หนังเรื่องเก่า

 เนสกาแฟ ศรีนคร ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนน, ยศดนัย ภู่ทองดนตรี: ยศดนัย ภู่ทองติดต่องานแสดง: 0889992889

อย่างน้อย ๆB มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่F#ที่จะตราตรึงในใจน้G#mอง แม้ว่าสิโดนปานใD#mด๋อย่างน้อย ๆE น้องกะได้มีความทรงจำดี D#mๆ มากมายขอขอบคุC#mณหลาย ๆ ที่เขามF#

B D#m | G#m D#m |E D#m | C#m F# |

นั่งเบิ่งรูปเก่Bาสองเฮาที่เก็บไว้D#mความทรงจำหัวใจEตอนที่สองเฮายังมีกัBแต่กะฮู้ดีG#m บ่มีโอกาสไปถ่ายแล้D#mวหม่องนั้นเจ้าหย่างไปEไกลสุดฝัF#นเกินตB

น้องยังคิดฮอBด บางเวลากะยังคิดถึD#mความหลังครั้งหนึ่Eงที่สองเฮาเคยผ่านมBแต่กะฮู้ดีG#m..ว่าบ่D#mมีค่าเจ้าคงบ่EกลับมF#า น้องกะเข้าใB

ขอบคุEณที่เข้ามาเป็น..เรื่องราวในชีD#mวิตน้องบ่คิC#mดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายF#ดายแม้C#mสิฮู้สึกว่า..มันเร็วเกินD#mไปแต่คงเฮ็Eดอีหยังบ่ได้..อีกแล้F#ว..

** |

เป็นรอยยิ้Bมในวันที่ท้อ ในวันที่น้อD#mงบ่มีไผอยู่ข้างกาG#mยในวันที่ใจอ่อนล้F#แม้มื้อนี้Eฮักเฮาฮ้าง จบด้วยกาD#mรจากลาแต่มันเป็C#mนเรื่องดีที่สุF#ด..(ในชีวิตBน้อง) F#

B D#m | G#m F# |E | F# |

* | ** | *** |

** | *** |

แต่มันเป็C#mนเรื่องดีที่สุF#ด..ในชีวิตBน้อง..คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง หนังเรื่องเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร อย่างน้อยๆมันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง ที่จะตราตรึงในใจน้อง แม้ว่าสิโดนปานใด๋ อย่างน้อยๆน้องกะได้มีความทรงจำดีๆมากมาย ขอขอบคุณหลายๆที่เขามา นั่งเบิ่งรูปเก่าสองเฮาที่เก็บไว้ ความทรงจำหัวใจตอนที่สองเฮายังมีกัน แต่กะฮู้ดี บ่มีโอกาสไปถ่ายแล้วหม่องนั้น เจ้าหย่างไปไกลสุดฝันเกินตา น้องยังคิดฮอด บางเวลากะยังคิดถึง ความหลังครั้งหนึ่งที่สองเฮาเคยผ่านมา แต่กะฮู้ดี ว่าบ่มีค่า เจ้าคงบ่กลับมา น้องกะเข้าใจ ขอบคุณที่เข้ามาเป็น เรื่องราวในชีวิต น้องบ่คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดาย แม้สิฮู้สึกว่า มันเร็วเกินไป แต่คงเฮ็ดอีหยังบ่ได้ อีกแล้ว เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อ ในวันที่น้องบ่มีไผ อยู่ข้างกายในวันที่ใจอ่อนล้า แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด (ในชีวิตน้อง) แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด ในชีวิตน้อง