ไม่ไกลจากเธอ

 Skykick สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ไกลจากเธอ Skykick
เนื้อร้อง/ทำนอง: Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์ติดต่องานแสดง: 0959254628

F Dm | A# C |
F Dm | A# C |

 F  ใจดวงเดีDmยวกูมีแต่มึA#   ไม่มีคำซึ่ง ๆC ไม่มีคำหวาน ๆ F  ไม่มีคำพูดใDmด ไม่มีวลีใดA#   มีแต่หัวใจC ที่ให้เธอเกินร้อย

 F  ไม่ใช่คนพิเศDmษ ไม่ใช่ก็ต้องยA# Cอม..   ยอมตกเป็นของเธอ F  ผู้เดียวแน่นอDmน คนเดียวแค่เA# Cธอ..   Oh! Bee Baby BaF Dma..        Oh A# COoo..   ผู้เดียว แค่เธF Dm | A# Cอ..

 A#  ไม่มีคาถาใด..จะเสกให้เธอA#m.. A#  แต่เพลง ๆ นี้ฉันมอบให้เธCอ..

ถ้าเปรียบเธFอเป็นต้นไม้ ฉันจะเป็นDmก่อนเมฆฉันจะคอA#ยบังแดดให้เธอCทุก ๆ วันถ้าเธอFเป็นดวงดาว ฉันจะเป็Dmนพระจันทร์จะได้อยู่A#ใกล้กัน ทุกค่ำC ทุกคืนถ้าเธFอรู้สึกหนาว ฉันจะคอDmยก่อฟืนฉันจะยืนA#ข้าง ๆ ตลอดCไป..(ไม่ไกลจากเธอ)

F Dm | A# C |
F Dm | A# C |

A# | Am |Gm | C | C |

* | ** | ** |

ตลอดไป..

A# | A# |F | Dm |A# | C |คอร์ดเพลง ไม่ไกลจากเธอ Skykick

เนื้อเพลง ไม่ไกลจากเธอ Skykick ใจดวงเดียวกูมีแต่มึง ไม่มีคำซึ่งๆไม่มีคำหวานๆไม่มีคำพูดใด ไม่มีวลีใด มีแต่หัวใจ ที่ให้เธอเกินร้อย ไม่ใช่คนพิเศษ ไม่ใช่ก็ต้องยอม ยอมตกเป็นของเธอ ผู้เดียวแน่นอน คนเดียวแค่เธอ Oh! Bee Baby Baa Oh Ooo ผู้เดียว แค่เธอ ไม่มีคาถาใด จะเสกให้เธอ แต่เพลงๆนี้ฉันมอบให้เธอ ถ้าเปรียบเธอเป็นต้นไม้ ฉันจะเป็นก่อนเมฆ ฉันจะคอยบังแดดให้เธอทุกๆวัน ถ้าเธอเป็นดวงดาว ฉันจะเป็นพระจันทร์ จะได้อยู่ใกล้กัน ทุกค่ำ ทุกคืน ถ้าเธอรู้สึกหนาว ฉันจะคอยก่อฟืน ฉันจะยืนข้างๆตลอดไป (ไม่ไกลจากเธอ) ตลอดไป