คนเหงา

 MC-KING แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเหงา MC KING
เนื้อร้อง/ทำนอง: MC-KING

Am | G |Em | Fm G |
Am | G |Em | Fm G |

และคืนนี้..ขอAmให้เธอนั้นฝันดีขอให้ฉันมีGเธอทุกวันเดือนและดาวก็รู้ดีEmฉันยังอธิษฐานอยู่ตรงนี้แค่ขอสักปีFmให้เธอได้คู่ฉัGและยังขอAmให้เธอนั้นลืมเขา..ยามที่เธอฝัGนละเมอก็ขอให้เจอแต่หน้าเรา Em  ขอรักเธอเบา ๆ.. ใFmนฐานะคนเหงGาก็พอ

 Am  วนเวียนในใจฉันทุกคืG   ภาพจำเธอนั้นไม่มีลืมEm   ทุกครั้งที่ตื่น.. ควาFmมรู้สึกแบบนั้นไม่หาG

 Am  เก็บเอาไว้ในใจฉันทุกคืG   และจะไม่ยอมเธอให้คนอื่นEmไป..   ขอได้ไหม ขFmอให้มันเป็นจริงสักครั้G

 Am  คุยคนเดียวพิธีกร เป็Gนแบบนั้นไม่ดีหรอก   ก็เจอเธอแล้วไม่รีรอ   เอาจริEmงกันเลยไม่มีลอง ในฝันยังไงต้องมีเรา   พัFmกเรื่องเขาเอาไว้ก่อน..   กล่อมเธGอด้วยคำกวีกลอน

แต่ก่อนก็อยู่อย่างเหงAmาจนชิน ถ้าอยู่กับเขาคงดีได้คุยถึงเช้Gาคงฟินฉันขอไม่อยากให้เป็นของเขEmาเลยคนดีและสำหรับฉันก็คงจะมีแค่เธอคนเดีFmยวคนดีที่รG

** |

ยิ่งดึก ยิ่งเหAmงาไม่รู้เป็นไร ใจมันปวGด มันร้าวไม่เคยจะคิEmดจนมันเป็นไป เอาแต่คิFmดถึงแต่เขGก็มันไม่รู้Amต้องทำยังไง ไม่อยากจGบเรื่องราวไม่อยากให้เช้EmกลัวความเดียวดายมาทำลาFmยความฝัG

ทั้งหมดในใจแค่เพียงต้องกาAmให้เธอคิดถึงฉันบ้างสักคราแม้ไม่สามารถจะอธิบาGยเพราะมันเป็นภาพจินตนาการจะอยู่ในฝัEmนของใครสักคนต้องใช้เวลาจะฝ่าทุกอุปสรรคเข้าไFmปไม่ว่าอะไรยังไงก็ตาG

และฉันมั่นใAmจว่าจะทำให้ทุกคำฉันไม่เหมือนเขGามีเพียงแค่เราที่รู้กันให้เธอเป็นผู้นำEmและส่วนฉันเป็นผู้ตามเมาแค่ไหนยังรู้งาFmนนั่นหางกระรอกจากภูพาG

** |

Am | G |Em | Fm G |คอร์ดเพลง คนเหงา MC KING

เนื้อเพลง คนเหงา MC KING และคืนนี้ ขอให้เธอนั้นฝันดี ขอให้ฉันมีเธอทุกวัน เดือนและดาวก็รู้ดี ฉันยังอธิษฐานอยู่ตรงนี้ แค่ขอสักปีให้เธอได้คู่ฉัน และยังขอให้เธอนั้นลืมเขา ยามที่เธอฝันละเมอก็ขอให้เจอแต่หน้าเรา ขอรักเธอเบาๆ ในฐานะคนเหงาก็พอ วนเวียนในใจฉันทุกคืน ภาพจำเธอนั้นไม่มีลืม ทุกครั้งที่ตื่น ความรู้สึกแบบนั้นไม่หาย เก็บเอาไว้ในใจฉันทุกคืน และจะไม่ยอมเธอให้คนอื่นไป ขอได้ไหม ขอให้มันเป็นจริงสักครั้ง คุยคนเดียวพิธีกร เป็นแบบนั้นไม่ดีหรอก ก็เจอเธอแล้วไม่รีรอ เอาจริงกันเลยไม่มีลอง ในฝันยังไงต้องมีเรา พักเรื่องเขาเอาไว้ก่อน กล่อมเธอด้วยคำกวีกลอน แต่ก่อนก็อยู่อย่างเหงาจนชิน ถ้าอยู่กับเขาคงดี ได้คุยถึงเช้าคงฟินฉันขอ ไม่อยากให้เป็นของเขาเลยคนดี และสำหรับฉันก็คงจะมี แค่เธอคนเดียวคนดีที่รอ ยิ่งดึก ยิ่งเหงา ไม่รู้เป็นไร ใจมันปวด มันร้าว ไม่เคยจะคิดจนมันเป็นไป เอาแต่คิดถึงแต่เขา ก็มันไม่รู้ต้องทำยังไง ไม่อยากจบเรื่องราว ไม่อยากให้เช้า กลัวความเดียวดายมาทำลายความฝัน ทั้งหมดในใจแค่เพียงต้องการ ให้เธอคิดถึงฉันบ้างสักครา แม้ไม่สามารถจะอธิบายเพราะมันเป็นภาพจินตนา การจะอยู่ในฝันของใครสักคนต้องใช้เวลา จะฝ่าทุกอุปสรรคเข้าไปไม่ว่าอะไรยังไงก็ตาม และฉันมั่นใจว่าจะทำให้ทุกคำ ฉันไม่เหมือนเขามีเพียงแค่เราที่รู้กัน ให้เธอเป็นผู้นำและส่วนฉันเป็นผู้ตาม เมาแค่ไหนยังรู้งานนั่นหางกระรอกจากภูพาน