีได้ดนส่ำใด๋ พออยากมุดดินแก่น หนีคนใจร้าย จั่งซุมหมู่เจ้า จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง เทียวหลั่งมาถั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา น้ำตากะไหล เทิงไห้ เทิงเว้า จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ ขอให้ซุมหมู่เจ้า อยู่แดงมีฮี แสดงความยินดีเป็นเทื่อสุดท้าย แม่นน้องสิเกียกขี้ดิน ไห้กลั้นปานใด๋ อ้ายคงบ่กลับมาแล้ว กะขอให้ซุมหมู่เจ้า ได้เป็นคู่ครอง เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว อาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แหล่ว แนวเจ็บส่ำฟ้า แค่อ้ายบอกว่าบ่ได้ฮัก น้องกะคงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อใด๋ เปิดโตเข้าให้เขาสำบายใจ กะส่ำฆ่าน้องทั้งเป็น