กล่อม (Lullaby)

 ASIA7 สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กล่อม (Lullaby) ASIA7
เนื้อร้อง: Amornphat Sermsap, ปิยวัฒน์ มีเครือทำนอง: Amornphat Sermsapเรียบเรียง: ASIA7ติดต่องานแสดง: 0866696099

A#m | F# |C#/F | G# |
A#m | F# |C#/F | G# |

ฝัA#mนที่คอยหลอกหลอน ยาF#มเธอนอนหลับใหลคล้าC#/Fยชีวิตขีดไว้ให้ต้องเป็G#มองไม่เห็A#mนมืดมิดหนทางทางที่เคว้F#งคว้างกว้างไกลโอ้ใจC#/Fเอ๋ยใจจงอย่าตรG#ม เจ้าจงพักผ่อน

ปลA#mอบประโลม อ้อมโอF#บรอบกายรับสาC#/Fยลมที่แผ่วพริ้G#วมาหลัA#mบเถิดหนาสู่ห้วF#งนิทราให้ฟ้C#/Fาได้คอยกล่อมใจG# เสียงข้างในที่อยู่

 A#m | F#  เอ..   เอ่C#/F | G#เอ๊...   เอ่A#m | F# | C#/F | G#เอ๊...

A#m | F# |C#/F | G# |
A#m | F# |C#/F | G# |

เพียA#mงทำนองจากที่แสนไกลตรึF#งในใจแนบชิดอุราเพียC#/Fงทำนองที่คอยช่วยรักษG#คอยเยียวยาA#mให้เจ้าหายดีวันที่เหมือF#นไม่มีแสงส่องประคอC#/Fงด้วยเสียงก้องกึก คำG#ร้องต้องสะกด

* |

 A#m  ทิ้งความทุกข์มันไปF#   เสียงที่ไกลกล่อมให้C#/Fใจกลายจาก   ฝันG#ร้ายหายดี A#m  เสียงเล็กเล็กข้างในF#   จำได้ไหมคำร้อC#/Fงทำนองที่คุ้นG#อบอุ่นใจ

** |

เพียA#mงหลับตา ปล่อยจินตนาสู่กาF#ลนิทรา ให้ฟ้าคอยรับเพียC#/Fงหลับตา ปล่อยจินตนาสู่กาลG#นิทรา ให้ฟ้าคอยรับ

*** |

A#m | F# | C#/F | G# | ( x4 )

A#m | F# | C#/F | G# |คอร์ดเพลง กล่อม (Lullaby) ASIA7

เนื้อเพลง กล่อม (Lullaby) ASIA7 ฝันที่คอยหลอกหลอน ยามเธอนอนหลับใหล คล้ายชีวิตขีดไว้ให้ต้องเป็น มองไม่เห็นมืดมิดหนทาง ทางที่เคว้งคว้างกว้างไกล โอ้ใจเอ๋ยใจจงอย่าตรม เจ้าจงพักผ่อน ปลอบประโลม อ้อมโอบรอบกาย รับสายลมที่แผ่วพริ้วมา หลับเถิดหนาสู่ห้วงนิทรา ให้ฟ้าได้คอยกล่อมใจ เสียงข้างในที่อยู่ เอ เอ่เอ๊ เอ่เอ๊ เพียงทำนองจากที่แสนไกล ตรึงในใจแนบชิดอุรา เพียงทำนองที่คอยช่วยรักษา คอยเยียวยาให้เจ้าหายดี วันที่เหมือนไม่มีแสงส่อง ประคองด้วยเสียงก้องกึก คำร้องต้องสะกด ทิ้งความทุกข์มันไป เสียงที่ไกลกล่อมให้ใจกลายจาก ฝันร้ายหายดี เสียงเล็กเล็กข้างใน จำได้ไหมคำร้องทำนองที่คุ้นอบอุ่นใจ เพียงหลับตา ปล่อยจินตนา สู่กาลนิทรา ให้ฟ้าคอยรับ เพียงหลับตา ปล่อยจินตนา สู่กาลนิทรา ให้ฟ้าคอยรับ