สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

 Sweet Mullet สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน Sweet Mullet สวีตมัลเล็ต
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dsus2 | Dsus2 |
Dsus2 | Dsus2 |

ก็เคยเห็Dsus2นคนบางคนมีน้ำตGาคุกเข่าเมื่อความรัBmกที่จริงใจพังทลาAsus4เขาดูอ่อนแอและช่างน่าGอาย จะร้องไปAsus4เพื่ออะไร

ก็เคยนึกDsus2ว่าเราเองอยู่เหนือใครGคนอื่นก็เคยคิBmดว่าใจเราจะทนไAsus4หวจนวันที่เธอได้พบใครGใหม่ วันที่เธAsus4อจะทิ้งกัน

เพียงแค่สาBmยตาของเธAอจ้องมองฉัGนก็ช้ำใจAอย่าได้ไหBmมโปรดจงหัAนไปจากฉัG

ก่อนที่น้ำ(A)ตาจะไหDsus2 | A/C#ล..ก่อนที่ฉันยืนไม่ไBm | Aหว..ก่อนที่ฉันจะหมดลมGหายใจ หมดแรงจะก้าวไปทำอย่างไรเAมื่อไร้เธออย่างนี้(เมื่อเธอจะจากฉันDsus2ไป)..

อาจจะรู้Dsus2เมื่อสายไปว่ารักเธGอเท่าไหร่เมื่อเจ็บช้ำBmจนน้ำตารินออกมAsus4ไม่อยากอ่อนแอแต่ว่าตามGใจมันเหมือนใครAsus2มาทิ่มแทง

ยิ่งมีสายBmตาของเธAอจ้องมองฉัGนยิ่งช้ำใจAอย่าได้ไหBmมโปรดจงหัAนไปจากฉัGน.. ในตอนนี้A

* |

อยากจะขอเธอสักครั้D | A/C#ง..อย่ามองฉันในตBm | Aอนนี้..ภาพที่เห็นมันอาจดูGไม่ดี คนอ่อนแF#mอที่ตรงนี้ยังคงร้อEmงไห้ไม่หยุดสักทีA เมื่อเธอมาจากฉันไป

Bm A | G |Bm A | G |
Bm A | G |Bm A | G | A |

* | ** |

Dsus2 | A/C# |

ก่อนที่น้ำตาจะไBm | Aหล..ก่อนที่ฉันยืนไม่ไหG | F#mว..ก่อนที่ฉันจะหมดลEmมหายใจAขอเธออย่าจากฉันDsus2ไปคอร์ดเพลง สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน SweetMullet สวีตมัลเล็ต

เนื้อเพลง สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน Sweet Mullet สวีตมัลเล็ต ก็เคยเห็นคนบางคนมีน้ำตาคุกเข่า เมื่อความรักที่จริงใจพังทลาย เขาดูอ่อนแอและช่างน่าอาย จะร้องไปเพื่ออะไร ก็เคยนึกว่าเราเองอยู่เหนือใครคนอื่น ก็เคยคิดว่าใจเราจะทนไหว จนวันที่เธอได้พบใครใหม่ วันที่เธอจะทิ้งกัน เพียงแค่สายตาของเธอจ้องมองฉันก็ช้ำใจ อย่าได้ไหมโปรดจงหันไปจากฉัน ก่อนที่น้ำตาจะไหล ก่อนที่ฉันยืนไม่ไหว ก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจ หมดแรงจะก้าวไป ทำอย่างไรเมื่อไร้เธออย่างนี้ (เมื่อเธอจะจากฉันไป) อาจจะรู้เมื่อสายไปว่ารักเธอเท่าไหร่ เมื่อเจ็บช้ำจนน้ำตารินออกมา ไม่อยากอ่อนแอแต่ว่าตามใจ มันเหมือนใครมาทิ่มแทง ยิ่งมีสายตาของเธอจ้องมองฉันยิ่งช้ำใจ อย่าได้ไหมโปรดจงหันไปจากฉัน ในตอนนี้ อยากจะขอเธอสักครั้ง อย่ามองฉันในตอนนี้ ภาพที่เห็นมันอาจดูไม่ดี คนอ่อนแอที่ตรงนี้ ยังคงร้องไห้ไม่หยุดสักที เมื่อเธอมาจากฉันไป ก่อนที่น้ำตาจะไหล ก่อนที่ฉันยืนไม่ไหว ก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจ ขอเธออย่าจากฉันไป