สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ

 รามิล ต้นแก้ว ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ รามิล ต้นแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียงพาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทดนตรี: ป๊อป นิติพงษ์, ลาลี่ คนสีดา, คาวานี่ ภูไท, 216studio, จินนี่ ภูไท, แซ็ก ภูไทเร็คคอร์ดสังกัดค่าย: จอนนี่มิวสิคติดต่องานแสดง: 0968311266

C | G |Am G | F |

เฟือนำCแข่งฮั่วยามย่าง ต่างพิGงนำเสาไฟฟ้าพองล้Amม เกือกดิน เกือกหญ้าเมื่อเจ้าถิ่มป๋Emาว่าแม่นสิบ่ยัง

พวFมแต่สิฮู่เหมื่Gอ เงยหน้าขึ้Emนกะเห็นน้องAmนางกลัDmบมาขอคืนทางบอกว่าไปหย่าGงนำเขาแล้วบ่ดี

อ้ายกะฟ้าวออยเอFา ย่านแต่เจ้านั้นเจ็บหลGายบ่อยากเห็นเจ้าไEmห้ บ่อยากเห็นเจ้าถืAmกย่ำยีบ่คึดว่Dmามื้อเจ้าเซาดี เจ้าสิเว้าคำนี้F..เลิกกันGสาอ้าย..

สิให้เอาใจแต่ไสมาCเจ็บให้อ้ายเอาแต่ไสมาGเจ็บแต่ฮอยแผลเก่Amา อ้ายกะยังเย็Gบ ยังซ่อมบ่Fได้เห็นว่าอ้าGยเบิ่ดปัญญาCหนีกะจังแม่นเทียวฆ่า เทียวตีEmเทียวหย่องหัวใAmเฮ็ดเป็Dmนตาม่วนเอาฮ้ายกะซ่างบ่Fหลูโตน บ่คึดใส่ใจอ้Gาย.. จักCเม็ด

 Am  คนฮัก กะฮักG/Bรอดล้มรอดFตาย Am  คนถิ่ม กะจั่G/Bงถิ่มง่ายถิ่มFดาย Am  คนเจ็บ กะเจ็G/Bบปิ้นมา ปิ้นFไป Am  คนตั๋ว เอาส้นตีนG/Bบ้อเฮ็ดหัวใF   อยากไปไสกะฟ้าวGไป..

** |

Am | G/B |F | G |
Am | G/B |F | G |

C | G |Am G | F |

** |

C | G |Am G | F |คอร์ดเพลง สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ รามิล ต้นแก้ว

เนื้อเพลง สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ รามิล ต้นแก้ว เฟือนำแข่งฮั่วยามย่าง ต่างพิงนำเสาไฟฟ้า พองล้ม เกือกดิน เกือกหญ้า เมื่อเจ้าถิ่มป๋าว่าแม่นสิบ่ยัง พวมแต่สิฮู่เหมื่อ เงยหน้าขึ้นกะเห็นน้องนาง กลับมาขอคืนทาง บอกว่าไปหย่างนำเขาแล้วบ่ดี อ้ายกะฟ้าวออยเอา ย่านแต่เจ้านั้นเจ็บหลาย บ่อยากเห็นเจ้าไห้ บ่อยากเห็นเจ้าถืกย่ำยี บ่คึดว่ามื้อเจ้าเซาดี เจ้าสิเว้าคำนี้ เลิกกันสาอ้าย สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ ให้อ้ายเอาแต่ไสมาเจ็บ แต่ฮอยแผลเก่า อ้ายกะยังเย็บ ยังซ่อมบ่ได้ เห็นว่าอ้ายเบิ่ดปัญญาหนี กะจังแม่นเทียวฆ่า เทียวตีเทียวหย่องหัวใจ เฮ็ดเป็นตาม่วนเอาฮ้าย กะซ่างบ่หลูโตน บ่คึดใส่ใจอ้าย จักเม็ด คนฮัก กะฮักรอดล้มรอดตาย คนถิ่ม กะจั่งถิ่มง่ายถิ่มดาย คนเจ็บ กะเจ็บปิ้นมา ปิ้นไป คนตั๋ว เอาส้นตีนบ้อเฮ็ดหัวใจ อยากไปไสกะฟ้าวไป