เด็กพี่

  ศาล สานศิลป์   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เด็กพี่ ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทดนตรี: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, อ๊อฟไง จะใครล่ะ, ธงชัย ถาวรโชติสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิค (เซิ้ง MUSiC)ติดต่องานแสดง: 0984426915

A | C#m |F#m | F#m |
A | C#m |F#m | F#m |
D | C#m |Bm | A |
D | C#m |Bm | E |

อยู่Aคนเดียวมาตั้งนาC#mก็ยังไม่เคยต้องกาF#mรใครมากเท่าเธF#mอขนาดนี้แว๊Aบแค่มอง มองไปสองทีC#mโอ้คนอะไรสะดุดตF#mโอ้ยเป็นบ้า ทำไมF#mช่างน่ารัก

ไม่ใช่ว่าหนัDกดีกรี หรือแพ้EแสงไฟคืC#mนที่จิตใจมันเหงF#mาเกินทนBmนก็มากมาย แต่ทำไมDกลับมองแค่เธEอ..

โคตรAโดนใจถึงขั้นเพ้C#mอะไร ๆ ก็เธF#mอ จะเป็นบ้า ทรงตัF#mวไม่อยู่แล้วไม่มาAก ไม่น้อย แปลว่าแนC#mอะแนวนี้ถูกใF#mจ มันปังไม่ไหว ทำไF#mงไม่ให้รักคงต้องอกหัDก ถ้าคนข้าง ๆE เป็นแฟนเธอฟ้C#mาส่งมาให้เจอ แค่ให้F#mเลยไปคิBmดนิดนึงก็ผิด รู้Dก็ยังจะคิEด มันห้ามใจAไม่ได้

มาเป็นเด็กพี่ดีไหDก็เอาหัวใจEส่งให้เธอไปหมดC#m | F#mแล้วทางนี้ยังฟรีไม่แมBmน ทางนั้นก็แฟนไม่มีE..ก็ยกแก้วขึ้นมAาสักหน่อย  A7ถ้าได้เป็นแฟนจะรัDก หัวปัก หัวปำEก็ไม่เคยทำC#mกับใครบ่อย ๆ F#mรัBmกแค่เพียงแรกเจอเธอEนี่มันน่าสอยมาดูแลAจริง ๆ  (E)

A | C#m |F#m | F#m |
A | C#m |F#m | F#m |
D | E |C#m | F#m |
Bm | D |E | E |

* | ** | ** |

รัBmกแค่เพียงแรกเจอ ถ้าเธอDไม่ว่างคงหงอย..Eจะเมาให้ตายจริง ๆ

D | C#m |Bm | A |
D | C#m |Bm | E |Amaj7 |คอร์ดเพลง เด็กพี่ ศาล สานศิลป์

เนื้อเพลง เด็กพี่ ศาล สานศิลป์ อยู่คนเดียวมาตั้งนาน ก็ยังไม่เคยต้องการใครมากเท่าเธอขนาดนี้ แว๊บแค่มอง มองไปสองที โอ้คนอะไรสะดุดตา โอ้ยเป็นบ้า ทำไมช่างน่ารัก ไม่ใช่ว่าหนักดีกรี หรือแพ้แสงไฟ คืนที่จิตใจมันเหงาเกินทน คนก็มากมาย แต่ทำไมกลับมองแค่เธอ โคตรโดนใจถึงขั้นเพ้อ อะไรๆก็เธอ จะเป็นบ้า ทรงตัวไม่อยู่แล้ว ไม่มาก ไม่น้อย แปลว่าแนว อะแนวนี้ถูกใจ มันปังไม่ไหว ทำไงไม่ให้รัก คงต้องอกหัก ถ้าคนข้างๆเป็นแฟนเธอ ฟ้าส่งมาให้เจอ แค่ให้เลยไป คิดนิดนึงก็ผิด รู้ก็ยังจะคิด มันห้ามใจไม่ได้ มาเป็นเด็กพี่ดีไหม ก็เอาหัวใจส่งให้เธอไปหมดแล้ว ทางนี้ยังฟรีไม่แมน ทางนั้นก็แฟนไม่มี ก็ยกแก้วขึ้นมาสักหน่อย ถ้าได้เป็นแฟนจะรัก หัวปัก หัวปำ ก็ไม่เคยทำกับใครบ่อยๆ รักแค่เพียงแรกเจอ เธอนี่มันน่าสอยมาดูแลจริงๆ รักแค่เพียงแรกเจอ ถ้าเธอไม่ว่างคงหงอย จะเมาให้ตายจริงๆ