น้องยังรักเด็กใต้

 นิว มาริษา มอส ขจรจารุกุล ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้องยังรักเด็กใต้ นิว มาริษา X มอส ขจรจารุกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แม๊ก โฟล์คซองเรียบเรียง: มอส ขจรจารุกุล, ตันติกร พวงมาลาติดต่องานแสดง: 0901701299

A# F | Gm Dm |Cm | F |

น้องยังA#ไม่ลืมตัว รู้ตัDmวว่าเป็นคนใต้และยังCmจำได้.. หนังลุFงกลอนโนราห์น้องยังA#คิดถึงพี่บ่าว จากบ้าDmนมานานราสาไม่ค่อยได้โทรCmหา.. ยังหวังเหวิFดทุกคืนวัน..

ว่าไก่ชCmน วัวชน นกกรDmง ปลากัดน้ำหวาD#กหรอยหนัด ยังจำได้ดีF..

น้องยังรักเด็กใต้A# เพราะน้องเป็นคนใต้Fไซที่ว่าลืมง่Gmาย สัญญาน้องจำไDmด้เพยังเหมือCmนแต่ก่อน.. แหลงไหรเชื่อได้F..น้องยังจำได้A# วันส่งตายาFแรกงานเดือนสิGmเรายังหยิบใบพ้Dmอห่อต้มด้วยกัCmน้องยังไม่เคยลืFม..

จากบ้าCmนมาอยู่ในเมืองคิดถึงDmดาวเรืองหน้าบ้านคิดถึงD#นอกชาน คืนวันฝนตกน้องเคยFบอกรักพี่ วันนี้ยังเหมือนA#เดิม F

G |

C G | Am Em |F | G |
C G | Em Am |Dm F | G |

ว่าไก่ชDmน วัวชน นกกรEmง ปลากัดน้ำหวากFหรอยหนัด.. ยังจำได้ดี.G.

ไซไม่รักเด็กใต้C เธอก็เป็นคนใต้Gไซแค่ลืมกันง่าAmย สัญญาเอาไEmว้อยู่เคลงไม่เหมือDmนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้Gน้องยังจำได้C วันส่งตายายGแรกงานเดือนสิAmเรายังหยิบใบพ้Emอห่อต้มด้วยกัFน..น้องยังไม่เคยลืG

น้องไปหลงDmแสงสีในเมืองลืมดอEmกดาวเรืองหน้าบ้านลืมหัวFนอกชานคืนวันฝนตก น้องเคยบอGกรักพี่

น้องยังรักเด็กใต้C เพราะน้องเป็นคนใต้Gไซที่ว่าลืมง่าAmย สัญญาน้องจำEmได้เพยังเหมือDmนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้G..น้องยังจำได้C วันส่งตายายGแรกงานเดือนสิAmเรายังหยิบใบพ้Emอห่อต้มด้วยกัFน..น้องยังไม่เคยลืGม..

น้องไปหลงDmแสงสีในเมืองลืมดอEmกดาวเรืองหน้าบ้านลืมหัวFนอกชาน คืนวันฝนตก น้องเคยบอGกรักพี่วันนี้ไม่เหมือนCเดิม..  AmยังเหมือนเดิF | Gม..วันนี้ยังเหมือCนเดิม.Am | F | G.วันนี้ยังเหมือนCเดิม..คอร์ดเพลง น้องยังรักเด็กใต้ นิว มาริษา X มอส ขจรจารุกุล

เนื้อเพลง น้องยังรักเด็กใต้ นิว มาริษา X มอส ขจรจารุกุล น้องยังไม่ลืมตัว รู้ตัวว่าเป็นคนใต้ และยังจำได้ หนังลุงกลอนโนราห์ น้องยังคิดถึงพี่บ่าว จากบ้านมานานราสา ไม่ค่อยได้โทรหา ยังหวังเหวิดทุกคืนวัน ว่าไก่ชน วัวชน นกกรง ปลากัด น้ำหวากหรอยหนัด ยังจำได้ดี น้องยังรักเด็กใต้ เพราะน้องเป็นคนใต้ ไซที่ว่าลืมง่าย สัญญาน้องจำได้เพ ยังเหมือนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้ น้องยังจำได้ วันส่งตายาย แรกงานเดือนสิบ เรายังหยิบใบพ้อห่อต้มด้วยกัน น้องยังไม่เคยลืม จากบ้านมาอยู่ในเมือง คิดถึงดาวเรืองหน้าบ้าน คิดถึงนอกชาน คืนวันฝนตก น้องเคยบอกรักพี่ วันนี้ยังเหมือนเดิม ว่าไก่ชน วัวชน นกกรง ปลากัด น้ำหวากหรอยหนัด ยังจำได้ดี ไซไม่รักเด็กใต้ เธอก็เป็นคนใต้ ไซแค่ลืมกันง่าย สัญญาเอาไว้อยู่เคลง ไม่เหมือนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้ น้องยังจำได้ วันส่งตายาย แรกงานเดือนสิบ เรายังหยิบใบพ้อห่อต้มด้วยกัน น้องยังไม่เคยลืม น้องไปหลงแสงสีในเมือง ลืมดอกดาวเรืองหน้าบ้าน ลืมหัวนอกชานคืนวันฝนตก น้องเคยบอกรักพี่ น้องยังรักเด็กใต้ เพราะน้องเป็นคนใต้ ไซที่ว่าลืมง่าย สัญญาน้องจำได้เพ ยังเหมือนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้ น้องยังจำได้ วันส่งตายาย แรกงานเดือนสิบ เรายังหยิบใบพ้อห่อต้มด้วยกัน น้องยังไม่เคยลืม น้องไปหลงแสงสีในเมือง ลืมดอกดาวเรืองหน้าบ้าน ลืมหัวนอกชาน คืนวันฝนตก น้องเคยบอกรักพี่ วันนี้ไม่เหมือนเดิม ยังเหมือนเดิม วันนี้ยังเหมือนเดิม วันนี้ยังเหมือนเดิม