ง่ายๆ

  Potato   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ง่ายๆ POTATO โปเตโต้
สังกัดค่าย: GMM Grammy

C# | C# |C# | C# |

C# | C# |C# | C# |
C# | C# |C# | C# |C# C#sus4 C# |

C#sus2 | C#sus2 |F# | F# |
C#sus2 | C#sus2 |F# | F# |

 C#sus2  เหมือนฤดูกาลเปลี่ยนหมุน Fm  อุณหภูมิร้อนย้อนมาใหม่ F#  เหมือนว่าลมที่ผ่านไป.. C#sus2  พัดมาคืนนี้

 C#sus2  เหมือนฉันเองเพิ่งบอกเธอ Fm  ว่าไม่อยากเจอไม่ขอเริ่มใหม่ F#  เหมือนว่าเราเพิ่งจบไป C#sus2  ทำไมเป็นอย่างนี้

 A#m  แล้วก็ยอมอีก ตอG#นสุดท้ายก็โดนอีก F#  ทำเหมือนใจไม่เคยจะถูกใจเธอทำร้าย A#m  รู้ก็ยอมอีก ตอG#นสุดท้ายก็โดนอีก F#  ทั้งที่เราควรหลีกG#ให้ไกล

 C#sus2  (โว๊ะ โอ) ใจทำไมต้องยอมเธอง่าย ๆ F#  (โว๊ะ โอ) ทำยังไงก็ฝืนไว้ไม่ได้A#m   เหมือนหัวใจไม่จำ ความช้ำ G#ความเสียใจ C#sus2  (โว๊ะ โอ) ใจทำไมต้องยอมเธอง่าย ๆ F#  (โว๊ะ โอ) ยื้อและฝืนมันไม่ได้ A#m  ที่ง่าย ๆ อย่างเดียวคือ   ให้G#ฉันหยุดรักเธอ(คงไม่ได้C#sus2)

 C#sus2  คิดว่าไฟมันเหน็บหนาว Fm  คิดว่าลมนั้นเผาทำลาย F#  คิดว่าคนที่ทำร้าย C#sus2  จะกลับใจแล้ว

 C#sus2  เหมือนฉันเองเพิ่งบอกเธอ Fm  ว่าไม่อยากเจอไม่ขอเริ่มใหม่ F#  เหมือนว่าเราเพิ่งจบไป C#sus2  ทำไมเป็นอย่างนี้

* | ** |

 A  เป็นอะไรที่แพ้Bทางเธอตลอด C#m  ยอม ฉันทำได้แค่ยอม A  โดนยังไงก็รัBกเธอมาตลอด.. G#

C#sus2 | C#sus2 |F# | F# |
A#m | A#m |G# | G# |

 C#sus2  ใจทำไมต้องยอมเธอง่าย ๆ   ใจทำไมต้องยอมเธอง่าย ๆ   ใจทำไมต้องยอมเธอง่าย ๆ   ทำยังไงก็ฝืนไว้ไม่ได้

** |คอร์ดเพลง ง่ายๆ POTATO โปเตโต้

เนื้อเพลง ง่ายๆ POTATO โปเตโต้ เหมือนฤดูกาลเปลี่ยนหมุน อุณหภูมิร้อนย้อนมาใหม่ เหมือนว่าลมที่ผ่านไป พัดมาคืนนี้ เหมือนฉันเองเพิ่งบอกเธอ ว่าไม่อยากเจอไม่ขอเริ่มใหม่ เหมือนว่าเราเพิ่งจบไป ทำไมเป็นอย่างนี้ แล้วก็ยอมอีก ตอนสุดท้ายก็โดนอีก ทำเหมือนใจไม่เคยจะถูกใจเธอทำร้าย รู้ก็ยอมอีก ตอนสุดท้ายก็โดนอีก ทั้งที่เราควรหลีกให้ไกล (โว๊ะ โอ) ใจทำไมต้องยอมเธอง่ายๆ(โว๊ะ โอ) ทำยังไงก็ฝืนไว้ไม่ได้ เหมือนหัวใจไม่จำ ความช้ำ ความเสียใจ (โว๊ะ โอ) ใจทำไมต้องยอมเธอง่ายๆ(โว๊ะ โอ) ยื้อและฝืนมันไม่ได้ ที่ง่ายๆอย่างเดียวคือ ให้ฉันหยุดรักเธอ(คงไม่ได้) คิดว่าไฟมันเหน็บหนาว คิดว่าลมนั้นเผาทำลาย คิดว่าคนที่ทำร้าย จะกลับใจแล้ว เหมือนฉันเองเพิ่งบอกเธอ ว่าไม่อยากเจอไม่ขอเริ่มใหม่ เหมือนว่าเราเพิ่งจบไป ทำไมเป็นอย่างนี้ เป็นอะไรที่แพ้ทางเธอตลอด ยอม ฉันทำได้แค่ยอม โดนยังไงก็รักเธอมาตลอด ใจทำไมต้องยอมเธอง่ายๆ ทำยังไงก็ฝืนไว้ไม่ได้