ผู้สาวเก่า

 เมย์ จิราพร ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ่าวบ้านโนนเรียบเรียง: บ่าวบ้านโนนสังกัดค่าย: Your music

A# F/A | Gm F |D# F | Gm |

เรื่อGmงของเฮาสองคนกะจบตั้งดFนแล้วเด้น้ออ้Gmายแต่เป็นหยัDmงหัวใจ..จังลืมบ่ได้สัGmกทีอ้ายถิ่มน้Gmองไปมีผู้ใหม่ ย้อนว่าอ้าFยว่าน้องบ่ดีต้องใช้Dmเวลาอีกกี่ปี จังสิลืมGmอ้าย

เป็นผู้สาวเก่D#าโดยบ่ได้ตั้งใFอ้ายมีผู้สาวใหDmม่ น้องก็ฮู้GmดีเลิกกันD#มาสิเกือบปี กะลืมFบ่ได้..

จากใจผู้สาวเก่A#ว่าน้องลืมเจ้F/Aาบ่ได้ดอกเGm Fด้อ..บางวันยังเผลD#อ..แอบกดเบอFร์สิโทรหาGmอ้ายลางมื้อส่องเฟD#ซ กะเอ็Fดให้น้องเจ็บใGmเห็นรูปเขาคู่Fกับอ้าD#ย..แต่เว้าหยังบ่ได้F ย้อนน้อDmงแค่ผู้สาวGmเก่า

Cm A# Gm |

* | ** |

A# F/A | Gm F |D# F | Gm |

D# F | Gm |D# | F Dm | Gm |

** |

A# F/A | Gm F |D# F | Gm |คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร

เนื้อเพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร เรื่องของเฮาสองคน กะจบตั้งดนแล้วเด้น้ออ้าย แต่เป็นหยังหัวใจ จังลืมบ่ได้สักที อ้ายถิ่มน้องไปมีผู้ใหม่ ย้อนว่าอ้ายว่าน้องบ่ดี ต้องใช้เวลาอีกกี่ปี จังสิลืมอ้าย เป็นผู้สาวเก่าโดยบ่ได้ตั้งใจ อ้ายมีผู้สาวใหม่ น้องก็ฮู้ดี เลิกกันมาสิเกือบปี กะลืมบ่ได้ จากใจผู้สาวเก่า ว่าน้องลืมเจ้าบ่ได้ดอกเด้อ บางวันยังเผลอ แอบกดเบอร์สิโทรหาอ้าย ลางมื้อส่องเฟซ กะเอ็ดให้น้องเจ็บใจ เห็นรูปเขาคู่กับอ้าย แต่เว้าหยังบ่ได้ ย้อนน้องแค่ผู้สาวเก่า