ไซรไม่รักเด็กใต้

  มอส ขจรจารุกุล   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไซรไม่รักเด็กใต้ มอส ขจรจารุกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แม๊ก โฟล์คซองเรียบเรียง: มอส ขจรจารุกุล, ตันติกร พวงมาลา

D A | Bm A |G | A |

D A/C# | Bm A |
D A/C# | Bm A |

ลืมตัวDแล้วช่ายหม้าย ว่าเธF#mอนั้นเป็นคนใต้พอไปอยู่กรุEmง.. ลืมหนังAลุงโนรา

น้องเคยDบอกรักพี่บ่าว วันนี้F#mไซรลืมสัญญาเธอไม่หลบมEmา.. ไปหลงAหนุ่มเมืองกรุง..

ไก่ชEmน วัวชน นกกรF#mง ปลากัดน้ำหวาGกหรอยหนัด ของดีทั้งเA

ไซรไม่รักเด็กใต้D เธอก็เป็นคนใต้Aไซรแค่ลืมกันง่าBmย สัญญาเอาไว้F#mโหยวเครงไม่เหมือEmนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้Aน้องลืมแล้วหม้Dาย วันส่งตายาAแรกงานเดือนสิBmเรายังหยิบใบพ้F#mอห่อต้มด้วยกัEmน..เธอคงลืมหมดแล้A

น้องไปหลEmงแสงสีคนเมืองลืมดอF#mกดาวเรืองหน้าบ้านลืมหัวGนอกชาน คืนวันฝนตกน้องเคยบอกAรักพี่ (วันนี้ไม่เหมือ(D)นเดิม)

D A | Bm F#m |G | A |
D A | F#m Bm |Em G | A |

* | ** | *** | ** | *** |

D | Bm |G | A |

วันนี้ไม่เหมือD | Bm | G | Aนเดิม..วันนี้ไม่เหมือDนเดิม..คอร์ดเพลง ไซรไม่รักเด็กใต้ มอส ขจรจารุกุล

เนื้อเพลง ไซรไม่รักเด็กใต้ มอส ขจรจารุกุล ลืมตัวแล้วช่ายหม้าย ว่าเธอนั้นเป็นคนใต้ พอไปอยู่กรุง ลืมหนังลุงโนรา น้องเคยบอกรักพี่บ่าว วันนี้ไซรลืมสัญญา เธอไม่หลบมา ไปหลงหนุ่มเมืองกรุง ไก่ชน วัวชน นกกรง ปลากัด น้ำหวากหรอยหนัด ของดีทั้งเพ ไซรไม่รักเด็กใต้ เธอก็เป็นคนใต้ ไซรแค่ลืมกันง่าย สัญญาเอาไว้โหยวเครง ไม่เหมือนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้ น้องลืมแล้วหม้าย วันส่งตายาย แรกงานเดือนสิบ เรายังหยิบใบพ้อห่อต้มด้วยกัน เธอคงลืมหมดแล้ว น้องไปหลงแสงสีคนเมือง ลืมดอกดาวเรืองหน้าบ้าน ลืมหัวนอกชาน คืนวันฝนตก น้องเคยบอกรักพี่ (วันนี้ไม่เหมือนเดิม) วันนี้ไม่เหมือนเดิม วันนี้ไม่เหมือนเดิม