บ่แม่นหมอเดาเด้อหล่า (เช้าสองแลงสอง)

 สิงโต นำโชค หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่แม่นหมอเดาเด้อหล่า สิงโต นำโชค

บ่แม่นเดาเด้อหล่Fmา บ่แม่นหมอเดาเด้อหล่าเบิ่งออกอยู่หนาว่า แก้มเจ้าหั่นดีแก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปิลี่A#mแก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปิลี่แก้มแบบนี้Cm แก้ม หมานเงิน หมานคำFm

ได้เมียงามละต้องหาเงินเก่Fmยามแก้มเจ้าเบ่งสิหอมเอา หอมเอางานหนักอ้ายสิสู้บ่เซA#mคิดเห็นแก้มเจ้Cmา อ้ายสิสู้บ่ถอFm

ใจลอยใส่สองพวงแก้Fmได้แต่แนมแล้วบรรละยายแก้มขวาบ่ให้ผัวนอกใA#mส่วนแก้มเบื้องซ้าCmย อ้ายสิไปหาเงิFm

เขาจึงเอิ้นแก้มหมานเงินคือว่Fmเขาจึงเอิ้นแก้มหมานเงินคือว่าคืออยากได้น้องหล่า ละขอน้องแต่งงานการหอมแก้มไผกะบ่สำคัญการหอมแก้มไผกะบ่สำคัญหอมแล้วไปเฮ็ดงาน เฮ็ดให้มีเงินใช้เฮ็ดให้มี.. น้อเงินใช้..คอร์ดเพลง บ่แม่นหมอเดาเด้อหล่า สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง บ่แม่นหมอเดาเด้อหล่า สิงโต นำโชค บ่แม่นเดาเด้อหล่า บ่แม่นหมอเดาเด้อหล่า เบิ่งออกอยู่หนาว่า แก้มเจ้าหั่นดี แก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปิลี่ แก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปิลี่ แก้มแบบนี้ แก้ม หมานเงิน หมานคำ ได้เมียงามละต้องหาเงินเก่ง ยามแก้มเจ้าเบ่งสิหอมเอา หอมเอา งานหนักอ้ายสิสู้บ่เซา คิดเห็นแก้มเจ้า อ้ายสิสู้บ่ถอย ใจลอยใส่สองพวงแก้ม ได้แต่แนมแล้วบรรละยาย แก้มขวาบ่ให้ผัวนอกใจ ส่วนแก้มเบื้องซ้าย อ้ายสิไปหาเงิน เขาจึงเอิ้นแก้มหมานเงินคือว่า เขาจึงเอิ้นแก้มหมานเงินคือว่า คืออยากได้น้องหล่า ละขอน้องแต่งงาน การหอมแก้มไผกะบ่สำคัญ การหอมแก้มไผกะบ่สำคัญ หอมแล้วไปเฮ็ดงาน เฮ็ดให้มีเงินใช้ เฮ็ดให้มี น้อเงินใช้