หัวใจล้มเหลว

 เสือใหญ่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวใจล้มเหลว เสือใหญ่
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | B |
F# | B |

 F#  เจอแต่เจ็บช้ำA#m ซ้ำไป ซ้ำมD#m   ใจก็อ่อนล้BาลงไปC#ทุกที F#  พอเถอะความรัA#mก พักมันไว้แค่D#mนี้   จะดีBไหมคนC#เรา

รักBจริง ที่ไหนC#มีเก็บใจBไว้จะดีกว่า แค่เหงF#าไม่ตายหรอกหรือไงBนะหัวC#ใจไหน ๆB ก็ช้ำมาขนาดนี้C#..

กัF#บคนที่C#มันหัวใD#mจล้มเหลC#อีกสักครั้BงมันจะสัA#mกเท่าไG#mร ให้รู้C#กันไปว่F#ายังมีC#คนรักจริD#mงหลงเหลืC#ตายหมดแล้Bว หรือว่ายัA#mงไม่เกิG#mหรือว่าC#ไม่เคยมีใคร (หรือว่ามีเพียงแต่เรา)

F# B | F# |

 F#  มันจะมีไหA#mมในชีวิตหนึ่D#m   ที่ใจจะได้ซึ้Bงครั้งหนึ่C#งกับความรัก F#  หรือมีแต่เจ็บช้ำA#mร่ำไป เสียจนหาD#mยอยาก   อย่ารัBกเลยอย่างC#เรา

* | ** |

 B  มีแต่คนนี้Bmที่มันรักจริD#m   นอกนั้C#นหัวใจBล้มเหลวกันหมด..

F# C# | D#m C# |
F# C# | D#m C# |B A#m | G#m C# |
F# C# | D#m C# |B A#m | G#m C# |

** |

F# C# | D#m C# | B A#m | G#m C# |
F# C# | D#m C# | B A#m | G#m |

หรือว่าC#มีเพียงแต่เรา

F# C# | D#m C# | B A#m | G#m C# | ( x2 ) | F# |คอร์ดเพลง หัวใจล้มเหลว เสือใหญ่

เนื้อเพลง หัวใจล้มเหลว เสือใหญ่ เจอแต่เจ็บช้ำ ซ้ำไป ซ้ำมา ใจก็อ่อนล้าลงไปทุกที พอเถอะความรัก พักมันไว้แค่นี้ จะดีไหมคนเรา รักจริง ที่ไหนมี เก็บใจไว้จะดีกว่า แค่เหงาไม่ตายหรอก หรือไงนะหัวใจ ไหนๆก็ช้ำมาขนาดนี้ กับคนที่มันหัวใจล้มเหลว อีกสักครั้งมันจะสักเท่าไร ให้รู้กันไป ว่ายังมีคนรักจริงหลงเหลือ ตายหมดแล้ว หรือว่ายังไม่เกิด หรือว่าไม่เคยมีใคร (หรือว่ามีเพียงแต่เรา) มันจะมีไหมในชีวิตหนึ่ง ที่ใจจะได้ซึ้งครั้งหนึ่งกับความรัก หรือมีแต่เจ็บช้ำร่ำไป เสียจนหายอยาก อย่ารักเลยอย่างเรา มีแต่คนนี้ที่มันรักจริง นอกนั้นหัวใจล้มเหลวกันหมด หรือว่ามีเพียงแต่เรา