สู้ไปก่อนเด้อพี่น้อง

 กระต่าย พรรณนิภา เนม สุรพงศ์ ฮันนี่ นิชาดา ลูกทุ่ง อีสาน โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สู้ไปก่อนเด้อพี่น้อง กระต่าย พรรณนิภา X เนม สุรพงศ์ X ฮันนี่ นิชาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จักรี อบมาดนตรี: ป๊อป นิติพงษ์, จักรี อบมา, Aon แฮปปี้สตูดิโอ, แฮปปี้สตูดิโอ บางบัวทองสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Dm | C |Am C | Dm |

ทุกข์ยากส่ำใดA# เฮากะบ่ได้หวั่Fคอยอยู่เคียงข้างกัCน เนาะ พวกเฮาชาวแรงFงาน.. (C)

Dm | F |Dm | F |
A# | F |F | C |F | F C |

เปิดเฟสบุ๊Dmค กะเจอแต่ข่าวโควิดโอ่ละน้อชีวิGต ต้องจดจำไทม์ไลDmน์รายได้บ่มีDm แต่รายจ่ายมากมายหมุนกันจนตาลาGย ทั้งงวดรถงวดรDm

คึดนำแGต่ทางเศรษฐกิจโควิดทำพิษAm เฮ็ดหยังกะบ่เข้าท่GmออกไปทำงานGกะบ่พ้นพื้นที่เสี่ยงอยากกลับไปนอนฟังเสีCยง..เขียดอิโAmม่ เขียดจะนDm

คิดฮอดบ้าDmน คิดฮอดอิแม่ อิพ่Fกะได้แค่วิดีโอคอGล พอได้เห็นหน้าเห็นตDmนั่งอยู่ห้องเช่Dmา กะคิดฮอดแต่ท่งนFคิดฮอดรสชาติป่นปลGา ฝีมืออิแGmม่

ดิ้นรนGกันในยุคโควิดท้อกะบ่มีสิAmทธิ์..เอ่ยคำว่ายอมแGmพ้ความGจนมันแขวนคอทุกบาดหย่างบุไปสุเส้นทาCง สิเจออิหยัAmงกะแล้วแDmต่

* |

เป็นDmกำลังใจให้พี่น้องFบ้านเฮาลุง ป้Cา น้า อาว กะอดเอาDmเด้อจ๋าอีFกบ่ดน..สวรรค์เพิ่นคงDmเมตตาอดสA#ม อดสา สู้ไปก่อCน.. เด้อพี่น้องFเฮา

F | Dm |C | A# C |
A# | C |Am C | Dm C | Dm |

เกิดมาจDmน ต้องดิ้นรนต่อไปใช้คำว่าโสตาGย ต่อสู้กับโชคชะตDmเพื่อครอบครัDmว เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังแม่นล้มจนก้นขี้ถั่Gง สิสู้จนหลังชนฝDm

โควิGดกะบ่ได้ย้านปานใดดอกที่ปากบ่ออAmก ย้อนบ่มีเงินหลายกว่GmขอวอGนเจ้านายให้เห็นใจอย่าฟ้าวโล๊ะไล่C..หมู่ข่อยกลับคืAmนท้องนDm

* | ** |

Dm | F |Dm | F |
A# | F |C | F |C | F |คอร์ดเพลง สู้ไปก่อนเด้อพี่น้อง กระต่าย พรรณนิภา X เนม สุรพงศ์ X ฮันนี่ นิชาดา

เนื้อเพลง สู้ไปก่อนเด้อพี่น้อง กระต่าย พรรณนิภา X เนม สุรพงศ์ X ฮันนี่ นิชาดา ทุกข์ยากส่ำใด เฮากะบ่ได้หวั่น คอยอยู่เคียงข้างกัน เนาะ พวกเฮาชาวแรงงาน เปิดเฟสบุ๊ค กะเจอแต่ข่าวโควิด โอ่ละน้อชีวิต ต้องจดจำไทม์ไลน์ รายได้บ่มี แต่รายจ่ายมากมาย หมุนกันจนตาลาย ทั้งงวดรถงวดรา คึดนำแต่ทางเศรษฐกิจ โควิดทำพิษ เฮ็ดหยังกะบ่เข้าท่า ออกไปทำงานกะบ่พ้นพื้นที่เสี่ยง อยากกลับไปนอนฟังเสียง เขียดอิโม่ เขียดจะนา คิดฮอดบ้าน คิดฮอดอิแม่ อิพ่อ กะได้แค่วิดีโอคอล พอได้เห็นหน้าเห็นตา นั่งอยู่ห้องเช่า กะคิดฮอดแต่ท่งนา คิดฮอดรสชาติป่นปลา ฝีมืออิแม่ ดิ้นรนกันในยุคโควิด ท้อกะบ่มีสิทธิ์ เอ่ยคำว่ายอมแพ้ ความจนมันแขวนคอทุกบาดหย่าง บุไปสุเส้นทาง สิเจออิหยังกะแล้วแต่ เป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเฮา ลุง ป้า น้า อาว กะอดเอาเด้อจ๋า อีกบ่ดน สวรรค์เพิ่นคงเมตตา อดสม อดสา สู้ไปก่อน เด้อพี่น้องเฮา เกิดมาจน ต้องดิ้นรนต่อไป ใช้คำว่าโสตาย ต่อสู้กับโชคชะตา เพื่อครอบครัว เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง แม่นล้มจนก้นขี้ถั่ง สิสู้จนหลังชนฝา โควิดกะบ่ได้ย้านปานใดดอก ที่ปากบ่ออก ย้อนบ่มีเงินหลายกว่า ขอวอนเจ้านายให้เห็นใจ อย่าฟ้าวโล๊ะไล่ หมู่ข่อยกลับคืนท้องนา