ขอแสดงความเสียใจ

  ออย แสงศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอแสดงความเสียใจ ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กันยกร พลศรีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เธค คอนสารดนตรี: หนุ่ม อภินิหาร, สิทธิพงษ์ เจริญทรัพย์, จักกรี อบมา, ซาเบโฮ้สังกัดค่าย: Guitar Record (กีต้าร์เร็คคอร์ด)ติดต่องานแสดง: 0986125171

D | C#m |Bm | E |

บวชจูงความF#mเจ็บเก็บไว้Eแค่เถ้าถ่านความเสียAใจต่อให้คิดฮอดเจ้าท่อใF#mด๋บ่ตาEยกะคือจั่งตายจากกันAแล้ว

ตราสังD​หัวใจผูกไว้​บ่ให้ห่วงหC#mกลั้นใจF#mลาจาก แล้วหันDหลังไห้ยังบ่ทันBmได้เตรียมใจรับความจริงบ่ไหDว่าฮักของเฮาได้ตายEไปแล้ว..

ขอแสดงควาDมเสียใจEกับฮักที่จากไC#mปอย่างบ่มีมื้F#mอกลับยอมรับDว่าเฮ็ดใจบ่ได้E ยังฮักเจ้าAหลายF#m E..ขอแสดงควาDมยินดีกับเขEที่เป็นสาเหC#mตุของการจากF#mไปให้เจ้ากับเขBmาฮักกันจนมื้อตายส่วนอ้าDยสินั่งไห้ ไว้อาลัEย.. ให้Aเจ้าของ..

D E |

* | ** | *** |

D | C#m |Bm | E |

** |

ให้เจ้ากับเขBmาฮักกันจนมื้อตายหน้าที่ของอ้าEย ไว้อาลัย.. ให้Aเจ้าของ..

D | C#m |Bm E | A |คอร์ดเพลง ขอแสดงความเสียใจ ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง ขอแสดงความเสียใจ ออย แสงศิลป์ บวชจูงความเจ็บ เก็บไว้แค่เถ้าถ่านความเสียใจ ต่อให้คิดฮอดเจ้าท่อใด๋ บ่ตายกะคือจั่งตายจากกันแล้ว ตราสัง​หัวใจผูกไว้​บ่ให้ห่วงหา กลั้นใจลาจาก แล้วหันหลังไห้ ยังบ่ทันได้เตรียมใจ รับความจริงบ่ไหว ว่าฮักของเฮาได้ตายไปแล้ว ขอแสดงความเสียใจ กับฮักที่จากไปอย่างบ่มีมื้อกลับ ยอมรับว่าเฮ็ดใจบ่ได้ ยังฮักเจ้าหลาย ขอแสดงความยินดีกับเขา ที่เป็นสาเหตุของการจากไป ให้เจ้ากับเขาฮักกันจนมื้อตาย ส่วนอ้ายสินั่งไห้ ไว้อาลัย ให้เจ้าของ ให้เจ้ากับเขาฮักกันจนมื้อตาย หน้าที่ของอ้าย ไว้อาลัย ให้เจ้าของ