สัญญาหน้าเรือนจำ

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าเรือนจำ เอก เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอก เหล็กโคนเรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อติดต่องานแสดง: 0936615985

Bm | D |Em | F# |

ผิBmดก็ต้องยอมรับผิด คนผิDดต้องติดหรางต้องอยู่Aในเรือนจำ เพื่อดัดสันดาBmนตัวเองคนรัBmกก็ต้องมาลาจาก จำเป็นDต้องแยกทางทั้ง ๆA ที่ยังรักกัน แต่หรางขวางกั้Bmนหัวใจ

น้องเห้Gอ.. รอพี่ได้Aหม้ายเป็นคำF#mสุดท้ายที่พี่ได้แหลงไBmพี่เห้Gอ.. น้องรอได้A..เป็นคำF#mสัญญา..ที่น้องให้กับพี่บ่Bmาวก่อนที่จะเดินก้าวเข้Gาเรือนจำ.. Aน้ำตาไหBmล..

พี่Gนี้อยู่ข้างในA ไม่มีใคF#mรอยู่ข้างBmกาย.A.น้อGงนั้นอยู่ข้างนอAอย่าเผลอใจD.. ให้A/C#ใครเขBmให้น้อGงแลรูปถ่ายพี่A เผื่อบางทีF#mเธอนั้นเหBmงาให้นึกถึงGความรักสองเรAา ตอนอยู่ด้วยBmกัน..

อาจไม่เป็นดังฝัGน..ที่เราเคยวาดไว้Aแต่ให้รู้ว่าใF#mจดวงนี้รักเธอBmเสมอถึงแม้ว่าเธGอมีใครในตอนนี้ฉันAไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรG.. ในวันที่ฉันออกไปAแค่ขอใจเธอกลับมา..

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | G A |

* | ** | *** |คอร์ดเพลง สัญญาหน้าเรือนจำ เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง สัญญาหน้าเรือนจำ เอก เหล็กโคน ผิดก็ต้องยอมรับผิด คนผิดต้องติดหราง ต้องอยู่ในเรือนจำ เพื่อดัดสันดานตัวเอง คนรักก็ต้องมาลาจาก จำเป็นต้องแยกทาง ทั้งๆที่ยังรักกัน แต่หรางขวางกั้นหัวใจ น้องเห้อ รอพี่ได้หม้าย เป็นคำสุดท้ายที่พี่ได้แหลงไป พี่เห้อ น้องรอได้ เป็นคำสัญญา ที่น้องให้กับพี่บ่าว ก่อนที่จะเดินก้าวเข้าเรือนจำ น้ำตาไหล พี่นี้อยู่ข้างใน ไม่มีใครอยู่ข้างกาย น้องนั้นอยู่ข้างนอก อย่าเผลอใจ ให้ใครเขา ให้น้องแลรูปถ่ายพี่ เผื่อบางทีเธอนั้นเหงา ให้นึกถึงความรักสองเรา ตอนอยู่ด้วยกัน อาจไม่เป็นดังฝัน ที่เราเคยวาดไว้ แต่ให้รู้ว่าใจดวงนี้รักเธอเสมอ ถึงแม้ว่าเธอมีใครในตอนนี้ฉันไม่อยู่ แต่ไม่เป็นไร ในวันที่ฉันออกไป แค่ขอใจเธอกลับมา