11 ร.ด.

 ธันวา ราศีธนู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 11 ร.ด. ธันวา ราศีธนู อาร์ สยาม
สังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

Fm D#/G | C#/F | Fm |
Fm D#/G | C#/F | Fm | Fm |

มอFmง มองทำไม   มองD# มองทำไมข้องใจD#อะไรหรือเปFmล่าฉันลืFmมหมดแล้วในทุกD#เรื่องราวฉันฝัD#งไว้ในป่าช้Fmา..

C# D# | Fm |

อย่าคิFmดว่าฉัน..จะไปD#สนใจกับคD#นหลายใจอย่างเธFmก็ใจFmมันเจ็บ มันเคยD#ได้เจอก็เธD#อเป็นคนเสี้ยมสอFmน..

 C#  งูพิษ งูเห่D#า ที่เขาว่าร้าFm C#  เป็นต้องชิดซ้าD#ย เมื่อได้เจอเธG# Fm  เสือ สิงห์ กระทิงป่า ที่เคยได้A#mเจอ D#  ต้องหลีกทางให้เธอ เธอมัน 11 ร.ดFm. C#  ต้องหลีกทางให้เธD#อ เธอมัน 11รดFm..

C# D# | Fm |

มอFmง มองทำไม   มองD# มองทำไมข้องใจD#อะไรหรือเปFmล่าเก็บเอFmาแววตาที่มันD#ร้อนผ่าวก็ใจD#มันเจ็บแล้วจำFm

** |

C# D# | Fm |

* | ** |

C# D# | Fm |
C# D# | Fm |

 C#  เลขหนึ่งสองตัD#ว ร.เรือ ด.เด็Fm C#  จ.จาน ร.เรืD#อ สระอิ ง.งูFm C#  ใจเจ็บแล้วจำD# จำไว้เป็นFmครู C#  รักใครต้องดูD#ให้ดีเสียก่อFm

 C#  รักใครต้องดูD#ให้ดีเสียก่Fmอน

C# D# | Fm | ( x2 )คอร์ดเพลง 11รด ธันวา ราศีธนู อาร์ สยาม

เนื้อเพลง 11รด ธันวา ราศีธนู อาร์ สยาม มอง มองทำไม มอง มองทำไม ข้องใจอะไรหรือเปล่า ฉันลืมหมดแล้วในทุกเรื่องราว ฉันฝังไว้ในป่าช้า อย่าคิดว่าฉัน จะไปสนใจ กับคนหลายใจอย่างเธอ ก็ใจมันเจ็บ มันเคยได้เจอ ก็เธอเป็นคนเสี้ยมสอน งูพิษ งูเห่า ที่เขาว่าร้าย เป็นต้องชิดซ้าย เมื่อได้เจอเธอ เสือ สิงห์ กระทิงป่า ที่เคยได้เจอ ต้องหลีกทางให้เธอ เธอมัน 11 ร.ด. ต้องหลีกทางให้เธอ เธอมัน 11รด มอง มองทำไม มอง มองทำไม ข้องใจอะไรหรือเปล่า เก็บเอาแววตาที่มันร้อนผ่าว ก็ใจมันเจ็บแล้วจำ เลขหนึ่งสองตัว ร เรือ ด เด็ก จ จาน ร เรือ สระอิ ง งู ใจเจ็บแล้วจำ จำไว้เป็นครู รักใครต้องดูให้ดีเสียก่อน รักใครต้องดูให้ดีเสียก่อน