หัวใจล้มเหลว

 ออย แสงศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวใจล้มเหลว ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เป้ ศิริลักษณ์เรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาโปรดิวเซอร์: ยิ่งศักดิ์ สุขประเสริฐ

F# | Fm |D#m | G# |

เมื่อเธอมาC#บอกลาเจ็บปานว่าFmถืกฟ้าผ่าลงA#mกลางใจชีพจรF#อ่อนแรงลงไปG#เครื่องช่วยหายใจFmกะบ่มีค่A#mร่างกาF#ยแทบดับสลาG#สมองซีกซ้าFmยวนเวียนแต่คำA#mร่ำลาได้แต่ยอD#mมรับโชคชะตG#า ว่าต้องเสียC#เจ้าไป..

ก้อนเนื้D#mอ.. ที่มันเรียกว่FmาหัวใจกำลังจะแตกF#สลาย บ่เหลือชิ้นG#ดี..โหG#โอ้โห..

เหมือนหัวใจF#ล้มเหลวอย่างเฉียบG#พลันมีอากาFmรเกินคำว่าโคA#mม่าหมดหนทาF#งจะเยียวยG#า..ให้หC# C#7ายดีได้แต่นอF#นให้น้ำตามันรินG#ไหลบ่ต่างกับตาFmยไปแล้วในตอA#mนนี้มีชีวิF#ตกะคือบ่มีG#.. หู..(เมื่อในวันนี้อ้ายบ่มีC#เจ้า)

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# C#7 |
F# G# | Fm A#m |F# | G# |

* | ** | ** |

F# | Fm |D#m | G# |C# |คอร์ดเพลง หัวใจล้มเหลว ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง หัวใจล้มเหลว ออย แสงศิลป์ เมื่อเธอมาบอกลา เจ็บปานว่าถืกฟ้าผ่าลงกลางใจ ชีพจรอ่อนแรงลงไป เครื่องช่วยหายใจกะบ่มีค่า ร่างกายแทบดับสลาย สมองซีกซ้ายวนเวียนแต่คำร่ำลา ได้แต่ยอมรับโชคชะตา ว่าต้องเสียเจ้าไป ก้อนเนื้อ ที่มันเรียกว่าหัวใจ กำลังจะแตกสลาย บ่เหลือชิ้นดี โหโอ้โห เหมือนหัวใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลัน มีอาการเกินคำว่าโคม่า หมดหนทางจะเยียวยา ให้หายดี ได้แต่นอนให้น้ำตามันรินไหล บ่ต่างกับตายไปแล้วในตอนนี้ มีชีวิตกะคือบ่มี หู เมื่อในวันนี้อ้ายบ่มีเจ้า